Strona główna

Daty historyczne dla ucznia w gimnazjum Starożytność


Pobieranie 32.78 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar32.78 Kb.
Daty historyczne dla ucznia w gimnazjum
Starożytność

IV tysiąclecie - pierwsza cywilizacja Sumerowie


3100 p.n.e - zjecnoczenie Dolnego i Górnego Egiptu
2000 p.n.e - cywilizacja minojczyków na Krecie
1800 p.n.e - Kodeks Hammurabiego
1600 p.n.e - cywilizacja mykeńczyków w Grecji
1450 p.n.e - wojna cywilizacji minojczyków i mykeńczyków
XVIII p.n.e - przybycie Izraelitów do Egiptu
XIII w. p.n.e - wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu
IX wiek p.n.e - powstanie Kartaginy
776 p.n.e - piewsza olimpiada
752 p.n.e - założenie Rzymu
625 p.n.e - wprowadzenie Drakońskich praw w Atenach
594 p.n.e - reformy ustrojowe Solona w Atenach
508 p.n.e. - reformy ustrojowe Klejstena w Atenach (ostracyzm)
490 p.n.e - bitwa pod Maratonem
480 p.n.e - bitwa pod Termopilami i Salaminą
423 p.n.e - reformy ustrojowe Peryklesa w Atenach
338 p.n.e - bitwa pod Cheroneją
334 p.n.e - początek wyprawy Aleksandra Macedońskiego na Persje
331 p.n.e - bitwa pod Gaugamelą
323 p.n.e - śmierć Aleksandra Macedońskiego
272 p.n.e - bitwa pod Tarazem
264 p.n.e - początek pierwszej wojny punickiej
244 p.n.e - koniec pierwszej wojny punickiej
219 p.n.e - początek drugiej wojny punickiej
217 p.n.e - bitwa nad Jeziorem Trygemeńskim
216 p.n.e - bitwa pod Kannami
202 p.n.e - bitwa pod Zamą
201 p.n.e - koniec drugiej wojny punickiej
149 p.n.e - początek trzeciej wojny punickiej
146 p.n.e - koniec trzeciej wojny punickiej
73 p.n.e - powstanie Spartakusa
48 p.n.e - objęcie władzy przez Juliusza Cezara
44 p.n.e - zasztyletowanie Juliusza Cezara
30 p.n.e - bitwa pod Akcjum
0 - narodziny Chrystusa
6 n.e - porażka Rzymian z Germanami
79 n.e - wybuch Wezuwiusza
212 n.e - równouprawnienie rzymian
313 n.e - edykt mediolański
381 n.e - Chrześcijaństwo religią panującą (Rzym)
395 n.e - podział Imperium Rzymskiego
476 n.e - upadek Imperium Zachodniorzymskiego
622 n.e - ucieczka Mahometa z Mekki
Starożytna Grecja:
X-VII r. p.n.e – rewolucja neolityczna
3500 r .p.n.e – pojawienie się pisma – Sumerowie
XVIII w .p.n.e – kodeks Hammurabiego
VIII w. p.n.e - pierwsze polis

Bitwy
492 r.p.n.e - Wyprawa perska na Grecję


490 r.p.n.e – Bitwa pod Maratonem
480 r.p.n.e - bitwy pod Termopilami i Salaminą
479 r.p.n.e - bitwy pod Platejami i Mykale
431 – 404 r.p.n.e - wojna peloponeska
338 r.p.n.e - bitwa pod Cheroneą
334 r.p.n.e - bitwa nad Granikiem (klęska Persów)
333 r.p.n.e - bitwa pod Issos
331 r.p.n.e - bitwa między Arbelą a Gaugamelą
323 r.p.n.e - śmierć Aleksandra Wielkiego w Babilonie
323 – 30 r.p.n.e – okres hellenistyczny

Starożytny Rzym:


814 r.p.n.e – założenie Kartaginy
753 r.p.n.e – założenie Rzymu
509 r.p.n.e – wyzwolenie Rzymian spod Etruskich królów i przyjęcie republikańskiej formy rządów.
390 r.p.n.e – najazd Galów(Celtów) na Rzym
264 r.p.n.e – pierwsza wojna Punicka; opanowanie Italii (Pół. Apeniński) przez Rzym
218 r.p.n.e - druga wojna Punicka
216 r.p.n.e – doznanie klęski przez Rzymian w bitwie pod Kannami
149 r.p.n.e – trzecia wojna Punicka
146 r.p.n.e – zdobycie Kartaginy przez Publiusza Korneliusza Scypiona Młodszego
49 r.p.n.e – wojna o władzę między Cezarem a Pompejuszem
44 r.p.n.e - Cezar zostaje zamordowany przez Brutusa i Kasjusza Longinusa
31 r.p.n.e – Bitwa pod Akcjum; Oktawia zwyciężył Antoniusza i został władcą imperium.
6 r.p.n.e –
284 r.n.e - przejęcie władzy przez Dioklecjana , zaczęcie się okresu dominatu
303 r. – wydanie edyktów przeciwko chrześcijan przez cesarza Dioklecjana
313 r. – wydanie edyktu o tolerancji wobec chrześcijan przez Konstantyna Wielkiego w Mediolanie.
392 r. - cesarz Teodozjusz Wielki wydał zakaz sprawowania pogańskich kultów i herezji.
395 r. - podział cesarstwa Rzymskiego na zachodnie (Honoriusz) i wschodnie (Bizancjum, Arkadiusz)
476 r. - zdetronizowanie (zabójstwo) ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa przez Odoakera.
Średniowiecze
476 – obalenie cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa

496 – przyjęcie chrztu przez króla Franków Chlodwiga

529 – założenie klasztoru benedyktynów (Benedykt z Nurski) na Monte Cassino

533-536 – ogłoszenie „Kodeksu Justyniana”

622 – ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, od tego wydarzenia zaczyna się początek ery muzułmańskiej

658 – śmierć Samona, twórcy pierwszego państwa słowiańskiego (tzw. Państwo Samona)

711 – przybycie Arabów do Hiszpanii i rozbicie państwa Wizygotów

718 – odparcie Arabów spod Konstantynopola (stolicy Bizancjum)

732 – zwycięstwo władcy Franków Karola Młota nad Arabami w bitwie pod Poitiers

751 – detronizacja dynastii Merowingów w państwie Franków, objęcie władzy przez dynastie Karolingów

756- powstanie Państwa Kościelnego i zdobycie władzy świeckiej przez papieży

800 – koronacja władcy potężnego państwa Franków na cesarza w Rzymie

843 – traktat w Verdun, czyli podziała państwa Franków po śmierci Karola Wielkiego między jego trzech synów (na tych terenach powstaną później trzy państwa: Niemcy, Francja i Włochy)

863 – misja Cyryla i Metodego oraz chrzest Wielkich Morwa w obrządku słowiańskim

906 – upadek Państwa Wielkomorawskiego

910 – założenie opactwa benedyktynów w Cluny - początek tzw. kongregacji kluniackiej

919 – objecie władzy w Niemczech (wschodnia część państwa Franków) przez dynastie saska

955 – bitwa nad rzeką Lech – pokonanie Węgrów przez Niemców

962- koronacja władcy niemieckiego Ottona I na cesarza

966 – chrzest władcy Polan Mieszka I

987 – koronacja na króla Francji Hugo Kapeta – początek dynastii Kapetyngów

988 – chrzest Rusi w obrządku wschodnim

1016 – koronacja na króla Anglii dotychczasowego króla Danii i Norwegii Kanuta Wielkiego

1054 – schizma wschodnia – ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem a Konstantynopolem

1054 – początek podziału dzielnicowego w Rusi Kijowskiej

1066 – bitwa pod Hastings – podbój Anglii przez króla Normandii Wilhelma Zdobywcę

1075 – „Dictatus papae” program papieża Grzegorza VII dotyczący emancypacji Kościoła spod władzy świeckiej – początek sporu o inwestyturę

1077 – ukorzenie się króla niemieckiego Henryka IV przed papieżem z Canossie

1095 – apel papieża Urbana II na synodzie w Clermont o podjęcie wyprawy krzyżowej

1096-1099 – I wyprawa krzyżowa zakończona zdobyciem Jerozolimy przez krzyżowców

118 – powstanie pierwszego zakonu rycerskiego – templariuszy

1122 – konkordat w Wormacji, na mocy którego cesarz zrzekł się inwestytury opatów i biskupów

1150 – powstanie Marchii Brandenburskiej

1158- początek walki Fryderyka I Barbarossy z papieżem i miastami włoskimi

1204 - złupienie doszczętne Konstantynopola przez krzyżowców i powstanie Cesarstwa Łacińskiego

1206 – zjednoczenie Mongołów przez Temudżyna (Czyngis-chan) i początek podbojów mongolskich

1214 – bitwa pod Bouvines zwycięstwo króla Francji Filipa Augusta nad koalicją niemiecko-flamandzką

1215 – ogłoszenie przez króla Anglii Jana bez Ziemi Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum)

1223 – zwycięstwo Mongołów nad Rusinami i Połowcami w bitwie nad rzeką Kałką

1231 – utworzenie inkwizycji przez papieża Grzegorza IX

1240 – zdobycie Kijowa przez Mongołów

1244 – ostateczna utrata Jerozolimy przez krzyżowców

1250 – śmierć Fryderyka II i początek Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech

1261 – odbudowa cesarstwa bizantyjskiego przez dynastie Paleologów

1264 – pierwsze zgromadzenie stanowe w Anglii – początek parlamentaryzmu

1273 – koniec Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech, na tronie zasiada Rudolf Habsburg – początek dynastii Habsburgów

1291 – upadek Aksonu, ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie

1301 – wygaśniecie dynastii Arpadów na Węgrzech, tron węgierski obejmują Andegaweni

1302 – po raz pierwsze zwołane Stany Generalne we Francji – początek parlamentaryzmu

1305 – początek tzw. niewoli awiniońskiej”, a więc zależności papieży od królów Francji

1306 – wygaśnięcie w Czechach dynastii Przemyślidów, na tron wstępuje Jan Luksemburski, początek dynastii Luksemburgów

1308 – przeniesienie stolicy Wielkiego Księstwa z Włodzimierza nad Klaźmą do Moskwy

1337 – początek wojny stuletniej między Francja a Anglia

1346 – klęska Francuzów w bitwie pod Crecy

1348-1350 – epidemia dżumy, zwanej czarną śmiercią, wyludnienie Europy

1353 – początek podboju Bałkan przez Turków

1356- „Złota Bulla” cesarza Karola IV Luksemburskiego, która regulowała wybór cesarzy

1378 – początek Wielkiej Schizmy w kościele zachodnim

1380 – bitwa na Kulikowym Polu, zwycięstwo Dymitra Dońskiego nad Tatarami

1386 – unia polsko-litewska zawarta w Krewie, Władysław Jagiełło królem Polski

1389- klęska Serbów w bitwie z Turkami na Kosowym Polu

1397 – unia kalmarska, czyli połączenie Danii, Norwegii i Szwecji

1410- bitwa pod Grunwaldem

1414 – początek soboru w Konstancji, który miał zakończyć Wielka Schizmę

1415 – klęska Francuzów pod Azincourt, przewaga Anglików w wojnie stuletniej

1415 - spalenie Jana Husa na stosie podczas soboru w Konstancji

1419 – początek wojen husyckich w Czechach

1434 – bitwa pod Lipanami ,podczas której zostali rozgromieni taboryci (skrajny odłam husytów)

1444 – rozbicie rycerstwa węgierskiego przez Turków pod Warną, śmierć w bitwie Władysława Jagiellończyka, króla Polski i Węgier

1453 – koniec wojny stuletniej we Francji

1453 – zdobycie Konstantynopola przez Turków

1455 – pierwsza książka wydana drukiem – „Biblia” Jana Gutenberga

1455 – wybuch w Anglii wojny domowej zwanej „Wojną Dwóch Róż”.

1466 – II pokój toruński, kończący wojnę 13-letnią i oznaczający zmierzch potęgi krzyżackiej

1478 – początek inkwizycji w Hiszpanii

1479 – zjednoczenie Hiszpanii pod berłem Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego

1485 – koniec Wojny Dwóch Róż w Anglii, objęcie tronu przez Henryka VII Tudora, początek panowania dynastii Tudorów

1486 – ukazanie się „Młota na czarownice”, czyli podręcznika śledztw w sprawie o czary

1492 – upadek emiratu Grenady, wyparcie Arabów z Półwyspu Iberyjskiego

1492 – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

Nowożytność


1494 r.- Podział wpływów w świecie, między Hiszpanię i Portugalię, w Tordesillas
1494-1521 r- Wojny Włoskie pomiędzy Francją a Habsburgami

1498 r.- Vasco da Gama dociera drogą morską do Indii

1517 r.- Wystąpienie Lutra w Wittenberdze

1518-1521 r.- Hiszpanie podbijają Meksyk

1519-1521/22 r.- Podróż Ferdynanda Magellana dookoła świata

1524-1525 r.- Wojna chłopska w Rzeszy

1531-1533 r.- Hiszpanie podbijają Peru

1534 r.- Akt supremacji w Anglii tworzy odrębny kościół anglikański

1540 r.- Powstanie Zakonu Jezuitów

1545-1563 r.- Sobór w Trydencie- początek kontrreformacji

1555 r.- Pokój religijny cesarza i książąt Rzeszy zawarty w Augsburgu

1559 r.- Stworzenie przez kościół katolicki Indeksu Ksiąg Zakazanych

1559 r.- Pokój francusko- hiszpański w Cateau-Cambresis kończy zmagania francusko- habsburskie w XVI wieku.

1566 r.- Wybuch antyhiszpańskiego powstania w Niderlandach

1581 r.- Powstanie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich (Holandii)

1584 r.- Anglicy zakładają pierwszą kolonię w Wirginii

1588 r.- Nieudana wyprawa hiszpańskiej Wielkiej Armady na Anglię

1598 r.- Wprowadzenie edyktu nantejskiego we Francji -tolerancja dla hugenotów
1603 r.- Objęcie rządów w Anglii przez dynastię Stuartów

1613 r.- Początek rządów dynastii Romanowów w Rosji


1618-1648 r.- Wojna Trzydziestoletnia w Rzeszy

1628 r.- Zdobycie hugenockiej twierdzy La Rochelle przez armię francuską

1642-1649 r.- Wojna domowa w Anglii pomiędzy Karolem I Stuartem a parlamentem

1648 r.- Pokój w Münster i Osnabrück kończy Wojnę Trzydziestoletnią w Rzeszy

1648-1653 r.- Fronda we Francji- bunt mieszczan i arystokracji przeciw królewskiemu absolutyzmowi

1649 r.- Ścięcie króla Karola I Stuarta w Anglii

1650 r.- Podbój Szkocji i Irlandii przez Anglię

1650-1651 r.- Ogłoszenie w Anglii Aktów Nawigacyjnych chroniących rzemiosło i handel angielski przed obcą konkurencją

1653 r.- Oliver Cromwell rozpędza parlament angielski i przybiera tytuł Lorda Protektora

1660 r.- Restauracja Stuartów na tronie Anglii

1679 r.- Uchwalenie przez parlament Anglii Habeas Corpus Act

1683 r.- Bitwa pod Wiedniem- wojska Habsburgów, Rzeczypospolitej i Rzeszy pokonują armię trurecką

1684 r.- Powstanie Ligi Świętej (Rzeczypospolita, Habsburgowie austriaccy jako cesarze Rzeszy, Wenecja i papiestwo) przeciw Turcji

1685 r.- Odwołanie we Francji edyktu nantejskiego- wygnanie hugenotów

1688 r.- Chwalebna Rewolucja i ostateczne obalenie Stuartów w Anglii

1689 r.- Ustawa o Prawach tworzy w Anglii podwaliny monarchii parlamentarnej

1699.r.- Pokój Ligi Świętej z Turcją w Karłowicach

1700-1721 r.- III Wojna Północna pomiędzy Saksonią, Danią i Rosją a Szwecją


1701-1714 r.- Wojna Francji i Habsburgów austriackich o sukcesję hiszpańską

1701 r.- Elektor Brandenburgii koronowany na "króla w Prusach"


1709 r.- Bitwa pod Połtawą- klęska Szwedów w III Wojnie Północnej

1740-1748 r.- Wojna o sukcesję austriacką

1756-1763 r.- Wojna Siedmioletnia

1775 r.- Bitwa pod Lexington- wybuch wojny kolonistów amerykańskich z rządem Anglii

1776 r.- Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych

1783 r.- Uznanie niepodległości USA przez Wielką Brytanię

1787 r.- Uchwalenie konstytucji USA

14 lipca 1789 r.- Zdobycie Bastylii we Francji- symboliczny początek Rewolucji Francuskiej

26 sierpnia 1789 r.- Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela we Francji-podstawowy dokument demokratycznej Europy

1792 r.- Początek wojny Francji z Austrią

Styczeń 1793 r.- Ścięcie Ludwika XVI

1794 r.- Wielki Terror we Francji

27 lipca 1794 r.- Przewrót thermidoriański, obalenie jakobinów we Francji

1795-1799 r.- Rządy Dyrektoriatu we Francji

1797 r.- Pokój francusko- austriacki w Campo Formio

1798 r.- Wyprawa Napoleona Bonaparte do Egiptu

9 listopada 1799 r.-Zamach stanu Napoleona- zaprowadzenie we Francji dyktatury wojskowej


 • 1526 r. – bitwa pod Mohaczem; opanowanie Czech i Węgier przez Habsburgów po śmierci Ludwika II Jagiellończyka

 • 1529 r. – pierwsze oblężenie Wiednia przez Turków

 • 1556 r. – podział dynastii Habsburgów na dwie linie – hiszpańską i austriacką

 • 1683 r. – odsiecz Wiednia, oblężonego przez Turków, pod wodzą Jana Sobieskiego

 • 1699 r. – pokój w Karłowicach z Turcją; przyłączenie Chorwacji i Siedmiogrodu

 • 1713 r. – sankcja pragmatyczna Karola VI (zgoda na dziedziczenie tronu przez kobiety)

 • 1740-1748 r. – wojna o sukcesją austriacką; Maria Teresa utrzymuje się na tronie Austrii

 • 1740-1745 r. – utrata Śląska na przez Prus (podczas wojen śląskich)

 • 1741-1790 r. – panowanie Marii Teresy i Józefa II; reformy państwa austriackiego w duchu oświeconego absolutyzmu

 • 1772 r. – I rozbiór Polski

 • 1795 r. – III rozbiór Polski

 • 1796-1814 r. – udział w wojnach przeciwko Francji napoleońskiej

 • 1804 r. – przyjęcie przez Franciszka I tytułu cesarza Austrii

 • 1815 r. – Kongres wiedeński; ustalenie nowego ładu politycznego w Europie

 • 1809-1848 r. – kanclerz Austrii Klemens Metternich najbardziej wpływowym politykiem

 • 1848 r. – rewolucja „Wiosny Ludów” w Wiedniu i na Węgrzech; obalenie rządów kanclerza Metternicha

 • 1859 r. – początek wypierania Austrii przez Królestwo Sardynii i Francję z Lombardii

 • 1866 r. – klęska w wojnie z Prusami; usunięcie Austrii ze Związków Ogólnoniemieckich

 • 1867 r. – utworzenie dualistycznej monarchii austro-węgierskiej

 • 1867 r. – okupacja Bośni i Hercegowiny

 • 1882 r. – przyłączenie się Austrii do bloku państw trójprzymierza

 • 1914-1918 r. – udział Austrii w I wojnie światowej po stronie państw centralnych

 • 1918 r. – rozpad monarchii austro-węgierskiej; abdykacja Karola X (11 XI)

 • 12 XI 1918 r. – proklamowanie Republiki Austriackiej


Polska
996 - Chrzest Polski

1000 - Zjazd w Gnieźnie

1138 - Podział Polski na dzielnice

1226 - Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada

1241 - Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą

1327 - Początek wojny z Zakonem Krzyżackim

1331 - Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków

1335 - Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami

1343 - Zawarcie pokoju w Kaliszu

1385 - Unia polsko - litewska

1410 - Bitwa pod Grunwaldem

1411 - Pokój w Toruniu

1431-35 - Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1444 - Bitwa po Warną

1454 - 66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim

1466 - II pokój w Toruniu

1519-21 - Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską

1525 - Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu

1569 - Unia lubelska z Litwą

1570 - Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać

1573 - Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja

1596 - Unia brzeska

1600 - Początek wojny ze Szwedami

1605 - Bitwa pod Kircholmem

1618-48 - Wojna trzydziestoletnia

1622 - Rozejm ze Szwedami w Mitawie

1627 - Bitwa morska pod Oliwą

1629 - Pokój w Altmarku

1609-19 - Wojny polsko-rosyjskie

1620-99 - Wojny polsko-tureckie

1620 - Klęska pod Cecorą

1621 - Bitwa pod Chocimiem

1672 - Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego

1673 - Zwycięstwo pod Chocimiem

1683 - Odsiecz wiedeńska

1699 - Pokój w Karłowicach

1717 - Sejm Niemy

1768-72 - Konfederacja barska

1772 - I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy

1788-92 - Sejm Wielki Czteroletni

1791 - Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

1792 - Konfederacja Targowicka

1793 - II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy

1797 - Powstanie Legionów Polskich we Włoszech

1807 - Utworzenie Królestwa Polskiego

1809 - Wojna z Austrią

1816 - Utworzenie Królestwa Polskiego

1830 - Wybuch powstania listopadowego

1846 - Wybuch powstania krakowskiego

1863 - Wybuch powstania styczniowego

1914-18 - I wojna światowa

1914 - Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego

1918 - Odzyskanie niepodległości

1919 - Uchwalenie Małej Konstytucji

1919-21 - Wojna polsko-bolszewicka

1921 - Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)

1921 - Traktat ryski, ustanowienie granic Polski

1926 - Konstytucja marcowa

1926 - Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego

1939 - Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej

1940-45 - Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego

1943 - Powstanie w getcie warszawskim

1944 - Wybuch Powstania Warszawskiego1945 - Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość