Strona główna

„Dokonałeś zakupu za granicą- nie jesteś sam”


Pobieranie 28.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.98 Kb.

„Dokonałeś zakupu za granicą- NIE JESTEŚ SAM”


Przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i otwarcie granic przyczynia się również w bieżącym roku do wzrostu ilości wyjazdów turystycznych i zarobkowych naszych obywateli.

W czasie pobytu w tych krajach nierzadko nasi rodacy dokonują zakupów różnego rodzaju towarów ( rzeczy ruchomych ), np. studenci okazyjnie kupują sprzęt komputerowy. Z letnich obniżek cen korzystają turyści kupujący atrakcyjną odzież, obuwie, czy też sprzęt AGD. Po przyjeździe do kraju, gdy zaczynamy dokładnie oglądać zakupiony towar, czy też go używać, nierzadko okazuje się, że nie spełnia on naszych wymagań, mówiąc językiem ustawy konsumenckiej „ nie jest zgodny z umową”. W tej sytuacji powstaje problem, w jaki sposób możemy skorzystać z zagwarantowanego prawem unijnym prawa do reklamacji towaru. Do tego często dochodzą trudności językowe i nieznajomość przepisów obowiązujących w danym kraju.

Otóż w krajach Unii Europejskiej działa 27 Centrów Konsumenckich. Ideą ich powstania było informowanie konsumentów o ich prawach w poszczególnych państwach członkowskich oraz świadczenie pomocy prawnej w rozstrzyganiu sporów transgranicznych.

Europejskie Centrum Konsumenckie działa w naszym kraju od 2005 roku na mocy porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Siedziba Centrum znajduje się w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, tel. (022) 55-60-359 , e-mail: info@konsument.gov.pl, www.konsument.gov.pl. .

W przypadku komplikacji z załatwieniem reklamacji międzynarodowej, każdy z konsumentów może zwrócić się o pomoc do Centrum. Tak, jak wcześniej wspomniałem, można zgłaszać tam skargi dotyczące zakupu towarów za granicą, korzystania z usług, nabywania towarów w sklepach internetowych, na lotniskach, w samolotach. Pracownicy ww. organizacji rozpatrując skargę, bezpośrednio kontaktują się z adresatem i podejmują próby polubownego rozstrzygnięcia sporu. Należy zaznaczyć, że ECK nie posiada żadnych uprawnień władczych tzn. nie może nakazać przedsiębiorcy zagranicznemu rozstrzygnięcia sporu pod groźbą sankcji. Takie uprawnienia, podobnie jak i w polskim systemie prawnym przysługują organom sądowym.

Polskie Centrum Konsumenckie działa w ramach europejskiej sieci centrów konsumenckich ECC- NET. Dane z tej sieci dostępne są pod wcześniej cytowanym adresem internetowym.
Tak więc można stwierdzić, że polski konsument nie pozostaje sam w sporze z zagranicznym przedsiębiorcą.
opracował :

Waldemar Kołodziejczyk

Naczelnik Wydziału Prawno- Organizacyjnego

Poniżej podaję adresy 27 europejskich centrów konsumenckich:


AUSTRIA

EUROPÄISCHE VERBRAUCHERZENTRUM WIEN


Dyrektor: Georg Mentschl
Mariahilfer Straße 81
1060 Wien
Tel. +43/1 588 77 342
Europa-Hotline 0810 - 810 225 (only available in Austria)
Fax: +43/1 588 77 99 342
E-mail: info@europakonsument.at
www.europakonsument.at

Europa hotline 0810-810-225 (only available in Austria)

BELGIA

EUROPEES CENTRUM VOOR DE CONSUMENT


CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS
Dyrektor: Edith Appelmans
Hollandstraat 13 rue de Hollande
1060 Brussels/Bruxelles
Tel. +32/02 542 33 89 (46)
Fax: +32/ 542 32 43
E-mail: info@eccbelgium.be ; eappelmans@oipc.be

CYPR

EUROPEAN CONSUMER CENTRE
Dyrektor: Phrosso Hadjiluca
c/o Competition and Consumers Protection Service (CCPS)
6, Andreas Araouzos
1421 Nicosia
Tel. +357/22 867100
Fax: +357/22 375120
E-mail: ecc.eejnet@mcit.gov.cy
www.agrino.org/ecc.cy
CZECHY

EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF THE CZECH REPUBLIC


Dyrektor: Karel Kronovetr
Na Frantisku 32
110 15 Prague 1
Tel. +420/22406 2672
Fax: +420/22406 2314
E-mail: esc@mpo.cz
www.mpo.cz
DANIA

FORBRUGER EUROPA


Dyrektor: Peter Fogh Knudsen
Amagerfaelledvej 56
DK-2300 Copenhagen S
Tel. +45/32 66 90 00
Fax: +45/32 66 91 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk
www.forbrugereuropa.dk
ESTONIA

EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF ESTONIA


Dyrektor: Kristina Vaksmaa-Tammaru
Kiriku 4
15071 Tallinn
Tel. +372/6201 708
Fax: +372/6201 701
E-mail: consumer@consumer.ee
www.consumer.ee
FINLANDIA

EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF FINLAND


c/o FINNISH CONSUMER AGENCY
Dyrektor: Leena Lindström
Haapaniemenkatu 4 A
Box 5
00531 Helsinki
Tel. +358/9 7726 7826
Fax: +358/9 7726 7557
E-mail: ekk@kuluttajavirasto.fi
www.kuluttajavirasto.fi/ecc
FRANCJA

CENTRE EUROPEÉN DES CONSOMMATEURS


Dyrektor: Martine Mérigeau
c/o Euro-Info-Verbraucher e.V.
Rehfusplatz 11
D-77694 Kehl
Tel. +49/78 51 991 48 0 0820/200 999 (only accessible from France)
Fax: +49/78 51 991 48 11
E-mail: info@euroinfo-kehl.com
www.euroinfo-kehl.com
GRECJA

EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF GREECE


c/o Hellenic Ministry of Development
Dyrektor: Alexandra Drakatou
Plateia Kanigos
101 81 Athens
Tel. +30/210 3847253
Fax: +30/210 3847106
E-mail: eurocons1_eccgr@efpolis.gr
eurocons2_eccgr@efpolis.gr

www.efpolis.gr
HISZPANIA

CENTROS EUROPEO DEL CONSUMIDOR

MADRID
Dyrektor: Mary Luz Peńacoba
Principe de Vergara 54
28006 Madrid
Tel. +34/ 91 822 45 55
Fax: +34/ 91 822 45 62
E-mail: cec@consumo-inc.es
cec.consumo-inc.es
BARCELONA
koordynator: Lluc Arias Gran Via de Carles III, 105, letra B
08028, Barcelona
Tel. + 34/ 93 556 60 10
Fax: + 34/ 93 411 06 78
E-mail: cec@consumcat.net
cec.consumo-inc.es
VITORIA
koordynator: Teresa Garcia Donostia-San Sebastian, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel. + 34/ 945 019 948
Fax: + 34/ 945 019 947
E-mail: ec@ej-gv.es
cec.consumo-inc.es
HOLANDIA

STICHTING CONSUMENTEN INFORMATIE PUNT


Dyrektor: Patricia de Bont
Bordewijklaan 46
2591 XR The Hague
Tel. +31/(0)70 315 63 33
Fax: +31/(0)70 315 63 39
E-mail: info@consumenteninformatiepunt.nl
www.consumenteninformatiepunt.nl
HUNGARY

Europe centre of Hungary


Director: György Morvay
Logodi u. 22 -24
1012 Budapest
Tel. +36/ 1 311 183 07
Fax: 36/ 1 331 738 68
E-mail: info@efk.hu
www.efk.hu
IRLANDIA

EUROPEAN CONSUMER CENTRE DUBLIN


Dyrektor: Tina Leonard
13a Upper O'Connell Street
Dublin 1
Tel. +353/1 809 06 00
Fax: +353/1 809 06 01
E-mail: info@eccdublin.ie
www.eccdublin.ie
ISLANDIA

ENA-ECCICELAND


Dyrektor: Iris Osp Ingjaldsdottir
Sioumúli 13
IS-108 Reykjavik
Tel. +354/5451200
Fax: +354/5451212
E-mail: ns@ns.is
www.ena.is

LITWA

EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF LITHUANIA - Europos vartotoju centras
Dyrektor: Ms. Nijole Steponkute
J. Basanavièiaus st. 20-11
03244 Vilnius
Tel. +370/52650368
Fax: +370/52623123
E-mail: info@ecc.lt
www.ecc.lt
ŁOTWA

EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF LATIVA


c/o Pateretaju Tiesibu Aizsardzibas Centrs-Consumer Rights Protection Centre
Dyrektor: Aija Gulbe
Brivibas 55-507
1010 Riga
Tel. +371/701 3279
Fax: +371/701 3279
E-mail: info@ecclatvia.lv
www.ecclatvia.lv
LUKSEMBURG

CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS-GIE LUXEMBOURG


Dyrektor: Karin Basenach
55, rue des Bruyeres
L-1274 Howald
Tel. +352/26 84 641
Fax: +352/26 84 57 61
E-mail: info@cecluxembourg.lu
www.cecluxembourg.lu
MALTA

EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF MALTA


Dyrektor: Ms. Barbara Buttigieg
3A Old Mint Street
Valletta
Tel. +356/21 496 885
Fax: +356/21 496 885
E-mail: ecc.malta@gov.mt
E-mail: barbara.r.buttigieg@gov.mt
http://www.mcmp.gov.mt
NIEMCY

EUROPÄISCHE VERBRAUCHERZENTRUM DEUTSCHLAND


c/o Euro-Info-Verbraucher e.V.
Dyrektor: Christian Moritz
Rehfusplatz 11
D-77694 Kehl
Tel. +49/7851 991 48 0
Fax: +49/7851 991 48 11
E-mail: info@euroinfo-kehl.com
www.euroinfo-kehl.com

DÜSSELDORF


Mintropstraße 27a
D-40215 Düsseldorf
Tel. +49/211 3809 115
Fax: +49/211 3809 216
E-mail: info@evz-duesseldorf.de
www.evz.de
KIEL
Willestraße 4-6
D-24103 Kiel
Tel. +49/431 971 93 50
Fax: +49/431 971 93 60
E-mail: info.kiel@evz.de
www.evz.de
NORWEGIA

Forbruker Europa/ECC Norway


Dyrektor: Elisabeth Van Riessen
P.O.Box 4594 Nydalen
0404 Oslo
Tel. +47/23 400 500
Fax: +47/23 400 5013
E-mail: post@forbrukereuropa.no
www.forbrukereuropa.no
POLSKA

EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE


Dyrektor: Aleksandra Olczak
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. +48/022 5560118
Fax: +48/022 5560359
E-mail: info@konsument.gov.pl
www.konsument.gov.pl
PORTUGALIA

CENTRO EUROPEU DO CONSUMIDOR


Dyrektor: Maria do Céu Costa
Praça Duque de Saldanha, 31-1°
1069-013 Lisboa
Tel. +351/21 356 47 50 or 52
Fax: +351/21 356 47 12
E-mail: euroconsumo@ic.pt
www.consumidor.pt/cec
SŁOWACJA

Alžbeta Ivaničová, case handler ECC


Ministry of Economy of the Slovak Republic: Alžbeta Ivaničová
Mierová 19
827 15 Bratislava 212 Slovak Republic
Tel. +421/2/4854 1604
Fax: +421/2/4854 1627
E-mail: ivanicova@economy.gov.skSZWECJA


KONSUMENT EUROPA
Dyrektor: Agneta Gillback
Rosenlundsgatan 9
118 87 Stockholm
Tel. +46/8 429 07 82
Fax: +46/8 429 07 89
E-mail: info@konsumenteuropa.se
www.konsumenteuropa.se
WIELKA BRYTANIA

UK ECC & EEJ-Net Clearing House


Dyrektor: Ruth Bamford
PO Box 3308
Wolverhampton, WV10 9ZS
Fax: +44/(0)1902 710068
E-mail: euroconsumer@citizensadvice.org.uk
www.euroconsumer.org.uk
WŁOCHY

EUROPEAN CONSUMER CENTRE


CENTRO EUROPEO CONSUMATORI
Dyrektor: Laura Galli
Via G.M. Lancisi 31
00161 Roma
Tel. +39/06 442 38 090
Fax: +39/06 442 90 734
E-mail: info@ecc-net.it
www.ecc-net.it

opracował:Waldemar Kołodziejczyk

Naczelnik Wydziału Prawno- Organizacyjnego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość