Strona główna

Dn r. Formularz reklamacyjny


Pobieranie 8.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.53 Kb.
..................., dn............. 20.... r.

Formularz reklamacyjny


REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko ......................................


Nick Z Allegro ........................................
Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

email: ...................................................
tel. .......................................................

Data nabycia towaru .......................................................

Nazwa towaru.................................................................

Nr Aukcji lub zamówienia ................................................

Ilość reklamowanego towaru …… ……....szt. po................zł

Ogólna wartość towaru …..…………………….zł


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: opis wad
………………………………………………………………......................................................................
………………………….…………………………………………………………………………………….............................
......………………………………...........................................................................................
Kiedy wady zostały stwierdzone .........................................
W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy
Nr..rachunku..........................................................................................................
Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane/ Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

………………………………….......(czytelny podpis reklamującego)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość