Strona główna

Ciekawość seksualna okresu dojrzewania. W ankiecie na temat problemów seksualnych pewien chłopiec pyta: „ Czy pożądanie, pragnienie dziewczyny jest czymś normalnym w okresie dojrzewania, czy jest ono dewiacją?”


Pobieranie 37.48 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar37.48 Kb.
Zagadnienia seksuologiczne:
-Ciekawość seksualna (pożądanie, pragnienie,

-Identyfikacja płciowa (pojęcie płci)

-Różnice psychoseksualne między kobietą a mężczyzną

-HomoseksualizmCiekawość seksualna okresu dojrzewania.
W ankiecie na temat problemów seksualnych pewien chłopiec pyta:

„ Czy pożądanie, pragnienie dziewczyny jest czymś normalnym w okresie dojrzewania, czy jest ono dewiacją?”

Wszystko zależy od tego co naprawdę odczuwa młody człowiek, czy jest to pożądanie czy pragnienie.

Pożądanie to chęć, silna potrzeba kontaktów seksualnych, współżycia (często wynika to z przesyconej erotyzmem atmosfery np oglądanej filmów pornograficznych).
Pragnienie dziewczyny to potrzeba bliskości emocjonalnej, zbliżenia się, chęć seksualnego współżycia przychodzi później, wraz się z rozwojem bliskości uczuciowej.
Takie podejście do tematu może być dla młodego człowieka pewnym miernikiem, czymś do zastanowienia się.
Wyróżniamy 2 rodzaje ludzkiej ciekawości

ciekawość intelektualna – łatwo ją zaspokoić poprzez dostarczenie informacji intelektualnej

ciekawość emocjonalna – nie wygasa nawet jeśli dostarczymy odpowiedniej informacji emocjonalnej np. oglądanie zdjęć

Zainteresowanie seksualne młodego człowieka łączy w sobie te ciekawości, nie można ich oddzielić i nie trzeba.


Kolejne pytanie: :” Ocena czy to jest czyste czy nie czyste?”
Ocena co jest „czyste” lub :nieczyste” nie może być dokonywana tylko przez rodziców, wychowawców czyli zewnątrz .Oni pomagają zdobyć kryteria dla oceny własnego sumienia,

znaczenie ma samowychowanie czyli samodzielnie dokonana ocena mojego zachowania


Wychowanie seksualne jest wychowaniem do prawidłowej oceny sumienia wszystkich zjawisk seksualnych:

- zewnętrznych zachowań i gestów

- pragnień i odczuć wewnętrznych.


Czasami młody człowiek naturalne zainteresowania własną seksualnością odczytuje jako nieczyste, ma poczucie winy, obecnie zdarza się to dość rzadko ale należy zwrócić uwagę że samo zainteresowanie nie jest jeszcze czymś złym.

Obecnie nierzadko” zdarza się niewrażliwość sumienia, która bez poczucia winy pozwala człowiekowi „spokojnie” oglądać filmy pornograficzne, czytać literaturę…Takie zachowanie może prowadzić do dewiacji, uzależnień.


Normy dla rozeznania w sumieniu tego co jest „czyste” lub „nieczyste” w zainteresowaniach seksualnych młodego człowieka nie ustalają tylko sami rodzice i wychowawcy, one są „wpisane” w samego człowieka i w jego „duchowość” (dom, rodzina, wiara......)

Identyfikacja płciowa (pojęcie płci)

Identyfikacja płciowa jest kształtowana od momentu narodzin dziecka. Już w okresie noworodkowym rodzice odmiennie się zachowują i interpretują zachowania chłopca, inaczej dziewczynki. Następnie poprzez naśladownictwo, wzmacnianie określonych zachowań, dobór ubioru oraz zabawek, kontakty rówieśnicze, zabawy tematyczne z innymi dziecko kształtuje w sobie poczucie przynależności i odrębności płciowej.

W okresie dojrzewania proces ten nadal się rozwija poprzez pierwsze kontakty o charakterze seksualnym - zaloty, pocałunki, pieszczoty, wspólne spędzanie czasu. W każdej chwili proces ten może ulec zakłóceniu, co może prowadzić w przyszłości do różnych zaburzeń seksualnych. Szczególną rolę odgrywają wówczas osoby najbliższe - matka i ojciec czy rodzeństwo. Jeżeli w domu rodzinnym dziecko obserwuje negatywne wzorce własnej płci lub, jeżeli role płciowe rodziców są odwrócone, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dojdzie u niego do zaburzeń identyfikacji płciowej.

Płeć - zespół cech charakteryzujących oraz odróżniających osobniki żeńskie i męskie.

Wyróżnia się:

-Płeć chromosomalną (genotypową), czyli uzależnioną od odziedziczonych genów (allosomów)


-Płeć gonadalną, uzależnioną od posiadanych gonad - jąder lub jajników
-Płeć genitalną, uzależnioną od posiadanych narządów płciowych (członka lub pochwy)

-Płeć hormonalną (wewnątrzwydzielniczą), uzależnioną od wydzielania hormonów męskich lub żeńskich


-Płeć psychiczną, uzależnioną od poczucia własnej płci
-Płeć metrykalną, zapisaną w dokumentach stwierdzających tożsamość
-Płeć hormonalna

Ten rodzaj płci związany jest z metabolizmem ustroju. Warunkuje ją ilość oraz jakość produkowanych i wydzielanych do ustroju hormonów płciowych, które określają ukształtowanie oraz rozwój określonych cech płciowych. Należy pamiętać, że zarówno jądra (męskie gruczoły płciowe), jak i jajniki (żeńskie gruczoły płciowe) produkują oraz wydzielają tak hormony męskie - androgeny, jak i hormony żeńskie - estrogeny. W normalnie rozwijających się organizmach żeńskich jajniki produkują znacznie większe ilości estrogenów niż androgenów. W prawidłowo rozwijającym się organizmie męskim, jądra produkują znacznie większe ilości androgenów niż estrogenów. Androgeny produkowane są dodatkowo przez korę nadnerczy. We wszystkich wspomnianych przypadkach proporcja androgenów do estrogenów pomaga określić płeć hormonalną.


-Płeć somatyczna

Ten rodzaj płci znany jest również pod nazwą fenotypu. Płeć somatyczna określana jest rozwojem zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych narządów płciowych. Inaczej można ją określić jako płeć gonadoforyczną, którą w przypadku mężczyzn określają jądra i narządy wyprowadzające - nasieniowody. U kobiet z kolei są to jajniki, jajowody oraz macica i pochwa. Wszystkie wymienione powyżej narządy zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn stanowią o płci wewnętrznych narządów płciowych. Drugim elementem, określającym fenotyp1 jest płeć zewnętrznych narządów płciowych, znana też pod nazwą płci genitalnej. W przypadku kobiet określa ją obecność sromu. Płeć zewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn określa obecność prącia oraz moszny. Płeć somatyczna zaznacza się już w trzecim miesiącu życia płodowego. Ten rodzaj płci dodatkowo określany jest wyglądem zewnętrznym dorosłego człowieka, który ukształtował się w procesie ontogenezy2. Świadczą o niej między innymi: wysokość, masa, proporcje ciała oraz typ owłosienia.


Objaśnienia pojęć:

1fenotyp - całokształt cech danego osobnika. Fenotyp kształtuje się jako wynik współdziałania genotypu i środowiska. Oznacza to, że określona cecha, kodowana w genach, może się w pełni ujawnić jedynie w optymalnych warunkach środowiskowych.

2ontogeneza - inaczej oznacza rozwój osobniczy. Jest to proces rozwoju pojedynczego organizmu. Można powiedzieć, że ontogeneza zaczyna się powstaniem komórek rozrodczych (jest to tzw. okres przedzarodkowy), przez zapłodnienie, okres zarodkowy, okres młodzieńczy, okres dojrzałości, starość i śmierć.
Różnice seksualne
Istnieje niezwykle dużo teorii charakteryzujących typowe cechy danej płci. Z jednej strony są zwolennicy poglądów, że w każdym człowieku są elementy drugiej płci, np. popularna teoria ról płciowych Sandry Bem. Twierdzi ona, że osoby typowo kobiece i typowo męskie dysponują ograniczonym, wąskim repertuarem zachowań, natomiast osoby psychologicznie androgeniczne, czyli posiadające cechy zarówno męskie, jak i kobiece są elastyczne, wolne od stereotypowych uwarunkowań i potrafią wybierać zachowania najbardziej odpowiednie w danej chwili. Teoria ta zakłada, że każdy człowiek niezależnie od płci, należy do jednego z 4 typów: męskiego, kobiecego, androgynicznego lub niezróżnicowanego. Z drugiej strony powstają równie popularne teorie podkreślające wrodzoność różnic płciowych.

Różnice psychoseksualne między kobietą a mężczyzną

Kobiety:


Mają szerzej wyspecjalizowany mózgDziałanie mózgu jest u nich bardziej całościowe, wynikiem tego jest np. większa intuicja, wyższy poziom uspołecznienia, a także zdolność odczytywania sygnałów niewerbalnych, trudność w oddzielaniu emocji od rozumowania, wcześniejszy rozwój mowy, większa wrażliwość zmysłowa, itd.
Są bardziej wrażliwe na dotyk
Mają lepszy węch i słuch muzyczny
Są bardziej skrajne w ocenach
Mają większą potrzebę zażyłości
Potrzebują konsultacji przy podejmowaniu decyzji
Więcej mówią w sytuacjach prywatnych
Rozmowa służy im do tworzeniu kontaktu
Zauważają więcej szczegółów, myślą analitycznie
Uprawiają grę „czy mnie lubisz?”
Maskują rywalizację
Wolniej rozwija się u nich seksualnośćMają wyższy poziom wrażliwości na bodźce erotyczne: dotykowe i słuchoweWystępuje u nich większa potrzeba otrzymywania czułości i pieszczotMają bogatsze i bardziej zróżnicowane sfery erogeniczneWykazują większą skłonność do monogamiiz biegiem czasu stają się coraz bardziej zmysłowe
Mężczyźni:

Mają asymetryczny mózgWystępuje u nich węższa specjalizacja mózgu
Wynikiem specjalizacji są: rzeczowość, uzdolnienia matematyczne, przestrzenne myślenie i inne umiejętności specyficzne, większa agresywność
Lepiej orientują się w przestrzeni
Są bardziej wrażliwi na bodźce wzrokowe
Mają większą potrzebę niezależności
Potrzebują samodzielności przy podejmowaniu decyzji
Częściej uogólniają, myślą syntetycznie
Uprawiają grę „czy mnie szanujesz?”
Ujawniają rywalizację
Występuje u nich silna pobudliwość płciowa już w okresie dojrzewaniaMają wyższy poziom wrażliwości na wzrokowe bodźce seksualneCzęściej przejawiają tendencje dewiacyjneMają większe nastawienie na przyjemnośćCzęściej myślą o seksie i częściej uprawiają masturbacjęCzęściej oddzielają seks od uczuć, ale trudniej się odkochują

HOMOSEKSUALIZM

Homoseksualizm oznacz relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami, które doświadczają w sobie wyłącznego i dominującego przyciągania w stosunku do osoby tej samej płci.

Obecnie uważa się, że orientacja homoseksualna nie może być traktowana jako zaburzenie.
HOMOSEKSUALIZM możemy podzielić na:

a)homoseksualizm rzeczywisty- przekonanie subiektywne a skłonność

homoseksualna nakładają się na siebie. Rzeczywiste odchylenie popędu płciowego

w kierunku tej samej płci.


b)homoseksualizm pozorny: przekonaniu subiektywnemu nie towarzyszy głęboka

skłonność homoseksualna a raczej towarzyszy temu lęk homoseksualny tzw: lęk

przed posiadaniem takich skłonności.
Przyczyny lęków homoseksualnych:
-trudności w relacjach z płcią przeciwną
-zahamowanie rozwoju psychoseksualnego (ktoś zasugerował nam te skłonności, ktoś z autorytetem)
-łatwe pobudzanie się przez bodźcie homoseksualne (szczególnie w wieku dojrzewania może budzić wątpliwości)
-pojedyncze i przypadkowe doświadczenia homoseksualne
-marzenia homoseksualne, które nie muszą być wyrazem skłonności seksualnych (częściej u ludzi zamkniętych, zahamowanych emocjonalnie głównie w kontaktach z płcią przeciwną )
-wątpliwości co do swojej orientacji seksualnej często popychają głównie młodych chłopców do doświadczeń co z kolei może przerodzić się w skłonność rzeczywistą

9utrwalenie orientacji u pewnych osób może przeciągnąć się do 25 roku życia )

Przyczyny homoseksualizmu:

(trudno określić genezę psychiczną) powszechnie przyjmuje się, że:

„homoseksualizm ma uwarunkowania w nieprawidłowym rozwoju osobowości, przy czym czynniki środowiskowe odgrywają tu zasadniczą rolę”

Najczęstsze przyczyny homoseksualizmu:


-niewłaściwe relacje pomiędzy rodzicami dziecka

-nieobecność jednego z rodziców (częściej ojca)

-obojętny lub wrogo nastawiony ojciec

-zaborcza matka (izoluje, uzależnia)

-próby uwiedzenia głównie między 9 a 14 rokiem życia (okres silnych napięć emocjonalnych i szybkiego uczenia się )

-silna nieakceptacja płci dziecka (wychowanie go w odmiennej seksualności „głębia wychowania)

-brak hipotez o genetycznym podłożu

„ Zdaniem prof. F. Arvesu nikt nie rodzi się z tendencjami homoseksualnymi.W jego opinii tendencje te powstają nie tyle pod wpływem zaburzonego wychowania seksualnego, ile raczej z zaburzonego wychowania osobowościowego. W każdym wypadku rozeznanie przyczyn skłonności homoseksualnych winno dokonywać się indywidualnie w dialogu z osobą mającą odpowiednie przygotowanie psychologiczne.”

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość