Strona główna

Chemia analityczna


Pobieranie 16.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.43 Kb.

CHEMIA ANALITYCZNA

Literatura obowiązkowa 1. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej: podręcznik dla studentów farmacji. Zdzisław Stefan Szmal, Tadeusz Lipiec. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1997.

 2. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Walenty Szczepaniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

 3. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej: praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa Galusa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

 4. Podstawy chemii analitycznej. 1-2. Douglas A. Skoog [et al.]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006-2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Chemia analityczna. D. Kealey, P.J. Haines. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

 2. Chemia analityczna. T. 1-2. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

 3. Chemiczne metody analizy ilościowej. Andrzej Cygański. Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2012.

CHEMIA FIZYCZNA

Literatura obowiązkowa 1. Chemia fizyczna: podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej. Red. nauk. Tadeusz W. Hermann. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.

 2. Obliczenia fizykochemiczne. Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.

 3. Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów farmacji. T. 1-2. Pod red. Adama Danka. Warszawa: PZWL, 1987.

Literatura uzupełniająca

 1. Chemia fizyczna. 1-2. Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009-2011.

 2. Chemia fizyczna: podręcznik dla studentów farmacji. Adam Danek. Warszawa: PZWL, 1982.

 3. Podstawy chemii fizycznej. Peter William Atkins. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.


CHEMIA ORGANICZNA

Literatura obowiązkowa 1. Chemia organiczna. Bogusław Bobrański. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992.

 2. Chemia organiczna. Cz. 1-5. John McMurry. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Chemia organiczna. T. 1-2. Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011-2012.

 2. Chemia związków heterocyklicznych. Jacek Młochowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

 3. Preparatyka organiczna. Arthur I. Vogel. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2006.

HISTORIA FARMACJI

Literatura obowiązkowa 1. Historia farmacji. Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka. Warszawa: PZWL, 1987.

 2. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Władysław Szumowski. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Leczyć, uzdrawiać, pomagać. Pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2007.

 2. Medycyna w historii i kulturze: studia z antropologii wiedzy. Bożena Płonka-Syroka. Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich , 2013.

 3. Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci. Pod red. Bożeny Płonki-Syroki. Wrocław: Arboretum, 1999.

 4. Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny: medycyna w kontekście działań państwa. Pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Tadeusza Srogosza. Wrocław: Wydaw. Arboretum; Warszawa: Wydaw. DiG, 2005.

IMMUNOLOGIA

Literatura obowiązkowa 1. Immunologia. Red. nauk. Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Immunology. David Male [et al.]. Philadelphia: Elsevier Mosby, cop. 2013.

MIKROBIOLOGIA

Literatura obowiązkowa 1. Antybiotykoterapia praktyczna. Danuta Dzierżanowska. Bielsko-Biała: Alfa-medica presss, cop. 2009.

 2. Diagnostyka bakteriologiczna. Red. nauk. Eligia M. Szewczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

 3. Mikrobiologia. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Wirusologia: podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii. Leslie Collier, John Oxford. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość