Strona główna

Badanie pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej, zgoda na leczenie


Pobieranie 19.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.56 Kb.
Seminaria rok III

Zakres zagadnień


 1. Badanie pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej, zgoda na leczenie

 • Wywiad– dane identyfikujące pacjenta, schorzenia ogólnoustrojowe, przyjmowane obecnie leki,

 • Choroby mające wpływ na przebieg leczenia stomatologicznego - choroby serca, choroby płuc, choroby nerek, choroby weneryczne i zakaźne, cukrzyca, padaczka, stan po przeszczepach, choroby alergiczne, przyjmowane leki

 • Źródła informacji o ogólnym stanie zdrowia

 • Badanie przedmiotowe

 • Rodzaje badań dodatkowych wykorzystywanych stomatologii

 • Plan profilaktyczno- terapeutyczny, leczenie kompleksowe

 • Zgoda pacjenta na leczenie- uwarunkowania prawne

 • Dokumentacja medyczna- rodzaje, obowiązujące akty prawne.


Sugerowane źródła:

1. „Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny“ Z.Jańczuk

 1. Przegląd stosowanych klasyfikacji ubytków próchnicowych- wady i zalety, fazy i specyfika rozwoju ogniska próchnicowego, próchnica cementu korzeniowego- problem XXI wieku

 • Klasyfikacje ognisk próchnicowych: Black’a, Mounta i Hume’a, ICDAS- ich wady i zalety

 • Próchnica koron- fazy rozwoju ogniska próchnicowego ograniczonego do szkliwa i obejmującego zębinę

 • Specyfika wczesnych zmian próchnicowych w aspekcie ich terapii

 • Próchnica cementu korzeniowego- etiologia, epidemiologia, klasyfikacja, leczenie.


Sugerowane źródła:

 1. Kariologia Współczesna Postępowanie kliniczne. Red. D. Piątowska, wyd. Med Tour Press International.


3. Cariogram- narzędzie do oceny ryzyka próchnicy.

 • Próchnica jako choroba związana ze stylem życia.

 • Czynniki wpływające na rozwój próchnicy- miejscowe i ogólne

 • Mikrobiologia próchnicy – nowe koncepcje

 • Program komputerowy o nazwie Cariogram.

 • Forma graficzna zapisu ryzyka próchnicy.

 • Wykorzystanie Cariogramu we współpracy z pacjentem stomatologicznym.


Sugerowane źródła:

 1. Krawczyk D i wsp.- Cariogram jako metoda oceny ryzyka choroby próchnicowej u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16–18 lat – badania wstępne. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 3, 345–350

 2. Gawłowska P, Łaszkiewicz J. Ocena ryzyka próchnicy zębów wśród studentów III roku Wydziału Lekarsko- Dentystycznego UM w Łodzi – doniesienie wstępne. Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 174-182

 3. Ganowicz M.-„Aspekty kliniczne oceny ryzyka próchnicy przy pomocy programu komputerowego Cariogram”- Asystentka i higienistka stomatologiczna, nr.1,2006, str.16-20


4. Rola fluoru w profilaktyce próchnicy

 • Fluor w profilaktyce próchnicy- rys historyczny

 • Mechanizm działania fluoru – dawki, stężenie, postać

 • Endogenna i egzogenna fluoryzacja zębów.- fakty i mity

 • Zalecenia Niezależnego Panelu Ekspertów dotyczące współczesnych zasad stosowania indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży w Polsce.

 • Zalecenia American Dental Association dotyczące miejscowego stosowania fluoru u osób ze zwiększonym ryzykiem próchnicy.

 • Toksykologia fluoru

Śugerowane źródła:

 1. Kariologia Współczesna Postępowanie kliniczne. Red. D. Piątowska, wyd. Med Tour Press International.

 2. Goncerz G., Tomaszewska Iwona,: Miejscowe stosowanie fluoru w prewencji próchnicy zębów, zalecenia American Dental Association Medycyna Praktyczna-Stomatologia, 2(10) 2014, str 26-27,

 3. Adamowicz-Klepalska B., Borysewicz-Lewicka M. i wsp.: Aktualny stan wiedzy na temat aktualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży. Niezależny Panel Ekspertów. J.Stoma., 2013,66,4,str 428-553.

5. Metody leczenia próchnicy ubytkowej, przegląd systemów adhezyjnych stosowanych w stomatologii odtwórczej.

 • Wskazania do inwazyjnego leczenia zmian próchnicowych

 • Idea stomatologii małoinwazyjnej (MID)

 • Tradycyjne i oszczędzające metody leczenia ubytków próchnicowych – Metoda ART, PRR, tunelowa

 • Rola rekonstrukcji tkanek zęba w terapii próchnicy

 • Systemy adhezyjne stosowane w stomatologii odtwórczej- kolejne generacje (I-VII)- ich wady i zalety

 • Systemy wiążące stosowane w technice Total Etch

 • Samotrawiące systemy wiążące

 • Podział systemów wiążących w oparciu o liczbę etapów pracy klinicznej i sposobów interakcji z zębiną.

Sugerowane źródła:

 1. Kariologia Współczesna Postępowanie kliniczne. Red. D. Piątowska, wyd. Med Tour Press International

 2. Stomatologia małoinwazyjna” Hien Ngo6. Specyfika stosowanych współcześnie materiałów złożonych - cechy, wskazania, wady i zalety, szkłojonomery jako alternatywa materiałów odtwórczych, amalgamat- materiał refundowany przez NFZ - cechy, specyfika pracy

 • Materiały złożone:

 • podział z charakterystyką poszczególnych grup, ich wady i zalety

 • budowa chemiczna, właściwości mechaniczne i fizykochemiczne

 • opis procesu wiązania

 • zagadnienie skurczu polimeryzacyjnego – jak go zminimalizować?

 • techniki pracy

 • wskazania i przeciwskazania, ograniczenia w stosowaniu materiałów złożonych (klasy ubytków, stopień zniszczenia tkanek, okluzja, etc.)

 • plusy i minusy materiałów złożonych
 • Cementy szkło-jonomerowe:

 • skład chemiczny

 • krótki opis procesu wiązania

 • podziały cementów (ze względu na sposób utwardzania, budowę i zastosowanie kliniczne)

 • właściwości mechaniczne i fizykochemiczne

 • wady i zalety materiału

 • charakterystyka adhezji do tkanek twardych zęba

 • przeznaczenie c sz-j: wskazania i przeciwskazania do stosowania

 • technika pracy (aplikacja, opracowanie odbudowy)

 • różne pochodne c sz-j
 • Amalgamat:

 • skład chemiczny, generacje amalgamatów

 • proces wiązania (fazy)

 • sposób aplikacji, opracowania wypełnień amalgamatowych

 • wskazania i przeciwskazania do stosowania

 • wady i zalety

 • substytuty amalgamatu

 • „wojny amalgamatowe“ – problem uwalniania rtęci


Sugerowane źródła:

 1. Wybrane materiały stosowane w stomatologii zachowawczej“ E. Jodkowska

 2. Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny“ Z.Jańczuk

 3. Kariologia współczesna“ D. Piątowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość