Strona główna

Czytać powoli


Pobieranie 7.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.96 Kb.
W   Imię  Ojca  i Syna  i  Ducha  Świętego ,  Amen.! ( CZYTAĆ  POWOLI )

W  tej uroczystej chwili  wychwalajmy  Boganaszego Ojca,  za  świętą  noc, w  której  Jego  Syn  Jezus  Chrystus  narodził  się   z  Marii Dziewicy.   Przeżyjmy  tamto wydarzenie opisane  w Ewangelii   Św.  Łukasza  ( przeczytać z Pisma św. Nowy Testament Ew. Św.  Łukasza  2 ; wers 1- 14)

    Wspólna  Modlitwa.

JezusaChrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prośmy  by obdarzył  nas  miłością  i  pokojem, powtarzajmy :

Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Panie Jezu, udziel  naszej rodzinie daru  zgody i pojednania , szczęścia  i  radości:Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Panie Jezu, obdarz   nas szczęściem, radością ,miłością i pokojem ,także  naszych  sąsiadów, przyjaciół  i  znajomych : Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Panie Jezu, wszystkich opuszczonych ,samotnych, chorych i nieszczęśliwych, pociesz i umocnij  Dobrą Nowiną  Zbawienia :Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Panie Jezu, obdarz, naszych  zmarłych  krewnych ,bliskich , znajomych  szczęściem  i  wiecznym   zbawieniem  :Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą, Bogu nasze osobiste podziekowania,prośby a by je pobłogosławił ......: Ciebie Prosimy, wysłuchaj nas Panie

Zjednoczeni   w   miłości , odmówmy   wspólnie  modlitwę , której  nauczył   nas  Jezus  Chrystus :   Ojcze   nasz .... 

Polećmy  Bogu   przez   pośrednictwo  Matki  Jezusa  Chrystusa -  naszą rodzinę , naszych przyjaciół ,  sąsiadów, gości , samotnych  i chorych : Zdrowaś  Maryjo .....

 

Panie Boże, Ty sprawiłeś , że ta  święta  noc  zajaśniała  blaskiem  prawdziwej  światłości Twojego Syna : spraw, abyśmy  w  naszym  codziennym  postępowaniu jaśnieli  blaskiem  Twojej światłości . Pobłogosław  nas  i  te opłatki ,którymi  będziemy  się  dzielić  zwyczajem  naszych  ojców.  Naucz nas dzielić się chlebem , miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz   nas  wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.     AMEN  !


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość