Strona główna

CZĘŚĆ I nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Niezależna Inicjatywa Zamojska Centrum Badań I Opinii


Pobieranie 19.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.55 Kb.


Budżet obywatelski

SPRAWOZANIE CZĘŚCIOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadanie Budżet Obywatelski


CZĘŚĆ I


 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Niezależna Inicjatywa Zamojska Centrum Badań i Opinii

 2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 12 kwietnia 2015

 3. Telefon kontaktowy: 516087835

 4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): Lila Pietrusiewicz, 516087835, ni.zamojska.cbio@gmail.com

 5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Zamość, Zamość

 6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? Koordynator +2( w poszczególnych etapach członkowie Koła Naukowego Politologów PWSZ -2: studenci PWSZ -6).

 7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym? Tak, Lublin 1 października 2015- Dariusz Kraszewski

CZĘŚĆ II

 1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł na działanie Budżet Obywatelski).

Zadanie: Budżet Obywatelski to nasze drugie zadanie (poza: Dostępni Radni). Dlatego często zadania stawały się przedsięwzięciami połączonymi. Zasadniczym celem była kontynuacja działań podjętych w 2014 roku i doinformowywanie mieszkańców Zamościa, że istnieje coś takiego jak budżet obywatelski w Zamościu( i nie jest to budżet miasta oraz każdy może złożyć swój wniosek - przy uprzednim zebraniu odpowiedniej ilości podpisów pod wnioskiem). Wyniki i wnioski z kolejnych ankiet (250 sztuk) przeprowadzonych wśród mieszkańców podczas festynów (4)mamy nadzieję przybliżą nam: jak oceniają obecne konsultacje i sam regulamin związany z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Zamościu.

 1. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o budżecie obywatelskim? Tak - to drugi rok konsultacji i BO w Zamościu

 2. Jeśli nie, to jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta? (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy). Uchwała została podjęta wcześniej.

 3. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze? Pisaliśmy pismo w sprawie ewentualnej pomocy i współpracy przy portalu Zamojski Budżet Obywatelski - bez odpowiedzi.

 4. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach? Nie-dowiedzieliśmy się o nich już po konsultacjach. Trwały krótko i informacje o nich nie były jednoznaczne (rok 2014)

 5. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane. Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały). Nie braliśmy w tym udziału.

 6. Jeśli w waszej gminie podjęta została uchwała o budżecie obywatelskim, jakie działania podejmowaliście?

Artykuły w prasie akademickiej i na stronie aktywny Zamość.pl; Wraz z Kołem Naukowym Politologów PWSZ zorganizowaliśmy otwarte seminaria naukowe(jesienią i w maju – gdzie jednym z ważnych problemów podjętych przez uczestników był budżet obywatelski. Przedstawiliśmy na nich również wyniki ankiet (200 sztuk) przeprowadzonych przez nas w 2014 roku: „Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa”.

CZĘŚĆ III

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Niezależna Inicjatywa Zamojska Centrum Badań i Opinii współpracowała z Kołem Naukowym Politologów PWSZ w Zamościu i Zamojskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy.

 1. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).


Prezydent Zamościa - Andrzej Wnuk (pomoc i wsparcie przy organizacji Konferencji „Samorząd to My- My wszyscy”, Gry Miejskiej i innych wydarzeń towarzyszących -Patronat Honorowy) oraz Przewodniczący Rady Miasta Zamość - Jan Wojciech Matwiejczuk (pomoc przy organizacji Konferencji „Samorząd to My-My Wszyscy” oraz Gry Miejskiej) ;

Radni: 1. Rafał Zwolak (udział w Samorządowej Grze Miejskiej, Organizacja Festynu, Kapitan drużyny Radnych-piłka nożna ), 2. Jan Obszański (gra miejska, zawodnik drużyny Radnych, 3.Marta Pfejfer (Gra Miejska, org, Turnieju Piłki Nożnej – Osiedle Powiatowa); 4. Kudela Marek (Gra Miejska); 5. Małysz Piotr (Gra Miejska), 6. Nowosad Dorota (Gra Miejska, Konferencja, festyn); Prezydent Zamościa - Andrzej Wnuk (pomoc i wsparcie przy organizacji Konferencji ,Gry Miejskiej i innych wydarzeń towarzyszących -Patronat Honorowy). Bardzo duże znaczenie miał udział tych osób w spotkaniach z mieszkańcami podczas festynów. Myślę jednak, że większość z radnych, o ile zostali poproszeni, angażowali się w nasze przedsięwzięcia (chociaż jesteśmy grupą nieformalną i istniejemy od niespełna roku jako ta grupa.

Poza tym pomoc ze strony Dyrekcji Zamojskich Instytucji i wydziałów UM Zamość.

Patronat Honorowy Konferencji „Samorząd To My – My wszyscy”: prof. dr. hab. Waldemar Martyn( PWSZ Zamość).

 1. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?).

Nie, ale zorganizowaliśmy 25 września 2015 roku konferencję z okazji 25 Lat Samorządu Terytorialnego pt: „Samorząd to MY – MY Wszyscy” (100 -uczestnicy konferencji+ organizatorzy+ sponsorzy+ osoby wspierające + media- Gazeta Akademicka Skafander, Gazeta Zamojska, Kronika Tygodnia, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość oraz Zamojska TV Internetowa) i towarzyszącą zamojskim obchodom 25- lecia Samorządu Terytorialnego Zamojską Samorządową Grę Miejską skierowaną do zamojskich szkół ponadgimnazjalnych , instytucji i radnych (35 osób-uczestnicy+ przedstawiciele instytucji + osoby wspierające, organizatorzy, sponsorzy i media) .

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

 2. Już drugi rok byliśmy partnerem ZDK w przedsięwzięciu „Wędrująca Estrada” (w poprzednim roku jako członkowie Koła Naukowego Politologów). Spotykamy się wtedy z mieszkańcami zamojskich osiedli. W tym roku były to cztery letnie spotkania(każde kilkugodzinne : od 15 :00 – do około godziny 22:00 (każde ze spotkań kończył dwugodzinny koncert). Mamy swoje robocze stanowisko- wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania, mówimy o prawach mieszkańców, o dostępności radnych, lepszych instytucjach oraz o idei budżetu obywatelskiego. Rozdajemy ulotki i broszury, które otrzymaliśmy z Fundacji im. Stefana Batorego. Rozmawiamy z mieszkańcami o tym, jakie oni mają pomysły na to by w Zamościu żyło się wszystkim lepiej i ciekawiej. W spotkaniach uczestniczą m.in. radni i przedstawiciele władz miasta Zamość. Mieszkańcy chętnie wypełniają przygotowane przez nas ankiety. Ich wyniki są obecnie opracowywane. Mamy nadzieję na ich opublikowanie a wnioski przedstawimy władzom samorządowym – wierząc, że zostaną one poważnie potraktowane i posłużą jako wskazówki w dalszej pracy radnych. Poza tym podczas tych spotkań w tym roku przeprowadziliśmy 3 konkursy z wiedzy o samorządzie terytorialnym dla mieszkańców Zamościa. 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

 1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1 2 3 4 5

Odpowiedź nie jest łatwa bo z zaangażowaniem jest różnie. Myślę, że coraz lepiej

 1. Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu)

 1. Uruchomienie naszej strony internetowej, gdzie znajdą się m.in. wszystkie materiały z przeprowadzonych działań w 2015 roku oraz wyniki ankiet.

 2. Spotkanie z władzami miasta w sprawie dalszej współpracy.

 3. Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za budżet obywatelski w Zamościu w sprawie jego ewaluacji.

 4. Analiza przeprowadzonych w 2015 roku ankiet wśród mieszkańców Zamościa, a później publikacja wyników i złożenie wniosków do RM w Zamościu.

Opracowanie: L. Pietrusiewicz
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość