Strona główna

Chorzów, dnia. 25. 04. 2016 r. Szanowni wykonawcy dotyczy: postępowania przetargowego na „Dzierżawę kołyski oraz skanera płaskiego do skanowania testów paskowych metodą immunoblot wraz z dostawą akcesoriów”


Pobieranie 12.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.89 Kb.


ChCPiO.ZP. 197 . 2016 Chorzów, dnia. 25.04.2016 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dzierżawę kołyski oraz skanera płaskiego do skanowania testów paskowych metodą immunoblot wraz z dostawą akcesoriów” PN/1/2016 dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii.

Informujemy, że w trakcie przetargu na „Dzierżawę kołyski oraz skanera płaskiego do skanowania testów paskowych metodą immunoblot wraz z dostawą akcesoriów” PN/1/2016 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:


Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści kołyskę bez wbudowanego zegara, w zamian za dostarczenie zewnętrznego elektronicznego zegara-stopera do mierzenia czasu, który spełni swoje zadanie zarówno podczas wytrząsania jak i innych etapów w procedurze przeprowadzenia testów. Każda prawidłowo przeprowadzona procedura analityczna wymaga obecności operatora – diagnosty, który po upływie określonego czasu, zasygnalizowanego dźwiękiem stopera zatrzyma wytrząsarkę i niezwłocznie przejdzie do kolejnego etapu procedury analitycznej.Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania skanera do diagnostyki in vitro spełniających wymagania Zamawiającego zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE implementująca polskie prawo w tym zakresie tj. ustawę z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro .Odp.:

Tak
Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści skaner z oprogramowaniem bez możliwości modyfikacji wyników z pełna archiwizacja wyników. Ingerencja i modyfikacja wyników otrzymanych z analizatora jest sprzeczna z Dobrą Praktyka Laboratoryjną.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza skaner z oprogramowaniem bez możliwości modyfikacji wyników z pełną archiwizacją wyników [Zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ punk9 f)] pod warunkiem, iż oprogramowanie umożliwia modyfikację samych danych pacjenta.

Jednocześnie Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik nr 2 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści panel z większa ilością alergenów nieznacznie różniący się od podanego w parametrach granicznych, o następującej konfiguracji:


D1 Derm. Pteronyssinus, D2 Derm. Farinae, Tx Pyłki drzew mix, Gx Trawy Mix, W1 Pyłek ambrozji, W6 Bylica,

E1 Kot, E5 Pies, M6 Alternaria alternata, K82 Lateks, F76 alfa-laktalbumina, F77 beta-laktoglobulina, F78 Kazeina, F334 Laktoferyna, F2 Mleko, F1 Białko jaja, F75 Żółtko jaja, F17 Orzech laskowy, F13 Orzech ziemny, F83 Kurczak, Fx207 Małże mix (Wenus, krab,ostryga), Fx24 Ryby morskie mix, F92 Banan, F14 Soja, F31 Marchew, F4 Mąka pszenna, F5 Mąka żytnia, F7 Mąka owsiana, F462 Rumianek
(przy czym alergen Gx Trawy Mix wykrywa trawy tj. Tomka wonna, Cynodon palczasty, Kupkówka pospolita, Kostrzewa łąkowa, Życica, Tymotka łąkowa, Gładka stokłosa, Żyto, Kłosówka wełnista, Wyczyniec łąkowy, Perz właściwy, Rajgras wyniosły)
zawierający odrębne pasma CCD, które w łatwy sposób umożliwiają rozpoznanie czy w danej surowicy znajdują się przeciwciała antyCCD. Chcielibyśmy zaznaczyć ze nie stosując pasm CCD nie ma pewności ze wyniki nie są fałszywie dodatnie.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 5: Dotyczy: Załącznik nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych – pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ilościowych testów z 3 liniami kontrolnymi na każdym teście oraz wynikiem wyrażonym liczbowo (dokładne stężenie IgE w jednostce kU/l), w klasach 0-6 (RAST) i dodatkowo graficznie o następującym składzie:

Profil 30-alergenowy: mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka-mix, kurczak, cytrusy-mix, ryż, 6 traw-mix, żyto, pies, kot, Cladosp.herbarum, Alt.alternata, Asp.fumigatus, D.pteronyssinus, D.farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD?

Odp.:


Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ.

UWAGA

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

z 29.04.2016 r. godz. 1400 na 06.05.2016 r. godz. 1400

oraz przesuwa termin otwarcia ofert

z 29.04.2016 r. godz. 1415 na 06.05.2016 r. godz. 1415©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość