Strona główna

August Hlond – zestawienie bibliograficzne Kołodziej, Barbara


Pobieranie 14.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.66 Kb.
August Hlond – zestawienie bibliograficzne


 1. Kołodziej, Barbara

Kwestia społeczna w życiu i nauczaniu kardynała Augusta Hlonda / Barbara Kołodziej //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red.

Mirosława Wójcika. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 215-234

(sygn. 42860)


 1. Kołodziej, Bernard

Kardynał August Hlond - jako pedagog i wychowawca / Bernard Kołodziej //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika

. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 87-100

(sygn. 42860)


 1. Ksiądz

Ksiądz kardynał August Hlond : działalność duszpasterska i społeczna: w 75-lecie powstania diecezji katowickiej materiały posesyjne . - Katowice : Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000. - 83 s., [4] k.fot. : il. ; 23 cm

(sygn. 1743br)
 1. Ksiądz

Ksiądz kardynał dr August Hlond Prymas Polski : działalność i dzieła: materiały posesyjne . - Katowice : Górn. Tow. Przyjaciół Nauk, 1998. - 118 s. : fot. ; 22 cm

(sygn. 32743)
 1. Lipski, Aleksander

O anachronizmach kulturowych w społeczeństwie racjonalnej organizacji i zarządzania. Kardynał August Hlond wobec kryzysu ducha / Aleksander Lipski //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 181-213

(sygn. 42860)
 1. Luber, Dorota

Od prymasa Augusta Hlonda do Ojca Świętego Jana Pawła II - idea i praktyka konkursów edukacyjnych / Dorota Luber //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 269-284

(sygn. 42860)
 1. Michalski, Jan

Kapłaństwo w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda / Jan Michalski //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika

. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 169-180

(sygn. 42860)


 1. Michalski, Jan

Uwarunkowania duchowości eucharystycznej i jej wymiar w nauczaniu sługi Bożego Augusta Hlonda / Jan Michalski //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 119-135

(sygn. 42860)
 1. Pypłacz, Eugenia

August kardynał Hlond / Eugenia Pypłacz // "Nasza Gazeta". - 1993, nr 3, s. 14,16


 1. Snoch, Bogdan

Górnośląski leksykon biograficzny / Bogdan Snoch. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1997. - S. 79 : Hlond August

(sygn. 31375/czyt./E4)
 1. Szaraniec, Lech

August Hlond 1881-1948 / Lech Szaraniec //W: Zasłużeni dla Śląska / oprac. Maria Lipok-Bierwiaczonek [et al.]. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1994. - S. 10-12

(sygn. 30808)
 1. Włosek, Jan

Kardynał August Hlond prymas Polski a kościół / Jan Włosek //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika. -

Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 151-168

(sygn. 42860)


 1. Włosek, Maria

Maryja w życiu Augusta Hlonda. Specyfika maryjna bogatych dokonań duszpasterskich Wielkiego Prymasa / Maria Włosek //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 137-150

(sygn. 42860)
 1. Włosek, Maria

Święty Jan Bosko wzorem wychowawcy. Kardynał August Hlond kontynuatorem salezjańskiego modelu wychowania / Maria Włosek //W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - S. 101-118

(sygn. 42860)


Opracował Michał Seemann.Stan na dzień 8 maja 2013 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość