Strona główna

Cosa de españA. Rzecz o hiszpanii konkurs plastyczny,,don quijote de la mancha de miguel de cervantes” regulamin konkursu organizatorzy


Pobieranie 12.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.6 Kb.
COSA DE ESPAÑA. RZECZ O HISZPANII

KONKURS PLASTYCZNY

,,DON QUIJOTE DE LA MANCHA DE MIGUEL DE CERVANTES”

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY:

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Stacja Artystyczna Rynek

Szkoła Języków Iberyjskich Porto AlegreCELE KONKURSU:


 1. Promowanie języka hiszpańskiego i kultury hiszpańskiej w regionie.

 2. Popularyzowanie informacji o wybranym zagadnieniu z kultury Hiszpanii, zachęcanie do lektury i zgłębiania wiedzy w konkretnym temacie.

 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności oraz wyobraźni wśród uczniów.

 4. Kształtowanie zamiłowania do sztuki.

 5. Integrowanie środowiska lokalnego.

UCZESTNICY/KATEGORIE:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników Hiszpanii, języka hiszpańskiego i kultury Hiszpanii. Zarówno dla tych, którzy uczą się języka Cervantesa, jak i dla tych, którzy pragną dowiedzieć się czegoś nowego, sięgnąć po „Don Kiszota”, po przewodnik po regionie La Mancha, a następnie przelać swoje wrażenia na papier.

W konkursie przewidziane są trzy kategorie:


 1. Przedszkola

 2. Szkoły podstawowe (uczniowie 1-6 klasy szkoły podstawowej)

 3. Szkoły gimnazjalne (uczniowie 1-3 klasy gimnazjum)

WYKŁAD INAUGURACYJNY/SPOTKANIE Z OPIEKUNAMI KONKURSU:

12.10.2015 r. odbędzie się wykład inauguracyjny, na który zapraszamy wszystkich opiekunów konkursu, uczestników konkursu oraz wszystkie osoby, którym bliskie są: Hiszpania, Don Kiszot, Cervantes. Podczas tego wykładu pojawią się informacje na temat Cervantesa, jego powieści oraz przepięknego regionu Castilla La Mancha. Ponadto opiekunowie i uczestnicy konkursu zostaną dokładnie zapoznani z regulaminem konkursu, jego celami oraz ważnymi terminami. Wykład odbędzie się w Stacji Artystycznej Rynek, o godzinie 18.30, a poprowadzi go Eliza Obławska, nauczycielka języka hiszpańskiego z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Opiekunowie konkursu przekazują wiadomości na temat konkursu, informacje o terminach, dzielą się informacjami z wykładu inauguracyjnego, zachęcają uczniów do zgłębiania informacji na temat tegorocznej edycji konkursu.

 2. Następnym etapem jest przygotowanie przez każdego uczestnika pracy plastycznej, która będzie nawiązywała tematycznie do jednego z motywów: Don Kiszota, jego giermka, wybranki jego serca, regionu La Mancha, wiatraków, Miguela de Cervantesa.

 3. Dopuszczalne jest użycie wszystkich technik, za wyjątkiem grafiki komputerowej i obróbki zdjęć. Prace mają być wykonane własnoręcznie, ale zakłada się możliwość wykorzystania gotowych dodatków, np. koralików, muszelek, kawałków drewna, skrawków materiału.

 4. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę.

 5. FORMAT I WIELKOŚĆ PRACY. Pracę należy wykonać na papierze rysunkowym, technicznym,

z wyłączeniem papieru ksero, o wymiarach 21 na 29,7 cm (format A4).

 1. Każda praca musi być opatrzona kartą informacyjną, umieszczoną na odwrocie, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek, lub klasa, nazwa placówki, temat wiodący, np. Jan Kowalski, lat 5, Przedszkole Miejskie nr 2 w Gliwicach, „Wiatraki z La Manchy”.

 2. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Gimazjum nr 3 im. Noblistów Polskich, ul. Jasnogórska 15, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Cosa de Espańa. Rzecz o Hiszpanii.

TERMINY:

12.10.2015 – Otwarcie konkursu.

25.03.2016 – Ostateczny termin składania prac.

22.04.2016 – Zamknięcie konkursu.JURY:

Prace oceni jury złożone z artystów, animatorów kultury i przedstawicieli instytucji organizujących konkurs.NAGRODY:

Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych prac w każdej kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe atrakcyjne i dyplomy. Opiekunowie konkursu dostaną dyplomy z podziękowaniami. Opiekunowie i uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie.PODSUMOWANIE I WYSTAWA POKONKURSOWA:

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach. Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce w siedzibie jednego z organizatorów, o czym poinformujemy w późniejszym terminie.KONTAKT:

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskichtel. 32/231 25 61

e-mail: gim3-gliwice@oswiata.org.pl
Miejska Biblioteka Publiczna

tel. 32/ 231 54 05

e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl
Stacja Artystyczna Rynek

tel. 601 298 693

e-mail: sar@gtwgliwice.pl
Szkoła Języków Iberyjskich Porto Alegre

tel. 512 058 978

e-mail: gliwice@portoalegre.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość