Strona główna

Brama do la strady


Data20.06.2016
Rozmiar33 Kb.


CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU

(POLAND)

Międzynarodowy projekt teatru ulicznego
POLSKA CZECHY SŁOWACJA WĘGRY

Projekt powstaje przy współpracy z

Kalisz, 28.05. – 3.06.2012


CZYM JEST „BRAMA DO LA STRADY”

"BRAMA DO LA STRADY" to międzynarodowy projekt obejmujący realizację warsztatów teatralnych, akcji ulicznych, działań parateatralnych we współpracy
z partnerami z krajów grupy wyszehradzkiej, prezentację efektów pracy z uczestnikami warsztatów, a także prezentację spektakli partnerów zaproszonych do udziału w projekcie w trakcie trwania 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA 2012”.

W ramach projektu powstaną 4 grupy warsztatowe, skład których tworzyć będą młodzi ludzie z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Odbywać się będzie również szereg innych działań, wynikających z twórczej aktywności uczestników projektu, którym jako organizatorzy otwieramy symboliczną „BRAMĘ!”

BRAMA DO LA STRADY” – dla dociekliwych"BRAMA DO LA STRADY" to projekt mający na celu nie tylko przybliżenie młodym uczestnikom teatru ulicznego, ale przede wszystkim zachęcenie ich do aktywnego, twórczego działania przy wykorzystaniu pozawerbalnych artystycznych środków wyrazu istniejących ponad podziałami językowymi czy kulturowymi. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu od dziewiętnastu lat organizuje Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA”, od kilku lat ściśle współpracując
z teatrami ulicznymi z Czech, Węgier i Słowacji, a także Ukrainy. Jako doświadczeni organizatorzy dostrzegamy potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych, które mają na celu włączenie do działania do tej pory pasywnego widza. W ramach Projektu powstaną międzynarodowe grupy warsztatowe, każda prowadzona przez artystów z jednego z krajów partnerskich, każda wykorzystująca w swej pracy odmienne środki artystycznego wyrazu wywodzące się z teatru ulicznego. "BRAMA DO LA STRADY" to warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, akcje uliczne, parateatralne działania społeczne, które potrwają cztery dni, a efekty swojej pracy uczestnicy zaprezentują podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA 2012”. "BRAMA DO LA STRADY" stanie się w ten sposób otwartą bramą dla twórczego dialogu łączącą bogactwo dorobku kulturowego każdego z krajów Grupy Wyszehradzkiej
z uniwersalnymi wartościami istniejącymi ponad granicami administracyjnymi.


Projekt obejmuje również SCENĘ WYSZEHRADZKĄ, na której widzowie festiwalu „LA STRADA 2012” obejrzeć będą mogli spektakle prezentowane przez każdego z partnerów Projektu. Teatrowi ulicznemu w krajach Grupy Wyszehradzkiej poświęcone będzie również wydawnictwo "LA STRADA NEWS Nr 3".

DLA KOGO „BRAMA?”

"BRAMA DO LA STRADY" to Projekt skierowany do wszystkich zainteresowanych tematyką teatru ulicznego w szczególności w krajach grupy wyszehradzkiej. Stanowiące część projektu warsztaty stwarzają możliwość zapoznania młodych uczestników, obywateli krajów V4
z ideą teatru ulicznego. Ale każdy bez wyjątku będzie mógł zobaczyć efekty pracy uczestników warsztatów. Każdy bez wyjątku będzie mógł obejrzeć spektakle prezentowane na "Scenie Wyszehradzkiej" przez każdego z partnerów Projektu. Każdy bez wyjątku będzie mógł przeczytać artykuły zamieszczone w „La Strada News”
(a także na stronie internetowej projektu:
www.bramadolastrady.ckis.kalisz.pl, www.gatewaytolastrada.ckis.kalisz.pl).

W tym Projekcie jest miejsce dla każdego, to „BRAMA” dla otwartych umysłów twórców i widzów, krytyków i entuzjastów, dzieci i dorosłych ...

Z KIM DO „BRAMY” czyli partnerzy Projektu
Projekt "BRAMA DO LA STRADY" realizowany będzie przez reżyserów, aktorów, artystów, teatry z państw wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej, to jest:

 • z Czech

 • ze Słowacji

 • z Węgier

 • i naturalnie – z Polski.

Wspólnie z przyjaciółmi z tych krajów wymyśliliśmy ideę Projektu, skierowaliśmy we właściwym terminie wniosek do Funduszu (wraz z niezbędnymi deklaracjami, w tym współfinansowania Projektu ze środków własnych). Fundusz uznał ideę za wartą finansowego wsparcia i przyznał na Projekt standardowy grant. Nie pozostaje zatem nic innego, jak wdrażać Projekt w życie.
Warto więc w tym miejscu przedstawić bliżej zagranicznych Partnerów Projektu. A są nimi:
Partner z Czech

 • ART PROMETHEUS z Pragi i Jakub Vedral

e-mail: office@artprometheus.cz

strona www: www.artprometheus.czPartner ze Słowacji • ZADRUZENIE STAROMETSKE DIVADLO z Koszyc

i Luba Blaskovicova

e-mail: lubapeto@netkosice.sk

strona www: www.staromesteske-divadlo.sk

Partner z Węgier


 • EUROPAI SZABADUSZO MUVESZEK EGYESULETE (ESZME) z Budapesztu i Csato Kata

e-mail: csato.kata@gmail.com

strona www: www.eszme.eu


BARMĘ” OTWIERA I DO „LA STRADY” ZAPRASZA

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU

ul. Łazienna 6

62-800 Kalisz

POLAND
e-mail: ckis@ckis.kalisz.pl

www.ckis.kalisz.pl
Dyrektor: Barbara Fibingier

Koordynatorzy Projektu: Andrzej Tylczyński i Aleksandra Kubiak
Beneficjentem i głównym organizatorem Projektu "BRAMA DO LA STRADY" jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że to właśnie Centrum zorganizowało w czerwcu 1994 r. I Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA”, który z czasem stał się festiwalem międzynarodowym, a dziś (19. edycja) należy do najstarszych i najbardziej znaczących festiwali teatrów ulicznych w Polsce i w bliskiej nam Europie. To właśnie do tytułu festiwalu nawiązuje bezpośrednio Projekt „BRAMA”, choć nie ukrywamy, że „la strada” to przecież również droga, to tytuł niezapomnianego filmu Federico Felliniego, to perspektywa, marzenie o wyjściu
z ciemnej bramy w światło…

Wierzymy głęboko, że wspólnie z naszymi przyjaciółmi
z Czech, Słowacji, Węgier uda nam się otworzyć „BRAMĘ DO LA STRADY” również w ich krajach. Wierzymy, że zrobimy to razem
z Wami!

BRAMA DO „LA STRADY” OTWIERA SIĘ!
ZESPOŁY REALIZATORÓW PROJEKTU

 1. GATEWAY Press Daria Kubisiak

kubisiak-daria@wp.pl

 1. GATEWAY Network ……………………….

 2. GATEWAY Foto Grupa „POZA KADREM” – Paweł

Krymarys – 501 643 292

 1. GATEWAY Street Art 1. Kfiatek

2. Kamil- 24kamil@gmail.com

 1. GATEWAY Art 1. Liceum Plastyczne –

Honorata Paprot -502 582 055

Magda Balcerzak

2. UAM Plastyka

Ewa Liczek – 601 194 631

Marta Kaczmarek – 508 267 756


 1. GATEWAY Poetry ………………………..

 2. GATEWAY Translator „LOGOS FAN” …………………

 3. GATEWAY Guide 1. CIT – Rafał Andrzejak,
  62 598 27 31
  it@um.kalisz.pl
 1. GATEWAY Actors 1. PPSKAK - …………

2. MDK – Anna Klimek (Grupa

Uliczna “Sidewalk”) –


515-121-283,

anna_klimek85@wp.pl

3. Klub „Blaszak” – Kuba

Zakrzewski

4. Kamila Kiermasz – III LO

5. Towarzystwo Żywej

Archeologii – Robert

Kotschmarów

10.GATEWAY Technics ………………………..

11.GATEWAY Free Time ………………………..
12. Klub Projektu – Klubogaleria “FRAJDA”, Gł. Rynek 15

Agnieszka Pawłowska727 667 986, agulla@op.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość