Strona główna

Czestochowawkadrz e


Pobieranie 6.42 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.42 Kb.
W dniu 27 października 2001 r. obradowało Jury

KONKURSU NA AMATORSKI FILM VIDEO


C Z E S T O C H O W A W K A D R Z E


w składzie :

Hanna Jędrecka - inspektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy

Joanna Karkoszka - Toborek – reporter częstochowskiej redakcji TVP S.A Oddział K-ce

Tadeusz Piersiak – dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Częstochowie

Michał Rosa – reżyser filmowy ( twórca filmów „Gorący czwartek”, „Farba”, „Cisza” ) – PRZEWODNICZĄCY .
Jury po zapoznaniu się z 26 zgłoszonymi do konkursu pracami postanowiło pominąć 9 prac Grupy Filmowej „Herbata” jako nie mieszczących się w formule konkursu, choć podkreślono sprawność warsztatową realizatorów.

Po dokonaniu wstępnej selekcji Jury wybrało 9 filmów do dalszej oceny :

„10 minut” , „Tryptyk Baltazara”, „W sercu miasta”, „Moje miasto”, „Last minute”„Życie jako muzyka”, ”I Bóg umarł”, „Andrzej Iwiński”, „Komin”.
Decyzją Jury przyznano następujące nagrody :
III nagroda (telewizor ) dla Artura Postrzecha autora filmu „KOMIN”

„za dojrzałe i świadome poszukiwanie języka filmowego”


dwie równorzędne II nagrody ( magnetowid i mini - wieża )

dla Małgorzaty Kozakowskiej autorki filmu „W sercu miasta”

„za sprawne posługiwanie się warsztatem filmowym i radość filmowania”

oraz


dla Krzysztofa Kamińskiego autora filmu „10 minut”

„za autorskie – świeże i ironiczne spojrzenie na problemy naszego miasta”


Jury postanowiło nie przyznawać I nagrody, podkreślając, że przerwa w organizacji konkursów na amatorski film video spowodowała obniżenie poziomu prac i zbyt ogólnikowe potraktowanie tematu konkursu. Tegoroczne filmy konkursowe ukazują zanik świadomego myślenia o wypowiedzi filmowej.
GRAND PRIX „KADR 2001” - NAGRODĘ UFUNDOWANĄ

PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Jury przyznało

Michałowi Tkaczyńskiemu autorowi dwóch filmów :

I Bóg umarł”

„za dojrzałe ukazanie styku sacrum i profanum w naszym mieście”

oraz „Andrzej Iwiński”„za pełne ukazanie sylwetki wybitnego częstochowskiego aktora”


Częstochowa , 27 X 2001


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość