Strona główna

Dokumentacja eksploatacyjna kamizelki ochronnej


Pobieranie 223.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar223.75 Kb.

Załącznik nr 1 do WET

Nr karty wg RWD


DOKUMENTACJA

EKSPLOATACYJNA

KAMIZELKI OCHRONNEJ


Spis treści


  1. Książka urządzenia …………………………………………………………………….-

   1. Indywidualna karta kamizelki ochronnej …....………………….………………-

- ukompletowanie sprzętu ………………………………………………….……..-

- użytkownicy sprzętu ………………………………………………………….….-   1. Ewidencja przeprowadzonych remontów i obsług .………………..…………-

- inne wydarzenia wymagające udokumentowania ………………….…….…...-

  1. Instrukcja użytkowania …………………………………………………………..….…-

  1. opis techniczny ……………………………………………………….………….-

2.2.użytkowanie………………………………………………..………………………-

2.2.1.zasady użycia………………………………………………………………..-2.2.2.przeglądy, konserwacja, przechowywanie ……………………………….-

  1. Warunki gwarancji……………………………………………………………..………..- 1. Książka urządzenia
  1. INDWIDUALNA KARTA KAMIZELKI OCHRONNEJ


Data założenia karty

kamizelka ochronna dla kierowców typ KLV* 8470PL0714654 Dnia..11.03..2011. …………….. ……………………………. .................................

( nazwa kamizelki, typ sprzętu ) ( JIM )

nr ident…1245.*. seria(partia)..... 09.*... rok prod. ... 07.*... producent ......... PHU Kami..*.................

Data rozpoczęcia eksploatacji…….12.10.2011.....

Lp

Wykaz zasadniczych części

Ilość

Numer katalogowy

uwagi

1.

kamizelka ochronna

1 kpl.

KWM-02-z01-P
1.1.

uchwyt systemu szybkowyczepnego

1 szt.

KWM-02-z08-P
1.2.

poszycie-kamizelka ochronna

1 kpl.

KWM-02-z17-P
1.2.1.

poszycie-przód

1 szt.

KWM-02-z20-P1.2.2.

poszycie-tył

1 szt.

KWM-02-z21-P
2

wkład balistyczny przód

1 szt.

KWM-02-z28-P

Wymieniono na

1257/01/08


7

dokumentacja eksploatacyjna

- Ukompletowanie sprzętu *1


- Użytkownicy sprzętu

Numer jednostki/ pododdziału

Podstawa

(nr rozkazu)

Data

Odpowiedzialny za sprzęt

Podpis

JW1983 / 1kzmech

123/2007

11.03.07

kpt Nowak

Nowak


JW1983 / 3bdsz

223/2007

01.06.07

por Kowalski


Kowalski 1. EWIDENCJA PRZEPROWADZONYCH NAPRAW I OBSŁUG

Data

Nazwa organu

dokonującego

ww. czynności

Rodzaj wykonywanej czynności

(naprawa, obsługa, wymiana elementów balistycznych)

Numer fabryczny nowej części

Stanowisko, imię, nazwisko

i podpis osoby uprawnionej

do określenia sprawności technicznej

1

2

3

4

5

11.03.08

2244RWT

naprawa, wymiana wkładu balistycznego twardego tylnego

1257/01/08

Kontrola jakości i Ewa Nowak

12.07.08

krem JW 1983

przegląd roczny w ramach OR

-

St. mechanik

sierż. Jan Kowalski


10.01.12


PHU „Ochrona”

naprawa: wymiana wkładów balistycznych tekstylnych naramiennik lewy i prawy

Nar. P -1223/09/12

Nar. L -1224/09/12

Kontrola jakości Jan Kowalski
1

2

3

4

5 • Inne wydarzenia wymagające udokumentowania np. ostrzelanie, trwałe uszkodzenia wkładów balistycznych, eksploatacja w ekstremalnych warunkach itp. ( podać czas i rodzaj niekorzystnych warunków, uszkodzenia) 2:
 1. Ostrzelanie PKW IRAK 09.03.08 uszkodzony wkład balistyczny twardy tylni

 2. Użytkowanie w środowisku wodnym 12.07- 18.07.08

 3. Użytkowanie w temperaturze powyżej 50oC 30.09.-20.11.08

 4. Kolizja drogowa 12.12.08 uszkodzone poszycie zewnętrze

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Instrukcja użytkowania kamizelki ochronnej3


2.1. Opis techniczny

2.1.1. Przeznaczenie


(………..)4

2.1.2. Budowa


(………..)67

2.1.3. Rozmiary i masa


(………..)67

2.1.4. Znakowanie5


 • Kamizelka posiada oznaczenia fabryczne. Na etykiecie naszytej na wewnętrznej tylnej części poszycia kamizelki umieszczone jest trwałe oznakowanie zawierające n/w informacje:

 1. nazwę znak producenta: XXXXX

 2. oznaczenia podstawowe: Uniwersalna kamizelka ochronna KWM-02
  z systemem szybkowyczepnym
  K1A – O2 – W – TW :

 • oznaczenia kamizelki wg producenta: Uniwersalna kamizelka ochronna KWM-02 z systemem szybkowyczepnym;

 • najwyższe klasy odporności dla całej kamizelki: K1A – O2

K1 – klasa kuloodporność dla całej kamizelki, B - podklasa kulodporności dla całej kamizelki; O2 – klasa odłamkoodporności

 • rodzaj: W - wojskowa

 • odmianę: TW - tekstylna z dodatkowymi wkładami:,

 1. oznaczenia dodatkowe: PD/TD – K4

PD – przedni dodatkowy wkład balistyczny; TD – tylni dodatkowy wkład balistyczny; K4 – klasa kuloodporności w obrębie w/w wkładów.

 1. numer kolejny oraz oznaczenie partii: 153 / 07 - 12;

153 – numer kamizelki z partii produkcyjnej; 07 – numer partii produkcyjnej;
12 – rok produkcji

 1. okres trwałości wkładów balistycznych: 10 lat

 2. instrukcję użytkowania i przechowywania

 3. znak KT producenta

 4. znaki konserwacji poszycia

 5. rozmiar kamizelki: XL

 • Każdy element balistyczny lub jego integralny pokrowiec posiada trwałe
  i czytelne oznaczenie:

 1. Wkład balistyczny tekstylny: etykietę identyfikacyjną;

 2. Wkład balistyczny twardy: oznaczenie na pokrowcu;

 3. Etykieta zawiera:

  • nazwę lub znak producenta: XXXX

  • numer identyfikacyjny oraz oznaczenie partii: 153 / 07 - 12 (opis jak wyżej),

  • rozmiar kamizelki: XL

 1. stronę zewnętrzną wkładów balistycznych oznaczona jest dodatkowo napisem: Zewn.”

 2. wkład balistyczny części przedniej oznaczony jest dodatkowo napisem: „Przód”

2.2. Użytkowanie

2.2.1. Zasady użycia


(………..)67

   1. Przeglądy, konserwacja, przechowywanie
   1. Przeglądy okresowe


Przeglądy polegają na organoleptycznym sprawdzeniu poszyć kamizelek
i wkładów balistycznych w celu stwierdzenia czy nie nastąpiło ich uszkodzenie.

  1. Przeglądy prowadzić:

 • przed i po użytkowaniu - wykonuje użytkownik,

 • dodatkowo przynajmniej raz w roku celu sprawdzenia oznaczeń kamizelki, i wkładów balistycznych, ukompletowania, wpisów w dokumentacji oraz zważenia kamizelki - wykonuje bezpośredni użytkownik.

  1. Podczas przeglądu należy sprawdzić:

 • zgodność numerów poszyć i wkładów balistycznych z dokumentacją eksploatacyjną,

 • zawartość kieszeni(zasobników),

 • czystość i ciągłość poszyć zewnętrznych, sprawność rzepów, zatrzasków, stan szwów, stan pasków nośnych do zamontowania zasobników,

 • czystość, zawilgocenie i ciągłość pokrowców wodoodpornych wkładów balistycznych,

 • system szybkiego wypięcia ( wg instrukcji użytkowania producenta),

 • stan uchwytów ewakuacyjnych,

 • ciężar kamizelek.

  1. Czynniki powodujące konieczność wstrzymania eksploatacji (użytkowania) kamizelek:

 • brak lub nieczytelność oznaczeń producenta na wkładach balistycznych,

 • uszkodzenie wkładów balistycznych (uszkodzenia powstałe w wyniku postrzału, przetarcia, rozerwania, brak ciągłości szwów pokrowców),

 • uszkodzenie uchwytów ewakuacyjnych lub linki systemu szybkiego wypięcia,

 • nasączenie wkładów balistycznych wodą lub innymi substancjami agresywnymi,

 • przekroczenie okresu do pierwszego badania balistycznego: po 4-latach od daty produkcji,

 • przekroczenie okresu trwałości wkładów balistycznych 10 lat od daty produkcji.

Realizację zabiegów konserwacyjnych: poszyć, wkładów balistycznych
i podkoszulków prowadzić należy wg poniższych zaleceń.
  1. Poszycie kamizelek.


Pranie poszyć prowadzić zgodnie z zaleceniami w zakresie konserwacji tkaniny znajdującymi się na etykiecie kamizelki. Ponadto:

 • Przed praniem należy wyjąć wkłady balistyczne.

 • Prać ręcznie w temperaturze +40°C w roztworze wodnym środków piorących przeznaczonych do prania tkanin poliestrowych,

 • Nie stosować chlorowych wybielaczy.

 • Miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką zamoczoną w kąpieli piorącej.

 • Płukać cztery - pięć razy, na przemian w ciepłej i zimnej wodzie,
  nie stosować płynów do płukania tkanin.

 • Nie wirować i nie wykręcać ręcznie.

 • Suszyć w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej.

 • W razie potrzeby prasować żelazkiem nagrzanym maksymalnie do temperatury 150°C.

 • Dopuszcza się ręczne czyszczenie plam miejscowych benzyną ekstrakcyjną przy pomocy delikatnej bawełnianej tkaniny.

 • Prać nie częściej niż dwa razy w roku.
  1. Wkłady balistyczne.


Wkład balistyczny nie podlega zabiegom konserwacyjnym (wkład posiada system zabezpieczenia przed wilgocią). Samodzielne naprawy z ingerowaniem w strukturę lub konstrukcję wkładu jest zabroniona.

Ponadto:


 • W przypadku gdyby został nasączony benzyną, wybielony lub nasączony smarem, należy natychmiast go wymienić na nowy jak tylko jest to możliwe, przestrzegając zgodności w zakresie rozmiarowym (zamiana wkładów pomiędzy kamizelkami jest zabroniona).

 • Każdorazowo po użyciu należy skontrolować stan powierzchni wkładu
  i w przypadku zawilgocenia potem lub zakurzenia przetrzeć go suchą delikatną bawełnianą tkaniną.

 • W celu całkowitego wysuszenia wkładów balistycznych należy rozłożyć je na równej powierzchni unikając ich załamywania.

 • Wkłady balistyczne suszyć należy w pomieszczeniu wentylowanym
  o temperaturze około 22°C.

 • Ponowne montowanie wkładu należy prowadzić zgodnie z zaleceniami.
 1. Przechowywanie


Kamizelki znajdujące się w opakowaniu jednostkowym, na paletach lub po użyciu powinny być przechowywane w warunkach nie powodujących pogorszenia ich własności ochronnych.
  • Krótkotrwałe przechowywanie (w czasie użytkowania)


  1. Pomieszczenie powinno zapewniać następujące warunki:

 • temperatura otoczenia -10°C ÷ +25°C (doraźnie od - 40°C do +50°C),

 • wilgotność względna od 25% do 75%,

 • środowisko bez wpływu czynników aktywnych chemicznie oraz narażenia na uszkodzenia mechaniczne,

 • brak opadów i kondensacji wilgoci, opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego, czynników korozyjnych i biologicznych.

  1. Sposób przechowywania

 • Zaleca się przechowywać w pozycji wiszącej na wieszakch z tworzywa sztucznego
  lub drewnianych pozbawionych ostrych krawędzi,

 • Dopuszcza się krótkotrwałe, w okresie do jednego roku przechowywanie
  w torbach lub pokrowcach ułożonych w stosach.

 • Przed rozwieszeniem kamizelek sprawdzać każdorazowo zwartość kieszeni i dopilnować ich opróźnienia.
  • Długotrwałe przechowywanie (magazynowanie)


   1. Pomieszczenie powinno zapewniać następujące warunki:

 • temperatura otoczenia - 10°C ÷ +25°C,

 • wilgotność względna od 25% do 75%,

 • środowisko bez wpływu czynników aktywnych chemicznie oraz narażenia na uszkodzenia mechaniczne,

 • brak opadów i kondensacji wilgoci, opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego, czynników korozyjnych i biologicznych.   • Sposób przechowywania

 • Przechowywać w pozycji wiszącej na wieszakch z tworzywa sztucznego
  lub drewnianych pozbawionych ostrych krawędzi.
 1. Składanie kamizelek po wykonaniu przeglądów i konserwacji.


Kamizelki w tym poszycia, wkłady balistyczne i elementy dodatkowego wyposażenia, po przeprowadzonych przeglądach okresowych lub zabiegach konserwacyjnych powinny być pakowane w sposób nie powodujący zmian w zakresie typu i rozmiaru kamizelki.

Ponadto:


 1. Wkłady balistyczne oraz poszycie kamizelki powinny posiadać ten sam numer identyfikacyjny.

 2. Rozmiar wkładów balistycznych musi być taki sam jak poszycia kamizelki.

 3. Wkłady balistyczne należy umieszczać w poszyciu zgodnie z przeznaczeniem (wkład przedni, tylny, boczne zgodnie z opisem producenta).

 4. Wkłady balistyczne należy umieszczać w poszyciu zgodnie z kierunkiem zagrożenia (strona wewnętrzna powinna przylegać do ciała).

 5. Zabrania się dokonywać wymiany wkładów balistycznych pomiędzy kamizelkami.

 6. Zabrania się samowolnej ingerencji w strukturę wkładów balistycznych.

3.WARUNKI GWARANCJI


  1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony wyrób:

  1. stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej;

  2. ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.

  1. O wadzie fizycznej wyrobu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu Obrony Narodowej (Użytkownika), użytkującej wyroby objęte gwarancją w chwili ujawnienia w nich wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Sporządzający „Protokół reklamacji” zobowiązany jest jeden jego egzemplarz przekazać do RPW oraz SSUiE IWsp SZ.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

  3. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

  4. Na kompletne wyroby Wykonawca udziela gwarancji, z wyjątkiem wkładów balistycznych, na okres 5 lat, licząc od daty podpisania protokółu przyjęcia –przekazania przez przedstawicieli Odbiorcy i przedstawicieli Wykonawcy.

  5. Na wkłady balistyczne Wykonawca udziela gwarancji na okres 10 lat używalności technicznej (trwałości parametrów technicznych).

  6. Wykonawca zapewni 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej
   i zabezpieczenia w elementy wyposażenia dostarczonych wyrobów.

  7. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

  8. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów.

  9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje, pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

  10. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:

 1. rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania,

 2. usprawni wadliwy wyrób w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania „Protokółu reklamacji”:

 • usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem niesprawności;

 • wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione, w terminie określonym w pkt. 2;

 1. przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, użytkownik nie mógł z niego korzystać;

 2. wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 14 dni, licząc do daty otrzymania „Protokółu reklamacyjnego”, jeżeli:

 • nie dotrzymał terminu naprawy określonego w pkt. 2;

 • po dokonaniu w okresie gwarancji 2 istotnych napraw wyrobu nadal będzie wykazywał wady.

 1. dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji;

 2. ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady;

 3. zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów powiększoną
  o karę umowną w wysokości 20% jego wartości, jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z pkt. 4.

  1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w eksploatacji /użytkowaniu/ dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w jego usprawnianiu, jeśli takie wystąpią ze strony użytkownika.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego wyrobu.


1 Zapisy oznaczone „*” – wypełnia producent

2 Wpisów dokonuje użytkownik niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

3 Zapisów wg własnej (uzgodnionej z Gestorem i COL) dokumentacji dokonuje producent.

4 Jak wyżej

5 Kamizelki wyprodukowane przed 2012 r. mogą być znakowane wg zapisów zawartych
w PN-V-87000:1999


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość