Autorzy opracowaniaPobieranie 34.65 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.65 Kb.


Autorzy opracowania

Arkadiusz Walczak

Iwona Kulpa Szustak

Hanna Wiśniewska


Podstawowe informacje o filmie

Tytuł polski: Lista Schindlera

Tytuł oryginalny: Schindler's List

Kategoria genologiczna: Historyczny, dramat wojenny

Pierwowzór literacki: Thomas Keneally Lista Schindlera

Reżyser: Steven Spielberg

Scenariusz: Steven Zaillian

Zdjęcia: Janusz Kamiński

Obsada: Liam Neeson jako Oskar Schindler, Ben Kingsley jako Itzhak Stern, Ralph Fiennes jako Amon Goeth, Caroline Goodall jako Emilie Schindler, Jonathan Sagall jako Poldek Pfefferberg, Andrzej Seweryn jako Julian Scherner

Muzyka: Jan Sebastian Bach (materiały muzyczne), John Williams

Rok i kraj produkcji: 2004, USA

Dystrybutor: ITI Cinema

Czas trwania: 185 min.

Ważniejsze nagrody: 1994 Oscar: Najlepszy film, Najlepszy reżyser, Najlepszy scenariusz adaptowany, Najlepsza muzyka oryginalna, Najlepsza scenografia, Najlepsze zdjęcia, Najlepszy montaż; 1994 Złoty Glob: Najlepszy dramat, Najlepszy reżyser, Najlepszy scenariusz

Dolna granica wieku odbiorców: 13 lat

Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): szkoła ponadgimnazjalna

Nazwy przedmiotów (zajęć), na których można wykorzystać film: język polski, historia, wiedza o kulturze
Krótka informacja o filmie

Opowieść o niemieckim przemysłowcu Oskarze Schindlerze, który podczas


II wojny światowej ocalił ponad tysiąc Żydów przed śmiercią w obozach koncentracyjnych. Jak w świecie bezwzględnej walki o przetrwanie jeden człowiek może uratować wiele ludzkich istnień można się przekonać oglądając wojenną superprodukcję Stivena Spielberga.
Związki z podstawą programową
Język polski

Osiąganie celów kształcenia i odnoszących się do nich wymagań szczegółowych. Uczeń:


Odczytuje sens całego tekstu oraz wydzielonych przez siebie fragmentów.

potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości (zakres podstawowy), czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole (poziom rozszerzony).

Szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych
i elektronicznych, w tym internetu (zakres podstawowy).

Dostrzega związek języka z obrazem świata (zakres rozszerzony).

Prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki (zakres podstawowy).

Określa problematykę utworu/zakres podstawowy;

Wskazuje w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (zakres podstawowy).

Wskazuje związki między rożnymi aspektami utworu – estetycznym, etycznym, poznawczym (zakres rozszerzony).

Rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe oraz ich funkcję ideową
i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej (zakres rozszerzony)

Rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego


i bohatera – narracja, fabuła, akcja (zakres podstawowy)

Wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. Słowa - klucze, wyznaczniki kompozycji) - zakres podstawowy.

Wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty np. literackie, historyczne, kulturowe, filozoficzne, religijne

Odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu (zakres podstawowy)

Konfrontuje dzieło z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, literackimi, teatralnymi, filmowymi (zakres rozszerzony).

Dostrzega związek języka z wartościami (zakres podstawowy).

Wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekstach (zakres rozszerzony).

Dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne (zakres podstawowy).

Dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów (zakres podstawowy).
Wiedza o kulturze
Uczeń:
Zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi;

Wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową, kultową, poznawczą, ludyczną)

Analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki.

Wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium).


Historia

zakres podstawowy


II wojna światowa. Uczeń: przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności żydowskiej.

zakres rozszerzony


Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust. Uczeń:
Charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec społeczeństw okupowanej Europy,
w tym nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i grup społecznych.

Opisuje postawy Żydów wobec polityki eksterminacji, w tym powstanie


w getcie warszawskim, a także opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu.

Ocenia stosunek społeczeństw i rządów świata zachodniego oraz Kościoła katolickiego do Holokaustu.


Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK

NIE

Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

X
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania

XFilm sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów

X


Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami

XFilm pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu.

XFilm zawiera sceny przemocy

X

Film zawiera sceny erotyczne
X
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi

X


Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych)X


Pomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem
Praca z tekstem kultury (film, tekst literacki, teksty źródłowe) lub ich fragmentami, dyskusja, prezentacja multimedialna, projekt edukacyjny.
Obraz Holocaustu w literaturze i w filmie, w kontekście lektur obowiązkowych – Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall, opowiadań Irit Amiel z tomu Osmaleni, opowiadań Tadeusza Borowskiego.
Porównanie filmowych obrazów getta krakowskiego, warszawskiego
i łódzkiego, w zestawieniu z filmami Pianista w reż. Romana Polańskiego, Korczak w reż. Andrzeja Wajdy, Fotoamator w reż. Dariusza Jabłońskiego.
Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze
Eksterminacja Żydów – obraz krakowskiego getta oraz obozów
w Płaszowie i Auschwitz.
Obraz Amona Goetha – psychopatycznego, gorliwego kata, obraz kata
w kinie, relacja kat – ofiara, w zestawieniu z filmami Wybór Zofii, Lektor w reż. Stephena Daldry`ego.
Wpływ hollywoodzkiego obrazu filmowego na kształtowanie pamięci
o Holocauście. Mit Holokaustu w kinie.
Film wojenny a film o Holokauście – rozważania genologiczne.
Rola koloru w filmie Stevena Spielberga – kolorowy początek i zakończenie filmu, czerń i biel, dziewczynka w czerwonym płaszczyku.
Filmowy obraz Oscara Schindlera – motywy działania, kontrowersje wokół przyznania tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.
Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze
Motyw pomocy Żydom, w zestawieniu z filmami Dzieci Ireny Sendlerowej
w reż. Johna Kenta Harrisona, Pianista w reż. Romana Polańskiego, Wielki Tydzień w reż. Andrzeja Wajdy, Joanna w reż. Feliksa Falka.
Tagi

Żydzi, II wojna światowa, Holokaust, getto, eksterminacja, pomoc, Schindler, kat, zbrodnia, Hitlerowcy.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy