Strona główna

Conversational words and phrases


Pobieranie 26.68 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.68 Kb.

CONVERSATIONAL WORDS AND PHRASES


Selection: Karol Matysiak PP

Expressing opinions

I believe that ... Sądzę, że ...

He holds that ... On uważa, że ...

In my opinion ... Moim zdaniem ...

What’s your view on ... ? Jaki jest twój pogląd na ... ?

My viewpoint differs from ... Mój punkt widzenia różni się od ...

As far as I’m concerned ... Jeśli chodzi o mnie ...

As I see it, ... Moim zdaniem ...

To my mind ... Moim zdaniem ...

Expressing the same opinion as sb else

I share the view that ... Podzielam pogląd, że...

We are unanimous. Jesteśmy jednomyślni.

Expressing a different opinion from sb else

I disagree with you. Nie zgadzam się z tobą.

We differ entirely over ... Różnimy się zdecydowanie jeśli chodzi o ...

I take a different view of this. Inaczej się na to zapatruję.Expressing your general opinion

Generally speaking ... Ogólnie mówiąc ...


Making sth easier for sb to understand

I’d be happy to explain. Z chęcią to wyjaśnię.

This discussion has shed some light on the problem. Ta dyskusja nieco naświetliła ten problem.

To put it in another way, ... Inaczej mówiąc, ...

In other words, ... Innymi słowy, ...

Figuratively and literally


Figuratively speaking, ... Mówiąc w przenośni, ...

It’s just a figure of speech. To tylko przenośnia.

I can’t repeat word for word what he said. Nie mogę powtórzyć słowo w słowo tego, co powiedział.

Ways of adding sth new to what you have just said

What’s more ... Mało tego ...

Moreover, ... Ponadto, ...

Besides, ... Poza tym, ...

By the way , ... Nawiasem mówiąc, ...

Giving more information about sth by adding details

Can you give me more details? Czy możesz podać mi więcej szczegółów?


Could you be more explicit? Czy możesz wyrażać się jaśniej?

Please enlarge on this question. Proszę, rozwiń ten temat.


Emphasising sth

It must be underlined that ... Należy podkreślić, że ...

This report highlights ... Ten reportaż zwraca uwagę na ...

Understanding what sb is telling you

I fully understand you ... W pełni cię rozumiem.

What do you mean by that? Co chcesz przez to powiedzieć?

I can’t see why ... Nie rozumiem dlaczego ...

I get it now. Teraz pojmuję.

I don’t get this joke. Nie rozumiem tego dowcipu.

I’m sorry but I’m not with you. Przepraszam, ale cię nie rozumiem.

What do you make of this? Jak ty to rozumiesz?

It goes without saying. To się rozumie samo przez się.

Point

I can see your point. Rozumie o co ci chodzi.

That’s just the point. O to właśnie chodzi.

That’s off the point. Nie o to chodzi.

Get to the point. Powiedz o co chodzi.

You’re straying from the point. Odbiegasz od tematu.

There’s an important point I want to raise. Chcę poruszyć ważną sprawę.

Stick to the point. Trzymaj się tematu.


Talking about sth but without saying much about it

I mentioned it in passing. Wspomniałem o tym na marginesie.

I only touched on the subject of unemployment. Tylko nadmieniłem kwestię bezrobocia.

Ways of saying that it is useless to do sth

There’s no point in discussing it any longer. Nie ma co nad tym dłużej dyskutować.

It won’t get you anywhere. To ci nic nie da.

You’re wasting your breath. Szkoda słów.

It’s not worth it. Nie warto.

Thinking deeply about sth

Can I reflect a moment? Czy mogę się chwile zastanowić?


I’ll turn this idea over in my mind. Przemyślę to.

Think twice before you answer. Dobrze się zastanów zanim odpowiesz.

It gave me food for thought. To dało mi wiele do myślenia.

Idea

I have a bright idea. Mam świetny pomysł.

I have only a rough idea about it. Znam to tylko pobieżnie.

That’s not my idea of friendship. Nie tak sobie wyobrażam przyjaźń.

I haven’t the faintest idea. Nie mam zielonego pojęcia.

Thinking that sth is true although you have no actual proof of it

I assume that ... Zakładam, że ...

Presumably... Prawdopodobnie ...

The decision is based on the presumption that ... Decyzja oparta jest na założeniu, że ...

We take electricity for granted. Przyjmujemy elektryczność za rzecz oczywistą.

As far as I know ... O ile wiem, ...

To the best of my knowledge, ... O ile mi wiadomo ...

Approving of sth

I don’t approve of smoking. Nie pochwalam palenia.

He believes in total abstinence. On jest zwolennikiem całkowitej abstynencji.

I’m all for lower taxes. Całkowicie popieram niższe podatki.

Are you in favour of lower taxes? Czy popierasz niższe podatki?

Disapproving sth

I expressed my disapproval of ... Wyraziłem swoją dezaprobatę wobec ...


Being sure of sth

Are you certain about this? Jesteś tego pewien?


I’m convinced of his honesty. Jestem przekonany o jego uczciwości.

There’s no doubt that ... Nie ma wątpliwości, że ...

Without doubt, ... Niewątpliwie ...

This is beyond dispute the best book. To jest bezsprzecznie najlepsza książka.

There’s no denying that ... Nie można zaprzeczyć, że ...

Speaking bluntly

Stop beating about the bush. Nie owijaj w bawełnę.

Let’s call a spade a spade. Nazwijmy rzeczy po imieniu.

I won’t mince my words. Powiem prosto z mostu.


Criticising

It’s easy to criticise. Łatwo jest krytykować.

I’m always ready to accept constructive criticism. Jestem zawsze gotów przyjąć konstruktywną krytykę.

Stop picking holes in everything I say. Przestań czepiać się wszystkiego co powiem.


Ignoring sb

Don’t take any notice of what he says. Nie zwracaj uwagi na to, co on mówi.

Listen to reason. Słuchaj głosu rozsądku.

She turned a deaf ear to my request. Zignorowała moją prośbę.

Don’t bury your head in the sand. Nie chowaj głowy w piasek.

Making sth seem less important than it really is

It’s easy to make light of other people’s problems. Łatwo jest lekceważyć problemy innych ludzi.

People often underestimate ... Ludzie często nie doceniają ...

Television trivialises everything. Telewizja wszystko spłyca.Making sth seem more important than it really is

Don’t exaggerate. Nie przesadzaj.

It’s a gross exaggeration. To duża przesada.

It’s a slight overstatement. To lekka przesada.

You’re overrating me. Przeceniasz mnie.

Don’t dramatize. Nie dramatyzuj.


Being mistaken

You’re making a big mistake. Robisz duży błąd.

Correct me if I’m wrong. Popraw mnie jeśli się mylę.

I was mistaken. Myliłem się.

It was just a slip of the tongue. Przejęzyczyłem się.

It was an oversight on my part. To było przeoczenie z mojej strony.


Making a stupid mistake

I’ve made a few blunders. Popełniłem kilka gaf.

I really put my foot in it. Naprawdę popełniłem wielką gafę.

Advantages and disadvantages

You must consider the pluses and minuses of ... Musisz rozważyć plusy i minusy odnośnie ...

Let’s weigh up all the pros and cons. Rozważmy wszystkie za i przeciw.

Comparing things

In comparison with ... W porównaniu z ...

In contrast to ... W przeciwieństwie do ...

Let’s show the similarities and differences. Wykażmy podobieństwa i różnice.


Empty talk

This word is often over-used. To słowo jest często nadużywane.

These are only empty phrases. To są tylko puste frazesy.

Politicians use the same hackneyed expressions. Politycy używają tych samych oklepanych zwrotów


Showing the main points of sth

Let’s sum up. Zreasumujmy


In a nutshell, ... W paru słowach, ...

In short, ... Krótko mówiąc, ...


Additional phrases and expressions

At the first glance Na pierwszy rzut oka


To start with, ... Przede wszystkim, ...

On the one hand ... on the other hand Z jednej strony .... z drugiej strony ...

I don’t attach great importance to it. Nie przywiązuję do tego wielkiej wagi.

It’s irrelevant. To nie ma nic do rzeczy.

As a matter of fact, ... Prawdę powiedziawszy ...

Rumour has it that ... Krąży plotka, że ...I’m fully aware of the gravity of the situation. W pełni zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość