Czytać powoliPobieranie 7.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.96 Kb.
W   Imię  Ojca  i Syna  i  Ducha  Świętego ,  Amen.! ( CZYTAĆ  POWOLI )

W  tej uroczystej chwili  wychwalajmy  Boga,  naszego Ojca,  za  świętą  noc, w  której  Jego  Syn  Jezus  Chrystus  narodził  się   z  Marii Dziewicy.   Przeżyjmy  tamto wydarzenie opisane  w Ewangelii   Św.  Łukasza  ( przeczytać z Pisma św. Nowy Testament Ew. Św.  Łukasza  2 ; wers 1- 14)

    Wspólna  Modlitwa.

JezusaChrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prośmy  by obdarzył  nas  miłością  i  pokojem, powtarzajmy :

Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Panie Jezu, udziel  naszej rodzinie daru  zgody i pojednania , szczęścia  i  radości:Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Panie Jezu, obdarz   nas szczęściem, radością ,miłością i pokojem ,także  naszych  sąsiadów, przyjaciół  i  znajomych : Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Panie Jezu, wszystkich opuszczonych ,samotnych, chorych i nieszczęśliwych, pociesz i umocnij  Dobrą Nowiną  Zbawienia :Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Panie Jezu, obdarz, naszych  zmarłych  krewnych ,bliskich , znajomych  szczęściem  i  wiecznym   zbawieniem  :Obdarz  nas  miłością  i  pokojem !

  • Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą, Bogu nasze osobiste podziekowania,prośby a by je pobłogosławił ......: Ciebie Prosimy, wysłuchaj nas Panie

Zjednoczeni   w   miłości , odmówmy   wspólnie  modlitwę , której  nauczył   nas  Jezus  Chrystus :   Ojcze   nasz .... 

Polećmy  Bogu   przez   pośrednictwo  Matki  Jezusa  Chrystusa -  naszą rodzinę , naszych przyjaciół ,  sąsiadów, gości , samotnych  i chorych : Zdrowaś  Maryjo .....

 

Panie Boże, Ty sprawiłeś , że ta  święta  noc  zajaśniała  blaskiem  prawdziwej  światłości Twojego Syna : spraw, abyśmy  w  naszym  codziennym  postępowaniu jaśnieli  blaskiem  Twojej światłości . Pobłogosław  nas  i  te opłatki ,którymi  będziemy  się  dzielić  zwyczajem  naszych  ojców.  Naucz nas dzielić się chlebem , miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz   nas  wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.     AMEN  !©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy