Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt „Szkoła mobilności zawodowej”Pobieranie 14.54 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.54 Kb.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Szkoła mobilności zawodowej”

9.3 PO KL

Katowice, dnia 9 września 2010r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Szkoła mobilności zawodowej” (9.3 PO KL)


i koniecznością zakupu materiałów zużywalnych dla Beneficjentów Ostatecznych Policealnej Szkoły Zawodowej ZDZ w Katowicach na kierunku „Technik usług fryzjerskich”, w kwocie przekraczającej 14 tys. euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, Dz.U.z dn.23.12.2009r., Nr 224, poz. 1796) Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach występuje
z zapytaniem ofertowym dotyczącym w/w materiałów zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Szampon do włosów 5000ml;

 2. Neutralizator 5000ml;

 3. Odżywka do włosów 1000ml;

 4. Płyn do zmywania farby do włosów 1000ml;

 5. Rozjaśniacz bezpyłowy 50g;

 6. Lakier nabłyszczający 400ml;

 7. Farby do włosów 60 ml;

 8. Farby rozjaśniające 60 ml;

 9. Oxydanty (emulsje utleniające 2%, 4%, 6%, 9%, 12%);

 10. Wygładzający fluid do włosów 150 ml;

 11. Żel perłowy 100ml;

 12. Lakier mocny 500 ml ;

 13. Wosk zwiększający objętość 100ml;

 14. Pasta z pajęczyną 100ml;

 15. Spray nawilżający 400ml;

 16. Pianka do modelowania 300ml;

 17. Płyn do odkształceń różne rodzaje 75ml;

 18. Utrwalacz o natychmiastowym działaniu 500ml;

 19. Żel podnoszący podstawę włosów 75ml;

 20. Krem do prostowania włosów 150ml;

 21. Stabilizator do prostowania włosów 150ml;

 22. Wałki plastikowe (3 szerokości);

 23. Wałki do trwałej (3 szerokości);

 24. Klipsy małe;

 25. Rękawiczki jednorazowe;

 26. Peleryny jednorazowe;

 27. Folia aluminiowa;

 28. Podwłośnik;

 29. Płyn do dezynfekcji 1000ml;

 30. Płyn dezynfekujący do wanny dezynfekcyjnej 1000ml;

 31. Ręczniki jednorazowe;

 32. Miski 250-300ml;

 33. Pędzle plastikowe do nakładania farb;

Wszystkie w/w specyfiki powinny stanowić profesjonalne kosmetyki i preparaty fryzjerskie (Wella lub L’oreal lub Goldwell lub Alcina lub Schwarzkopf lub inne równorzędne). Oferty zawierające kosmetyki i preparaty drogeryjne lub równorzędne do drogeryjnych nie będą rozpatrywane.

Dostawa materiałów (adres dostawy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,


ul. Krasińskiego 2) odbywa się na koszt Oferenta

Wszystkie kosmetyki i preparaty powinny posiadać termin ważności co najmniej do dnia 31.12.2012r.Oferta powinna zawierać jednostkowe ceny brutto;

Kryterium oceny stanowi cena – 100% .

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 20 września 2010r.,
do godz. 15.00 w siedzibie Policealnej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, przy ul. Granicznej 27, w sekretariacie (III piętro). Oferty w formie pisemnej można składać osobiście, nadsyłać pocztą, faksem (nr 32 256 41 15)
lub pocztą elektroniczną na adres: s-katow1@zdz.katowice.pl. Oferty złożone w formie innej
niż pisemna i oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane;Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani Katarzyna Majchrzak
(tel. 608 424 450 ) lub Pani Aleksandra Ślusarek (tel. 697 818 633, 32 256 41 15), w godz. 8.30 – 15.00. 

 
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy