Strona główna

Burmistrz aleksandrowa łÓdzkiego o g ł a s z a


Pobieranie 28.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.64 Kb.
BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

o g ł a s z a

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
L.p.

Położenie nieruchomości

KW

Nr działki

Powierzchnia nieruchomości


Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przetarg

Cena niezabudowanych nieruchomości netto

WADIUM:

  1. do kiedy wpłacić

  2. wysokość

Data i godzina przetargu

1.

Aleksandrów Łódzki,

ul. Wierzbińska 5LD1G

/00039306/5478

659m²

D25MN*

V

40.000,00zł

1) 16 grudnia 2015r.

2) 8.000,00 zł22 grudnia 2015r godz.900

2.

Aleksandrów Łódzki,

ul. Wierzbińska 32LD1G

/00039320/9131/31, 131/35, 131/36, 131/37

2706m² łącznie

B17MN*

V

181.000,00zł

1) 16 grudnia 2015r.

2) 36.000,00zł22 grudnia 2015r

godz. 9303.

Aleksandrów Łódzki

ul. Pabianicka 43-45,LD1G

/00101929/4212

1446m²

3.MN,10.KDD***

IV

107.000,00zł

1) 16 grudnia 2015r.

2) 21.000,00zł22 grudnia 2015r

godz. 10004.

Aleksandrów Łódzki

ul. Pabianicka 43-45,LD1G

/00101930/4211

2749m²

4.MN****

IV

203.000,00zł

1) 16 grudnia 2015r.

2) 41.000,00zł22 grudnia 2015r

godz. 10305.

Wola Grzymkowa ,

gm. Aleksandrów ŁódzkiLD1G

/00101866/4172/1

1300m²

W10MN/MR*****

IV

60.000,00zł

1) 16 grudnia 2015r.

2) 12.000,00zł22 grudnia 2015r

godz. 1100


* D25MN, B17MN dla których plan ustala adaptację, modernizację, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej oraz realizację nowej zabudowy jednorodzinnej.

***3.MN, 10.KDD, dla którego plan ustala: część działki: przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej z możliwością wydzielenia lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni określonej w przepisach szczególnych, z zachowaniem istniejących obiektów, z możliwością ich adaptacji, przebudowy i remontu- w ramach ustaleń jak dla zabudowy nowej; przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością wydzielenia lokali użytkowych w parterach budynków, dla terenów przeznaczonych pod komunikację (pozostała- południowa część działki nr 212) oznaczona symbolem 10.KDD o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00m. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa plan zagospodarowania przestrzennego.

**** 4.MN, dla którego plan ustala: przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej z możliwością wydzielenia lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni określonej w przepisach szczególnych, z zachowaniem istniejących obiektów, z możliwością ich adaptacji, przebudowy i remontu- w ramach ustaleń jak dla zabudowy nowej; przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością wydzielenia lokali użytkowych w parterach budynków,


*****W10MN/MR, dla którego plan ustala adaptację, rozbudowę oraz modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej, siedliskowej i usługowej, realizację nowej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej.


Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 (mała sala w Biurze Rady lub sala ślubów).

Poprzednie przetargi na nieruchomości z poz. 1, 2, odbyły się 13.01.2015r., 3.03.2015r., 9.06.2015r., 8.09.2015r. z poz. 3-5, odbyły się 3.03.2015r., 9.06.2015r., 8.09.2015r.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% (poz. 1-5).

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009. W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 16 grudnia 2015 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomościach wyznaczonych do sprzedaży, w prasie regionalnej i biuletynie 40 i cztery.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów ww. przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 112, tel. 42 270 03 54 i 42 270 03 53.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość