Strona główna

CZŁowiek-kultura-edukacja pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim 3 czerwca 2014


Pobieranie 10.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.13 Kb.
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
CZŁOWIEK-KULTURA-EDUKACJA

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

3 czerwca 2014
Celem konferencji jest interdyscyplinarny namysł nad szeroko rozumianą humanistyką w takich obszarach badawczych jak człowiek, kultura, edukacja. Zapraszamy badaczy ze wszystkich dziedzin, którzy w ramach swoich badań zajmują się szeroko rozumianą humanistyką a zwłaszcza filologów, historyków, prawników, filozofów, socjologów, psychologów, dziennikarzy, lekarzy oraz badaczy nauk o kulturze fizycznej. Dynamiczne zmiany w rozwoju cywilizacyjnym zachęcają do szukania nowych refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, stylem życia, zagrożeniami płynącymi wraz z rozwojem nowych technologii itp.

Proponowane obszary tematyczne:
1. Prawo pracy

2. Prawo ubezpieczeń społecznych

3. Polityka społeczna

4. Prawo cywilne

5. Prawo rodzinne i opiekuńcze

6. Środowiska kształtujące styl życia i zachowania zdrowotne człowieka

7. Wielokulturowość w procesie rozwoju jednostki

8. Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka

9. Historia kultury fizycznej i sportu

10. Środowiska kształtujące styl życia i zachowania zdrowotne człowieka.

11. Zagrożenia współczesnego człowieka  (edukacja medialna, narkotyki, przemoc itp)

12. Czas wolny a zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne współczesnego człowieka.

13. Dialog edukacyjny.

14. Tożsamość pedagogiki ekologiczne, emancypacyjnej, sportu, pragmatyzmu, religii,

    postmodernizmu, międzykulturowej, antypedagogiki

15. Edukacja regionalna (np.Kociewie)

16. Media a kultura.

17. Edukacja w muzeum i eksperymentatorium

18. Ciało człowieka w refleksji humanistycznej

19. Gospodarka przestrzenna na Kociewiu.
W ramach konferencji odbędzie się też zwiedzanie Grodziska w Owidzu i warsztaty kuchni słowiańskiej

Koszt konferencji wynosi 350 zł. i obejmuje udział w konferencji, warsztatach, obiad, wydanie artykułu po pozytywnej recenzji. Publikacja ukaże się do końca września 2014 roku.

Zgłoszenia wraz z tematami należy nadsyłać najpóźniej do 10 maja 2014 na adres:

annanawrocka14@wp.pl dr Anna Nawrocka

Komitet Organizacyjny:

Prof. Franciszek Makurat

dr Monika Żmudzka-Brodnicka

dr Anna Nawrocka

dr Daria Becker-Pestka

dr Wiesław Wika

dr Wojciech Drzeżdżon

dr Mariusz Brodnicki

dr Kazimierz Jędrzejak

Komitet Naukowy:

Prof. Zdzisław Kordel

Prof. Franciszek Makurat

Prof. Jakub Stelina

Prof. Andrzej Chodubski

Prof. Waldemar Moska

Prof. Artur Bracki

dr Artur Ziółkowski

dr Wanda Kustrzeba

dr Magdalena Błażek

dr Beata Ruszkiewicz

dr Maja Maciejewska-Szałas

dr Monika Żmudzka-Brodnicka

dr Anna Nawrocka

dr Daria Becker-Pestka

dr Paweł Drobnikdr Wojciech Drzeżdżon

dr Mariusz Brodnicki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość