Bielskie pogotowie ratunkowePobieranie 28.64 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.64 Kb.

BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE


43-300 Bielsko-Biała ul. Emilii Plater 14

tel. (33) 815-90-45,46 fax (33) 811-74-47 e-mail: bpr_bb@pogotowie.pl.plNIP 547-02-92-617 REGON 001090531 www.pogotowie.bielsko.pl

PR - 348/2011 Bielsko-Biała 24.02.2011 r.

Postępowanie nr ZP/1/2011

Zamawiający: Bielskie Pogotowie Ratunkowe ul. E. Plater 14, 43-300 Bielsko-BiałaAdresat: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy ciągłe leków dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przekazuję poniżej treść otrzymanych pytań do SIWZ oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 24 preparatu Geloplasma roztwór modyfikowanej płynnej żelatyny w opakowaniu worek 500 ml ?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 39 preparatu Mannitol 20% w opakowaniu szklanym ?

Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skrystalizowanych cząsteczek.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający ze względu na zakończoną produkcję i brak dostępu na polskim rynku farmaceutycznym poniżej wymienionych leków, wyrazi zgodę na ich wykreślenie z formularza cenowego ?

Lp.

Nazwa leku

Postać

1

2

3

5

Aminophyllinum

amp. 2,5% 10 ml

29.

Hydrocortisonum Hemis.

amp. 0,5g/2ml+rozp

33.

Isoptin

amp. 2 ml

45.

Nitroglicerinum

ling 0,5 mg

71.

Diphergan

amp 50mg/2 ml


Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie:

- poz. 24 – Gelofuzin lig 50 ml *10 but – 3 op?

- poz. 32 – Aerosonit aerosol 18ml 200 dawek ? Ile sztuk wycenić ? (Isoket jest wycofany ze sprzedaży)

- poz. 46 – Nitromint aer 11g (jedyne zarejestrowane opakowanie) Ile opakowań wycenić?


- poz. 48 – Norcuron jest zarejestrowany w opakowaniach * 50 amp. Czy wycenić 3 op * 50 amp ?

- poz. 60 – Spirytus salicylowy 25400 g – 40 op ?

- poz. 77 – Pyraligina tbl * 6 szt. (jedyne dostępne opakowanie) – 50 op ?

Pytanie nr 5

Uprzejmie proszę o określenie dawki leku, wielkości opakowania w pozycjach:

- poz. 78 – Rivel – wycenić opakowanie 30g czy 100 g ?

- poz. 68 – Anexate – czy Zamawiającemu chodziło o dawkę 100 mg/1ml ?


Odpowiedź:

Uwzględniając treść zawartą w pytaniach Zamawiający dokonał modyfikacji w treści SIWZ - załącznik nr 1a – Formularz asortymentowo-cenowy LEKI.
Z-ca Dyrektora

Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

mgr inż. Adam Kasperek
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy