Data zgłoszenia: … Centrum InnowacjiPobieranie 12.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.31 Kb.
Data zgłoszenia: …

Centrum Innowacji,

Transferu Technologii i Rozwoju

Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

tel. (032) 359 21 75

e-mail: sekretariat.fundacja@gmail.com
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


NAZWA ZAJĘĆ

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa”

DATA

21.02.2015 r.
NAZWISKO
IMIĘ
ADRES DO KORESPONDENCJI


TELEFON KOMÓRKOWY
ADRES E-MAIL
MIEJSCE PRACYUCZESTNICTWO

W SZKOLENIACH LOGOPEDYCZNYCH PANI DR IWONY MICHALAK-WIDERY

TAK / NIE


DANE DO FAKTURY*


NAZWA INSTYTUCJI LUB

IMIĘ I NAZWISKOADRES INSTYTUCJI LUB

ADRES PRYWATNYNIP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice. Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133/97 poz 883). Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu i korekty przekazanych danych oraz prawie rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Podpis uczestnika:…………………………

* wypełnić tylko w przypadku, jeżeli faktura jest wymagana

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy