Strona główna

Choroby zwierząt futerkowych


Pobieranie 10.12 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.12 Kb.
SPECJALIZACJA NR 6

CHOROBY ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Krajowy Kierownik Specjalizacji: dr hab. Jan Siemionek, prof. nadzw.UWM.

Katedra Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

10-763 Olsztyn, ul. A. Martyniaka 6

Tel. 607 857 963

E-mail: jan.siemionek@uwm.edu.pl
KATALOG UMIEJĘTNOŚCI (KOMPETENCJI)

Odbycie zajęć teoretycznych i praktycznych na Podyplomowym Studium Specjalizacyjnym „Choroby Zwierząt Futerkowych” umożliwia nabycie wiadomości i umiejętności. Po ukończeniu kursu lekarz weterynarii umie: 1. zastosować podstawową wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego

 2. wystawiać Certyfikaty weterynaryjne obowiązujące w unijnym i polskim prawie weterynaryjnym przy obrocie zwierząt

 3. ocenić funkcjonowanie ferm zwierząt futerkowych uwzględniając podstawy prawne ich organizacji

 4. korzystać z przepisów sanitarnych dla ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 5. ocenić stan zdrowia, potrzeby fizjologiczne zwierząt futerkowych oraz dobrostan na fermach

 6. ocenić warunki przechowywania komponentów, sposób przygotowania paszy i karmienia

 7. przeprowadzić prawidłową kontrolę w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta futerkowe (SPIWET-52)

 8. współdziałać ze Związkami Hodowców Zwierząt Futerkowych w zakresie popularyzacji tej hodowli, certyfikacji ferm zwierząt mięsożernych, wdrażania programów zwalczania chorób i dobrostanu zwierząt

 9. opracować program ochrony zdrowia stada w celu właściwego nadzoru lekarsko-weterynaryjnego w fermie mięsożernych zwierząt futerkowych

 10. diagnozować choroby norek i lisów, ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego, powłokowego, pokarmowego i chorób noworodków

 11. opracować program profilaktyki swoistej dla norek danej fermy zapobiegający nosówce, botulizmowi, posocznicy krwotocznej norek i innym endemicznie występującym chorobom

 12. wdrożyć program zwalczania choroby aleuckiej w fermie norek

 13. opracować program profilaktyki swoistej dla lisów danej fermy zapobiegający głównie nosówce, zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia oraz innym endemicznie występującym chorobom

 14. kontrolować sposób dezynfekcji urządzeń fermowych i kuchni oraz deratyzacji i dezynsekcji

 15. wykonać prawidłową sekcję zwierząt futerkowych

 16. prawidłowo pobierać próby do badań laboratoryjnych, odpowiednio zabezpieczać i przesłać z pismem przewodnim

 17. wykonać podstawowe badanie laboratoryjne mikrobiologiczne, parazytologiczne

 18. wykonać test immunoelektroforezy przeciwprądowej stosowany w rozpoznawaniu choroby aleuckiej

 19. właściwie interpretować wyników badań

 20. wybrać najlepszy sposób terapii i podawania leków mięsożernym i roślinożernym zwierzętom futerkowym

 21. zwalczać choroby zwierząt futerkowych podlegające obowiązkowi zgłaszania (wściekliznę) lub rejestracji np. chorobę aleucką norek oraz myksomatozę, wirusową krwotoczną chorobę królików i tularemię

 22. diagnozować choroby układu pokarmowego, powłokowego i rozrodczego królików i szynszyli

 23. przygotować farmakologicznie zwierzęta do zabiegów chirurgicznych

 24. wykonać laparotomię, owariohisterektomię królika

 25. ekstrakcję gruczołów okołoodbytowych u fretki

 26. udzielić pomocy porodowej

 27. zebrać zaistniałe fakty i wydarzenia dla opracowania ekspertyzy lekarsko-weterynaryjnej w charakterze biegłego sądowego

 28. korzystać z krajowych i unijnych systemów informatycznych oraz systemów identyfikacji i rejestracji

 29. popularyzować wiedzę na temat chorób odzwierzęcych przenoszonych przez zwierzęta futerkowe


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość