Strona główna

Chmury podstawowe pojęcia I definicje chmura


Pobieranie 28.99 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.99 Kb.
CHMURY
Podstawowe pojęcia i definicje
CHMURA jest widzialnym zbiorem bardzo małych kropelek wody lub kryształków lodu, lub też kropelek wody i kryształków lodu jednocześnie, zawieszonych w swobodnej atmosferze. Zbiór ten może zawierać również kropelki wody lub kryształki lodu o większych wymiarach oraz tego rodzaju cząsteczki jakie występują w wyziewach fabrycznych, dymach i pyłach. Wygląd chmury zależy zasadniczo od charakteru, wymiarów, ilości i przestrzennego rozkładu jej cząsteczek. Zależy też od natężenia i barwy światła padającego na chmurę oraz położenia obserwatora i źródła światła względem chmury .

Biorąc za podstawę podziału chmur mechanizm ich powstawania, dzielimy je na:- konwekcyjne,

- pochodzenia turbulencyjnego,

- wślizgowe,

- orograficzne.

Uwzględniając wysokość występowania, chmury podzielono na:- niskie, O - 2 km,

- średnie, 2 - 7 km,

- wysokie, 5 - 13 km.
CHMURY KONWEKCYJNE

Konwekcją nazywamy pionowe strugi wznoszącego się powietrza powstałe wskutek niejednakowego nagrzewania się od podłoża. Gdy podłoże silnie się nagrzeje, początkowo nieuporządkowana konwekcja przekształca się w potężne prądy wstępujące, sięgające nieraz aż po tropopauzę.

Chmurami konwekcyjnymi są chmury kłębiaste Cumulus i burzowe Cumulonimbus, charakterystyczne w naszych szerokościach geograficznych dla ciepłej pory roku.
CHMURY POCHODZENIA TURBULENCYJNEGO

Ruchy turbulencyjne (w meteorologii) to chaotyczne ruchy cząsteczek powietrza, po bardzo złożonych torach:  1. gdy powietrze jest bliskie stanu nasycenia, każde pionowe przemieszczanie się tego powie­trza prowadzi do kondensacji - tworzą się wtedy bezkształtne, poszarpane chmury warstwo­we, złej pogody, nazwane Stratus fractus - St fr.,

  2. dzięki ruchom turbulencyjnym często powstaje inwersja temperatury, poniżej której powstaje zwarta pokrywa chmur niskich warstwowych - Stratus - St.


CHMURY POCHODZENIA WŚLIZGOWEGO (frontowe )

Frontem (lub powierzchnią frontową) nazywa się w meteorologii powierzchnię rozdzielającą dwie różne pod względem właściwości, masy powietrza.

Wślizgiwanie się powietrza ciepłego po klinie chłodnego to front ciepły .

Wypychanie powietrza ciepłego ku górze przez klin powietrza chłodnego nazywa się frontem chłodnym.

Na czole frontu ciepłego pojawiają się najpierw chmury zbudowane z kryształków lodu - chmury pierzaste - Cirrus - Ci. Za nimi nasuwa się zwarta masa chmur pierzasto ­warstwowych - Cirro-stratus - Cs, dalej chmury średnie warstwowe - Altostratus - As, które przechodzą w chmury warstwowo - deszczowe - Nimbostratus - Ns. Poniżej As i Ns występują niskie chmury warstwowe - Stratus - St. oraz postrzępione chmury warstwowe - Stratus fractus.

Na froncie chłodnym pierwszego rodzaju układ chmur jest odwrócony w porównaniu z frontem ciepłym. Na czole występuje Cumulonimbus - Cb, a dalej Nimbostratus, Altostratus i Cirrostratus.Front chłodny drugiego rodzaju charakteryzuje wąska strefa chmur typu Cumulunimbus i Stratocumulus. Często przed frontem występują Cirrocumulus i Altocumulus lenticularis - Ac lent.

CHMURY OROGRAFICZNE


Napływające z wiatrem masy powietrza muszą przepłynąć nad górami, a wznosząc się ochładzają się do tego stopnia, że para ulega skropleniu dając początek chmurom warstwowym - Altostratus - As, zwanym murem halnym.

Gdy powietrze przepływające nad łańcuchem górskim zaczyna falować, po stronie zawietrznej powstają tzw soczewki - Altocumulus lenticularis - Ac lent, mówią o występowaniu wiatru halnego.

Z występowaniem fali górskiej związane są także chmury rotorowe. Pojawiają się pod szczytami fal czyli pod soczewkami i przypominają poszarpany Cumulus.


MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ CHMUR
RODZINA


RODZAJ

WYSOKOŚĆ [km]

Nazwa polska

Nazwa

łacińska


Skrót

dolna granica

górna granica

CHMURY

WYSOKIE

Pierzaste

Cirrus

CI


4 - 10

13 - 16

Pierzasto-

kłębiasteCirrocumulus

Cc

6 - 8

13 - 16

Pierzasto –

warstwoweCirrostratus

Cs

7 - 8

13 - 16

CHMURY

ŚREDNIE

Średnie

kłębiasteAltocumulus

Ac

2,5 - 5

5 - 6

Średnie

warstwoweAltostratus

As

2,5 - 5

5 - 6

CHMURY

NISKIE

Warstwowe

deszczoweNimbostratus

Ns

0,1- 2

6- 8

Kłębiasto

warstwoweStratocumulus

Sc

0,2 - 2,5

2,5

Niskie

warstwoweStratus

St

0,05- 0,6

1 - 2,5

CHMURY O

ROZWOJU

PIONOWYM

Kłębiaste

Kłębiaste

deszczowe


Cumulus

CumulonimbusCu
Cb

0,3 - 2,5
0,6- 2

6 - 8
8 - 12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość