Strona główna

Dla klasy: II zasadniczej szkoły zawodowej Tygodniowa liczba godzin 2


Pobieranie 32.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.25 Kb.
Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Do przedmiotu: Religia

Dla klasy: II zasadniczej szkoły zawodowej

Tygodniowa liczba godzin 2

Przyjęto liczbę tygodni nauki 32


Środki dydaktyczne:

 • podręcznik metodyczny dla nauczyciela: Mocni nadzieją. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej.

 • podręcznik dla ucznia: Mocni nadzieją. Podręcznik do nauki religii dla klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej.Dział

Cele

Tematy

Termin realizacji:

I. WIERNOŚĆ PRAWDZIE
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.”


 • Ukazanie znaczenia świadomego przeżywania wiary

 • Scharakteryzowanie poszczególnych kościołów chrześcijańskich

 • Scharakteryzowanie wielkich religii świata: chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu

 • Wyjaśnienie pojęcia oraz zasad ekumenizmu i dialogu miedzy religijnego

 • Ukazanie jakie zagrożenia dla wolności człowieka stanowią sekty
1. „Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa.”

2. Patron roku: św. Królowa Jadwiga

3. Czy wiara jest prywatną sprawą człowieka?

4. Grzechy przeciw wierze

5. Czy wiesz co nosisz?

6. Czym jest religia?

7. Wiarygodność

objawienia chrześcijańskiego.

8.„Chrystus jedynym fundamentem Kościoła.”

9.Jedność w różnorodności- Kościoły chrześcijańskie

10.Kim jesteś katoliku?

11.Ekumenizm i dialog miedzy religijny

12. Kim są Żydzi?

13.Chrześcijaństwo a Judaizm

14. Kim są muzułmanie?

15. Chrześcijaństwo a Islam

16/17. Chrześcijaństwo a Buddyzm

18/19. Chrześcijaństwo a Hinduizm

20. Ruchy religijne.

21. Komu mogę ufać? (zagrożenia sekty)

22. Powtórzenie wiadomości.


wrzesień, październik,

listopad


V. ROK KOŚCIOŁA
Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo.”


 • Ukazanie świętości jako realizację powołania chrześcijanina

 • Przybliżenie roli Anioła Stróża w życiu człowieka

 • Pogłębienie świadomości jakie znaczenie dla człowieka wierzącego ma Krzyż

1. Uroczystość Podwyższenia Krzyża

2. Na niego zawsze możesz liczyć. (Święto Aniołów Stróżów)

3. Uroczystość Wszystkich Świętych


wrzesień, październik,

listopad


II. SZUKAJĄC KRÓLESTWA BOŻEGO

Królestwo Boże jest w nas przez wiarę. Chociaż zaś wiara „czyni takie cuda” - to jednak ono samo jest jeszcze większym „cudem.”

 • Pogłębienie wiadomości na

temat sumienia i grzechu

 • Przypomnienie nauki Kościoła o istnieniu zła i szatanie

 • Wyjaśnienie i charakterystyka katolickiej nauki społecznej

 • Ukazanie roli kultury w życiu chrześcijanina i Kościoła;
1.Po co mi świętość?

2. Źródła prawdziwej wolności

3. Zło dobrem zwyciężaj (przykłady: kard. Sapieha).

4. Dlaczego zło jeśli Bóg istnieje? natura i źródło zła

5. Być człowiekiem sumienia

6. Znaczenie prawdy w życiu człowieka

7. Powtórzenie wiadomości.

8. Kultura bycia i słowa

9. Między sztuką, profanacją a kiczem

10. Wartość pracy.(przykłady: Bł. Aniela Salawa).

11. Kultura bycia na drodze

12. Czas odpoczynku

13. Czy kościół ma prawo „mieszać się” do polityki?

14. Zasady życia społecznego.

15. Kościół wobec wojny i terroryzmu.

16. Powtórzenie wiadomości.


grudzień, styczeń,

luty


V. ROK KOŚCIOŁA
Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo.”


 • Ukazanie znaczenia adwentu jako czasu radosnego oczekiwania w narodziny Chrystusa

 • Przybliżenie historii św. Mikołaja z Myry

 • Zachęcenie do świadomego przeżywania Uroczystości Narodzenia Chrystusa;
1. Adwent

2. List do św. Mikołaja

3. Boże Narodzenie


grudzień, styczeń


III. KOŚCIÓŁ PRZEZ WIEKI
,,Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi”


 • Przybliżenie i omówienie wybranych wydarzeń z historii Kościoła

 • Przedstawienie okoliczności zwołania i skutków Soboru Trydenckiego i Soboru Watykański II

 • Omówienie głównych kwestii nauczania społecznego papieży

 • Ukazanie czym był w Kościele

Dzień Przebaczenia.

1. Wyprawy krzyżowe.

2. Inkwizycja.

3. Historia Galileusza

4. Reformacja i sobór Trydencki.

5. Jan Paweł II o grzechach Kościoła

6. Nauczanie społeczne Papieży

7. Wiosna Kościoła. Sobór Watykański II

8. Co Polska i świat zawdzięczają chrześcijaństwu.

9. Być patriotą dzisiaj.

10. Powtórzenie wiadomości.marzec, kwiecień

V. ROK KOŚCIOŁA
Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo.”


 • Wyjaśnienie istoty i znaczenia postu

 • Ukazanie Zmartwychwstania Chrystusa - centralnej prawdy wiary i jego znaczenia dla chrześcijan

1. Wielki Post

2. Wielkanoc
marzec, kwiecień

IV. KU NOWYM NIEBIOSOM I NOWEJ ZIEMI
Bóg, który nie pozwala się prześcignąć w hojności, wynagrodzi wam stokrotnie i da wam życie wieczne.”


 • Ukazanie nauczania Kościoła o końcu świata oraz rzeczach ostatecznych człowieka

 • Przybliżenie postaci Stanisława Kazimierczyka

 • Wyjaśnienie dogmatu o świętych obcowaniu

1. Śmierć narodzinami dla Nieba (przykł. Stanisław Kazimierczyk

2. Dla kogo Niebo?

3. Czyściec.

4. Piekło.

5. Świętych obcowanie czyli jak mogę im pomóc.


maj, czerwiec

V. ROK KOŚCIOŁA
Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo.”


 • Podkreślenie roli Ducha Świętego w życiu chrześcijanina

 • Ukazanie Matki Bożej w kontekście roku liturgicznego

 • Przybliżenie postaci św. Królowej Jadwigi jako patrona roku.

1. Zesłanie Ducha Świętego

2. Maryja w roku liturgicznym3. Święta Królowa Jadwiga – konkurs wiedzy.

maj, czerwiec


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość