Core multi-annual Thematic Research Programme Project Description form core 2015 callPobieranie 11.65 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.65 Kb.CORE

Multi-annual Thematic

Research Programme

Project Description FORM

CORE 2015 CALL

Project Acronym
Principal Investigator (PI)
Host Institution

Please carefully read the Guidelines for Applicants before starting the description of your research proposal. Bear in mind that the proposal will be evaluated according to the selection criteria set out in the guidelines for applicants and in the peer-review guidelines. To be successful, the description has to clearly address these criteria.
The project description must use the headings below. The minimum font size allowed is 11 points, font type Arial, single space. The page size is A4, and all margins (top, bottom, left, right) should be at least 15 mm (not including any footers or headers).
The maximum number of pages indicated for each section/heading should be respected; otherwise the FNR may decide to only forward the pages within the limit to the external evaluators.
The Project description cannot be submitted alone. Before uploading the document to the online application form, it has to be converted to .pdf
PROJECT DESCRIPTION

 1. Description of the Proposed Research Project. (max. 7 pages for 1.1. - 1.4.)

  1. Introduction

  2. Relevant state-of-the art and your own contribution to it

  3. Hypotheses, project objectives and contribution to knowledge development in the research field

  4. Methods and approach

  5. Ethical considerations (if applicable, max. 2 pages)

 1. Project plan (3 to 10 pages)

 2. Project Outputs

3.1 Impact of research results (max 2. pages)

3.2 PhD student supervision and research lines (only if applicable; 1 page/PhD candidate)

3.3 In addition, for CORE Junior Track: Advancement of the Junior PI’s research career (max. 2 pages)


 1. Project Participants and Management

4.1 Description of the consortium, communication and decision-making (max. 1 page)

4.2 Summaries (Term sheets) of the Consortium agreement and/or the Intellectual Property Rights (IPR) agreement (max 1 page) 1. Comments on Resubmission (only if applicable, max. 1 page)

 2. Bibliography / References (max. 3 pages)


FNR / 6, rue Antoine de Saint-Exupéry / B.P. 1777 / L-1017 Luxembourg / T +352 26 19 25 1 / F +352 26 19 25 35 / www.fnr.luLast updated: 28 January 2014


: gfx -> ncbir -> userfiles -> public
public -> Załącznik do formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
gfx -> Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 9 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 lutego 2008 r zastosował prawo łaski wobec 9 osób
gfx -> Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 7 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 maja 2008r zastosował prawo łaski wobec 7 osób
public -> Wykaz dziedzin nauki I technik według klasyfikacji oecd 1 Nauki przyrodnicze
public -> Innolot narodowe Centrum Badań I Rozwoju innolot
public -> Instrukcja wypełnienia
public -> O głoszenie konkursowe
public -> OŚwiadczenie o spełnianiu kryteriów mśP
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy