Centrum targowe Messe Berlin ( Messedamm 22, 14055 Berlin- niemcy) hala nr 3 sala „berlinPobieranie 20.65 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.65 Kb.
Agenda
Konferencja

Systemy jakości i dobre praktyki w branży rybackiej”Centrum targowe Messe Berlin ( Messedamm 22, 14055 Berlin- Niemcy)

hala nr 7.3 sala „BERLIN“

17 – 18 styczeń 2014r.

Konferencja przygotowana jest przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej.Dzień 1 (czwartek 16.01.2014)

14.00 - 18.00 Zakwaterowanie w Berlin Mark HotelBerlin Mark Hotel

Meinekestrasse 18-19,

10719 Berlin, tel.:+49-30-880 02 0

19.00 - 20.00 Obiadokolacja w hotelu i podział uczestników na grupy tematyczne


w kolejnych dniach (I grupa jesiotrowa + II grupa „akwakultura i rybołówstwo

śródlądowe” + III grupa HELCOM + IV grupa Administracja)Dzień 2 (piątek 17.01.2014)

06.30 Śniadanie w hotelu

08.30 Przejazd z hotelu na miejsce konferencji na terenie targów Grüne Woche (brama nr 7)

09.00 Wejście na konferencję (wierzchnie nakrycia należy zostawić w szatni na parterze po okazaniu zaproszenia na konferencję - bezpłatnie) i rejestracja uczestników (hala 7.2 „Berlin” – II piętro)

10.00 Otwarcie konferencji - dr Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski oraz dr Robert Kloos – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Niemiec

Moderator konferencji - dr inż. Zbigniew Karnicki

10.30 – 10.50 prof. dr hab. Ryszard Kolman – Aktualna sytuacja restytucji jesiotra w basenie

Morza Bałtyckiego

10.50 – 11.10 dr Jörn Gessner (Niemcy) – Część wspólna między komercyjnym rybactwem,
a ochroną gatunku

11.10 – 11.40 Marcin Ruciński – Europejski fundusz morski i rybacki lata 2014-2020

11.40 – 12.00 Pytania/odpowiedzi

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 12.55 dr Cornel Ceapa (Kanada) – Strategia rozwoju produktów i ich różnorodność

w hodowli jesiotra

12.55 – 13.10 prof. dr hab. Tomasz Linkowski - Główne problemy polskiego rybołówstwa

bałtyckiego z podkreśleniem zagadnień połowów, zbytu i jakości surowca dorsza

13.10 – 13.25 Jerzy Safader – Przetwórstwo ryb-systemy bezpieczeństwa żywności

i problemy z tym związane

13.25 – 13.40 Monika Kołodziejczyk – Identyfikowalność ryb i produktów rybnych

13.40 – 13.55 Dionizy Ziemiecki – Rybacy, wędkarze i kormoran oraz stan morskiej turystyki

w Polsce

13.55 – 14.10 Krzysztof Karoń – Rybożercy na obiektach akwakultury

14.10 – 14.25 Mirosław Kamiński – Przyjazna Odra (Potrzeba ujednolicenia

wykorzystania rybackiego i ochrony środowiska na terenie Odry – prawne


i fachowe ramy wspólnego zarządzania łowiskiem 20 lat po powstaniu MKSO)

14.25 – 14.40 Michał Korolko – Dobre praktyki produkcyjne - rybackie na przykładzie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14.40 – 14.55 Andrzej Marczyński – „Aquamar” – „ rekultywacja jezior metodą

probiotechnologiczną”

14.55 – 15.25 pytania/odpowiedzi

15.25 zakończenie I-go dnia konferencji

15.25 - 16.00 Obiad (po obiedzie możliwość przejścia na targi Grüne Woche - stoisko

Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych hala 11.2)

19.30 przejazd uczestników z targów do hotelu (brama nr 7)

20.30 – 21.30 Obiadokolacja w hotelu
Grupa III (HELCOM) i grupa IV (Administracja) o godz. 12.30 wracają autokarem do hotelu, gdzie od godziny 13.00 do 18.00 odbywają się bloki tematyczne (warsztaty). Każda grupa oddzielnie, w przerwie serwis kawowy, obiad.
Grupa III (HELCOM) - Rozwój zrównoważonego rybactwa Helcom PG – „Systemy jakości
i dobre praktyki w branży rybackiej”.
Grupa IV (Administracja) - członkowie Unii Europejskiej „Systemy jakości i dobre praktyki
w branży rybackiej.” Dalszy rozwój produkcji i produktów z jesiotra - spotkanie europejskich krajów – rybactwo śródlądowe.
Dzień 3 (sobota 18.01.2014)
06.00-09.00 Śniadanie w hotelu,
I GRUPA jesiotrowa

prowadzący dr Cornel Ceapa

09.00 Wykaz 15 gatunków jesiotra w USA pod regulacjami prawnymi ochrony gatunku i możliwe konsekwencje dla rynku produktów jesiotrowych.

LIT, LAT, PL, D, RUS każdy 5-10 min – krajowe raporty z nowych technologii

środków, produkcji.

10:30 – 11.00 Dyskusja dokąd zmierza akwakultura jesiotra.

11.00 – 11:30 Serwis kawowy w restauracji
II GRUPA „akwakultura i rybołówstwo śródlądowe”

prowadzący prof. dr Mirosław Szczepkowski

11.30 - 12.00 Monika Kołodziejczyk - Identyfikowalność produktów rybnych – wymagania

Unii Europejskiej.

12.00 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 13:30 Serwis kawowy w restauracji


III GRUPA - HELCOM

9.30 – 18.00 Rozwój zrównoważonego rybactwa HELCOM PG – „Systemy jakości i dobre

praktyki w branży rybackiej”.
Członkowie Konferencji nie uczestniczący w ww. warsztatach w hotelu - Zapoznanie się
z prezentacją jesiotra i innych produktów np. kawioru na stoiskach m.in. Polski, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Rosji.
Dla wszystkich grup warsztatowych:

13:30 -14:15 Obiad w hotelu

14.15 Podstawienie autokaru i wyjazd na targi,

14:30-19:15 Zapoznanie się z prezentacją jesiotra i innych produktów np. kawioru na

stoiskach m.in. Polski, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Rosji.

19:15 Zbiórka i wyjazd do hotelu

20.00 – 21.00 Obiadokolacja w hotelu
Dzień 4 (niedziela 19.01.2014)
7.30 – 8.30 Śniadanie,

Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd.Informacje uzupełniające dotyczące konferencji:

- stoisko Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych – hala 11.2 (w dniach 17 i 18.01.2014r. dodatkowo o godz. 17:00 pokaz kulinarny)

- telefon kontaktowy w dniach konferencji:

- główny organizator konferencji: Aleksandra Dmytrasz + 48 668 103 272

- Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych:

Iwona Steinke (j.niemiecki) +48 602 389 008

Anita Zapart (j.angielski) +48 668 411 062

- przedstawiciel w Berlinie, Pani Klara Piwnicka-Hensche +49 177 55 80 942


(do dyspozycji od dnia 16 stycznia 2014 r. od godz. 14:00)

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: oprj@wp.pl; pzwtorun@wp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko

- telefon kontaktowy

- numer paszportu lub dowodu (nr dokumentu z którym będą podróżowali)
W przypadku rezygnacji w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji z udziału w niej uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z udziałem (w tym m.in. koszt noclegu, wyżywienia, biletów wstępu).

Dodatkowych informacji dotyczących zgłoszeń udziela biuro Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych e-mail: oprj@wp.pl; pzwtorun@wp.pl lub telefonicznie tel./fax. +48 56 622 36 32( w języku polskim, niemieckim i angielskim); adres : 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 80, Polska.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy