Definicja mutacjiPobieranie 3.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar3.46 Kb.
Definicja mutacji – mutacja to nagła skokowa nieodwracalna zmiana dotycząca DNA. Organizm w którego komórkach nastąpiła mutacja nazywamy mutantem.

Mutacje mogą zachodzić w komórkach: ●budujących ciało – mutacje somatyczne nie są dziedziczone ●rozrodczych – mutacje generatywne są dziedziczone.

Choroby wywołane mutacją: ●hemofilia choroba polegająca na niekrzepnięciu krwi ●fenyloketonuria choroba powodująca upośledzenie umysłowe ●mukowiscydoza choroba polegająca na gromadzeniu się gęstego śluzu zatykającego układ oddechowy ●choroba Huntingtona prowadząca do poważnych zaburzeń fizycznych umysłowych ●anemia sierpowata

Rodzaje mutacji: █mutacje genowe (punktowe) dotyczą niewielkich zmian w obrębie jednego genu: ●zamiana jednego nukleotydu na inny ●wypadnięcie jednego nukleotydu ●wstawienie dodatkowego nukleotydu. █mutacje chromosomowe (abberacje chromosomowe) dotyczą większych fragmentów DNA w obrębie chromosomów: ●wypadnięcie pewnego odcinka chromosomu ●wstawienie dodatkowego odcinka z innego chromosomu ●podwojenie pewnego odcinka chromosomu ●odwrócenie o 180 odcinka chromosomu █mutacje genomowe dotyczą zmian liczby chromosomów: ●poliploidalne to organizmy u których nastąpiło zwielokrotnienie kompletu chromosomów zamiast 2n może być 3n, 4n ●aneuploidy posiadają w komplecie chromosomów dodatkowy jeden lub dwa chromosomy (2n+1, 2n+2) lub występuje brak jednego lub więcej chromosomów (2n-1).
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy