Strona główna

Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie


Pobieranie 334.27 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar334.27 Kb.
Cennik czasopism i wydawnictw zwartych
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

(cennik uwzględnia wyłączne druki, które są lub były sprzedawane przez PMA;

wydawnictwa zwarte sprzed 1990 r. oznaczono gwiazdką)


Tytuł

tom/zeszyt

stan

cena

Czasopisma


Materiały Starożytne

1
5,00 zł

Materiały Starożytne

2
5,00 zł

Materiały Starożytne

3
5,00 zł

Materiały Starożytne

4
5,00 zł

Materiały Starożytne

5
5,00 zł

Materiały Starożytne

6
5,00 zł

Materiały Starożytne

7
5,00 zł

Materiały Starożytne

8
5,00 zł

Materiały Starożytne

9
5,00 zł

Materiały Starożytne

10

wyczerpaneMateriały Starożytne

11

wyczerpaneMateriały Starożytne i Wczesnośredniowieczne

1

wyczerpaneMateriały Starożytne i Wczesnośredniowieczne

2

wyczerpaneMateriały Starożytne i Wczesnośredniowieczne

3
5,00 zł

Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne

4
5,00 zł

Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne

5
5,00 zł

Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne

6
5,00 zł

Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne

7

sprzedaż od 15.02.2009

30,00 zł

Materiały Wczesnośredniowieczne

1

wyczerpaneMateriały Wczesnośredniowieczne

2

wyczerpaneMateriały Wczesnośredniowieczne

3
5,00 zł

Materiały Wczesnośredniowieczne

4

wyczerpaneMateriały Wczesnośredniowieczne

5
5,00 zł

Materiały Wczesnośredniowieczne

6

wyczerpaneSprawozdania P.M.A.

1/1-4
5,00 zł

Sprawozdania P.M.A.

2/1-4
5,00 zł

Sprawozdania P.M.A.

3/1-4

wyczerpaneSprawozdania P.M.A.

4/1-2
5,00 zł

Sprawozdania P.M.A.

4/3-4
5,00 zł

Sprawozdania P.M.A.

5/1-2

wyczerpaneSprawozdania P.M.A.

5/3-4

wyczerpaneSprawozdania P.M.A.

6/1-5
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

5

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

6
15,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

7
8,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

8/1
8,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

8/2-4
8,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

9/1-2
8,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

9/3-4
8,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

10

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

11
8,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

12

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

13
15,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

14
15,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

15

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

16
15,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

17/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

17/2-3
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

18/1-2
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

18/3-4
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

19/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

19/2-4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

20/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

20/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

20/3

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

20/4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

21
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

22/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

22/2
15,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

22/3-4
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

23/1
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

23/2
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

23/3
8,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

23/4
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

24/1-2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

24/3

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

24/4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

25/1-2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

25/3

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

25/4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

26/1-2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

26/3-4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

27/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

27/2
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

27/3
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

27/4
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

28/1
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

28/2
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

28/3
8,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

28/4
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

29/1
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

29/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

29/3
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

29/4
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

30/1-2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

30/3-4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

31/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

31/2-3

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

31/4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

32/1-2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

32/3-4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

33/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

33/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

33/3-4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

34/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

34/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

34/3-4
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

35/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

35/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

35/3

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

35/4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

36/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

36/2
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

36/3

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

36/4
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

37/1
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

37/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

37/3

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

37/4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

38/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

38/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

38/3-4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

39/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

39/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

39/3
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

39/4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

40/1
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

40/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

40/3
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

40/4
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

41/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

41/2
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

41/3

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

41/4

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

42/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

42/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

43/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

43/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

44/1
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

44/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

45/1

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

45/2

wyczerpaneWiadomości Archeologiczne

46/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

46/2
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

47/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

47/2
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

48/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

48/2
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

49/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

49/2
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

50/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

50/2
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

51/1
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

51/2
5,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

52/1
6,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

52/2
6,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

53/1
10,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

53/2
20,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

54
22,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

55
25,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

56
40,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

57
30,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

58
40,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

59
30,00 zł

Wiadomości Archeologiczne

60

sprzedaż od 9.03.2009

40,00 zł

Monumenta Archaeologica Barbarica


J. Jaskanis, Cecele ... (tom 1)
wyczerpane
T. Dąbrowska, Kamieńczyk ... (tom 2)
wyczerpane
J. Andrzejowski, Nadkole 2 ... (tom 3)20,00 zł

W. Ziemlińska-Odojowa, Niedanowo ... (tom 7)
wyczerpane
K. Hahuła, R. Wołągiewicz, Grzybnica ... (tom 8)
wyczerpane
H. Machajewski, Wygoda ... (tom 9)
wyczerpane
J. Jaskanis, Krupice ... (tom 10)25,00 zł

E. Bokiniec, Podwiesk... (tom 11)25,00 zł

A. Bitner-Wróblewska, Netta... (tom 12)35,00 zł

K. Czarnecka, Oblin… (tom 13)40,00 zł

Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina


Varia Barbarica... (tom 1)
wyczerpane
Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi...


Materiały Krzemionkowskie (tom 1)4,00 zł

W. Borkowski, Krzemionki „Mining”... (tom 2)10,00 zł

Z badań nad wykorzystaniem krzemienia... (tom 3)10,00 zł

S. K. Kozłowski, Stefan Krukowski… (tom 6)35,00 zł

Krzemień czekoladowy… (tom 7)
sprzedaż od 20.02.2009

40,00 zł

Warszawskie Materiały Archeologiczne


tom 910,00 zł

Zabytki z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach polskich


W. Obuchowski, Zabytki krzemienne i kamienne ...
wyczerpane
T. Węgrzynowicz, Zabytki z epoki brązu ...20,00 zł

Zabytki z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza ...30,00 zł

Sacralia Ruthenica45,00 zł

Seminarium bałtyjskie


Kultura bogaczewska… (tom 1)40,00 zł

Monografie, studia, publikacje źródłowe,

materiały z konferencji


A. Bitner-Wróblewska, From Samland ...35,00 zł

K. Czarnecka, Struktura społeczna ...5,00 zł

Heredtiatem Cognoscere ...30,00 zł

A. Bitner-Wróblewska et alii, Zabytki łotewskie...30,00 zł

G. Iwanowska, Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach35,00 zł

Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? ...20,00 zł

K. Mitkowa-Szubert, Nietulisko Małe ...5,00 zł

Prahistoryczny gród w Biskupinie ...
wyczerpane
Proceedings of the First International Symposium on Wood Tar and Pitch ...25,00 zł

Readings in Archaeoastronomy ...
wyczerpane
Z. Sulgostowska, Prahistoria międzyrzecza ...*5,00 zł

D. Piotrowska, Prolegomena do archeologii Biskupina I
sprzedaż od 15.03.2009

45,00 zł

Popularnonaukowe


W. Borkowski, W. Brzeziński, Prahistoryczne ścieżki...2,00 zł

M. Boruta, Arsenał Władysławowski w Warszawie6,00 zł

M. Zalewski, Supraśl...5,00 zł

M. Zalewski, Dawny Supraśl...
wyczerpane
M. Zalewski, Archeologia…7,00 zł

M. Zalewski, Dawny Supraśl... (2. wydanie)5,00 zł

Katalogi i foldery wystaw


Katalog – The Balts...*5,00 zł

Katalog – Kernavė – litewska Troja
wyczerpane
Katalog – Między Mykenami a Bałtykiem ...
wyczerpane
Katalog – 80 lat archeologii lotniczej... (Z. Kobyliński)20,00 zł

Katalog – Słowianie w Europie wcześniejszego ...10,00 zł

Katalog – Starożytności Litwy3,50 zł

Katalog – Srebra antyczne z Serbii3,00 zł

Katalog – Sztuka Majów*1,00 zł

Katalog – Tell Amarna w Syrii – Barwy chrześcijaństwa....35,00 zł

Katalog – Tell Amarna w Syrii – Barwy chrześcijaństwa.... (z płytą CD)45,00 zł

Katalog – Troja27,00 zł

Katalog – Wandalowie
wyczerpane
Katalog – Skarby starożytnej Łotwy40,00 zł

Katalog – Skarby wieków średnich25,00 zł

Folder – ABC architektury gotyku4,00 zł

Folder – Alfabet architektury romańskiej4,00 zł

Folder – Z. Rajewski, PMA*2,00 zł

Folder – Prahistoryczne górnictwo (W. Borkowski et alii)2,00 zł

Folder – Przeszłość otwarta dla przyszłości...8,00 zł

Folder – Skarby wschodnich Gotów
wyczerpane
Folder – Terra Sigillata1,00 zł

Folder – Topór – ciągłość idei2,00 zł

F. Gutek, J. Bošnowič, M. Zalewski, Między Wschodem i Zachodem5,00 zł

Świat karpackich świątyń5,00 zł
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość