Strona główna

Bund der polen in deutschland e. V


Pobieranie 22.33 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.33 Kb.


ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH T.Z.

BUND DER POLEN IN DEUTSCHLAND E.V.

(UNION OF POLES IN GERMANY UNIONE DEI POLLACCHI IN GERMANIA L‘UNION DES POLONAIS EN ALLEMAGNE)

e-Mail: zpwn.or.bb@googlemail.com

e-Mail: rodlohamburg@gmail.com

BdPiD c/o Anna Halves...

BdPiD c/o Józef Galiński ...
Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26/30 

02-528 Warszawa

Polen

12.09.2014.ZAWIADOMIENIE

o możliwości popełnienia przestępstwa

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiamy Prokuraturę Generalną o możliwości popełnienia przestępstwa przez SSR delegowanego do Sądu Okręgowego Krzysztofa Ptasiewicza polegającego na:


1.wydaniu skandalicznego postanowienia z dnia 27.08.2014 roku syg.akt.XVIII Kp 754/14 w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa ,utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie prokurator Marioli Redy-Pieczeniewskiej z dnia 08.10.2014 roku
2. braku ścigania autorki Beate Wyglenda artykułu w czasopiśmie niemieckim Rheinische Post negującym niemieckie sprawstwo ludobójstwa w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (kłamstwo oświęcimskie ),czyli świadomego i celowego znieważania Narodu Polskiego ,obywateli polskich a także Polaków obywateli niemieckich poprzez publikacje artykułu używając oszczerczych sformułowań „polskie obozy koncentracyjne (zagłady)i polskie getta”.
3.poniżaniu na rozprawach członków władz Związku Polaków w Niemczech T.z. spod znaku Rodła.
Uzasadnienie
W ciągu prawie dziesięciu miesięcy toczącej się sprawy o wszczęcie sledztwa przeciwko niemieckiej gazecie Rheinische Post sędzia Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego wydał postanowienie urągające zdrowemu rozsądkowi i zarazem obarczone potwornym kłamstwem.

Sędzia Krzysztof Ptasiewicz podobnie jak prokurator Mariola Reda-Pieczeniewska twierdzą kłamliwie ,że obozy w Ravensbrück i Buchenwaldzie położone były na ziemiach polskich;cytat z uzasadnienia postanowienia:

”...,iż położone one były na ziemiach polskich”.

W zawiadomieniu i zażaleniach na postanowienia wskazaliśmy dwa niemieckie obozy zagłady funkcjonujące na obszarze III Rzeszy jeszcze przed zbrodniczą,barbarzyńską napaścią Niemców na Polskę,które nigdy nie były położone na ziemiach polskich.

źródło:wikipedia. Obóz w Ravensbrück (das Konzentrationslager Ravensbrück -auch KZ Ravensbrück) był niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w wiosce Ravensbrück, niedaleko miejscowości Fürstenberg w Brandenburgii, w Niemczech. Został założony w listopadzie 1938 r., funkcjonował w latach 1939-1945.

Obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie (das Konzentrationslager Buchenwald- KL Buchenwald, KZ Buchenwald- z początku był nazywany Konzentrationslager Ettersberg) był niemieckim obozem koncentracyjnym założonym w Ettersberg w pobliżu Weimaru położonym w Turyngii, Niemczech.Funkcjonował od lipca 1937 roku do końca wojny II wojny światowej .

Cytat z artykułu:”…Sie kamen in das KZ Ravensbrück, wo man ihnen Kleidung, Schmuck und die gesamte Habe wegnahm und die Köpfe rasierte. Danach ging es in die Baracke 23. Auch die Schwestern galten fortan nur noch als Nummer. Janina Halina Kedziorek bekam die Nummer 40806. "Schon in der ersten Nacht ist eine Mutter, mit der ich zusammen inhaftiert wurde, gestorben", erzählte sie betroffen. Drei Monate später ging es nach Buchenwald….“.

„ ...Osadzono je w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, gdzie zabrano im ubranie, biżuterię i wszystkie rzeczy oraz ogolono głowy. Przydzielone zostały do baraku nr. 23. Odtąd obie siostry figurowały tylko jako numery. Janina Halina Kędziorek otrzymała numer 40806. Już pierwszej nocy zmarła jedna ze współwięźniarek, matka dzieci – wspomina z bólem Janina Kędziorek. Po trzech miesiącach zostały przewiezione do Buchenwaldu... „

Sprostowanie nie nastąpiło poprzez własną refleksję tak u wydawcy jak i u autorki tekstu Beate Wyglenda co sugeruje pani prokurator a były skutecznie wymuszone przez okoliczności zewnętrzne.To właśnie zewnętrzne naciski(publikacja prasowa na portalu niezależna.pl i interwencja polskiego konsula) sprawiły ,że redakcja sprostowała oszczerczy tekst w internecie .Cyt:

„Sprostowanie:

We wcześniejszej wersji naszego tekstu „Ocalali z obozów koncentracyjnych goszczeni w Xanten” używamy błędnie określenia „ocalali z polskich obozów koncentracyjnych i getta”. Jakub Wawrzyniak, wicekonsul w Kolońskim Konsulacie Generalnym Polski słusznie wskazuje na to, że to sformułowanie jest w tym kontekście w pełni błędne i historycznie mylące. W historii 2.wojny światowej nie było polskich obozów koncentracyjnych czy polskiego getta. Państwo polskie znajdowało się pod niemiecką okupacją. Oficjalne określenie obozu koncentracyjnego brzmi”niemiecki obóz koncentracyjny na okupowanym (przez Niemcy) polskim terytorium względnie w zajętej przez Niemcy Polsce”Używanie przymiotnika „polski”w odniesieniu do obozu koncentracyjnego jest historycznie i moralnie nie do zaakceptowania. Polska była ofiarą wojny a nie współsprawcą. Poprzez takie tworzenie słów mogą być wyciągane błędne wnioski.

Dołączamy się do tej wypowiedzi i przepraszamy.”

Obraźliwe zachowanie redakcji niemieckiej ,która świadomie i celowo kłamie pisząc artykuł oczerniający Naród Polski nie wyczerpuje znamion znieważania?Właśnie poprzez bezkarne, publiczne ,kłamliwe artykuły mediów niemieckich narażony jest Naród Polski(Polacy)na ciągłe pośmiewisko.Mordy i zbrodnie na niewinnych ludziach w niemieckich,hitlerowskich obozach koncentracyjnych przypisywane są Narodowi Polskiemu poprzez kłamliwe,oszczercze sformułowania „polskie obozy zagłady i polskie getta”.

Czy wielokrotne żądanie sprostowań przez MSZ od oszczerców postawiło tamę kłamstwom o „polskich obozach zagłady”?Nie postawiło a wręcz zachęciło do dalszych publikacji oszczerstw w niemieckich mediach.Dowodem na to są artykuły w mediach niemieckich! Sprostowania lub poprawne sformułowania pojawiały się w artykułach w internecie w mediach niemieckich ,jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki natychmiast po naszych zawiadomieniach do prokuratury.Zatem należy wnioskować,że autorzy i wydawcy mediów niemieckich doskonale znają prawdę o niemieckich obozach koncentracyjnych i niemieckich gettach,tylko realizują dalekosiężną niemiecką politykę historyczną!Polityka ta ma na celu wybielanie Niemiec a obarczaniu Polski i Polaków odpowiedzialnością za stworzenie przez Niemców fabryk śmierci-czyli niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckich gett.Recydywiści z Rheinische Post w dniu 12.09.14.ponownie zaatakowali i upublicznili oszczerczy tekst o Polsce i Polakach pod tytułem „Deportation ins polnische Ghetto“, opublikowany publicznie w dniu 12.09.2014 roku na stronie internetowej

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/deportation-ins-polnische-ghetto-aid-1.4520462.

Ostrzegaliśmy na kolejnych rozprawach ,że media niemieckie będą oczerniać Polskę i Polaków ,gdy zaprzestanie się ich ścigania ,ale sędzia Krzysztof Ptasiewicz bardziej zajęty ,wyszukiwaniem błędów formalnych niż merytorycznym uzasadnieniem naszego zażalenia na postanowienie prokuratorki.

Należy przypomnieć sędziemu ,że Polska jako pierwsza postawiła tamę z krwi i dobytku barbarzyńcom niemieckim-nazistowskim i ich pomagierom w latach 17.09.1939- 22.06.1941 sowieckim,stalinowskim siepaczom.
W czasie rozpraw sędzia naigrawał sią z członków ZPwN T.z. spod znaku Rodła poprzez kuriozalne wymogi formalne ,żądał tłumaczenia na niemiecki rejestracji sądowej ZPwN T.z. a gdy tłumaczenie otrzymał to żądał tekstu niemieckiego rejestracji sądowej,drwił z członka RN poprzez pytanie czy już zmienił funkcję w Związku,niegodziwie przerywał wypowiedzi członków Związku i naszego pełnomocnika.

Warto przytoczyć cytat z artykułu redaktora Piotra Cywińskiego:

„My, Polacy, naród zbrodniarzy i morderców... Czyli, skoro gazeta przeprosiła za ów „lapsus”, to nie ma sprawy. No, wyjątkowo ciemni ci Niemcy, a ich dziennikarze - to już absolutni bezmózgowcy, że nie wiedzą, kto uruchomił tę morderczą machinę… Jakimż trzeba być wyzutym z godności durniem, by w świetle prawa akceptować tę wciąż powtarzaną potwarz!”

źródło:http://wpolityce.pl/dzienniki/korespondencje-piotra-cywinskiego/69796-piotr-cywinski-dla-wpolityce-my-polacy-narod-zbrodniarzy-i-mordercow-jakim-trzeba-byc-durniem-by-w-swietle-prawa-akceptowac-te-potwarz


Reasumując podane fakty wnosimy do Pana Prokuratora Generalnego o natychmiastowe wszczęcie śledztwa i przeprowadzenie wnikliwego postępowania przygotowaczego .
Anna Halves Józef Galiński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość