Strona główna

Domy dziecka kaiąŻki andrzejewski marek


Pobieranie 106.52 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar106.52 Kb.
DOMY DZIECKA
KAIĄŻKI

1. ANDRZEJEWSKI Marek

Domy na piasku : domy dziecka : od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny / Marek Andrzejewski. – Wyd. rozsz. i popr. – Poznań : Media Rodzina, 2007. – 204 s. ; 21 cm

1. Domy dziecka – wychowanie 2. Sieroctwo społeczne – zapobieganie i zwalczanie

Sygn: W 98 197, W 98 198
2. DOWLASZ Inka

O mamie Weronice / Inka Dowlasz. – Szczecin : Wydaw. „Dokument" - Oficyna Archiwum Państwowego, 2005. – 87, [4] s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm

1. Dowlasz, Inka – pamiętniki 2. Dowlasz, Weronika – pamiętniki 3. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 (Szczecin) – pamiętniki 4. Domy dziecka rodzinne – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 5. Pamiętniki polskie – od 1944 r. 6. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – opieka społeczna – od 1944 r. – pamiętniki

Sygn: W 95 983, W 95 984
3. GUMIENNY Beata

Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci „Nasza Chata" / Beata Gumienny. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe „Fosze", 2005. – 158, [1] s. ; 24 cm

1. Dom dla Dzieci „Nasza Chata" (Przemyśl) 2. Towarzystwo „Nasz Dom" 3. Domy dziecka – Polska – od 1989 r. 4. Dziecko – opieka społeczna – organizacje – Polska – od 1989 r. 5. Przemyśl (woj. podkarpackie) – opieka społeczna – od 1989 r.

Sygn: W 98 699
4. KAMIŃSKA Urszula

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. – 121, [3] s. ; 24 cm. – (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; nr 581)

1. Domy dziecka – wychowanie – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki 2. Dziecko – opieka społeczna – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki 3. Pedagogika opiekuńcza – podręcznik akademicki 4. Rodzina zastępcza – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 92 358
5. KAMIŃSKA Urszula

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. – Wyd. 4. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – 123, [1] s. ; 24 cm

1. Domy dziecka – wychowanie – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki 2. Dziecko – opieka społeczna – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki 3. Pedagogika opiekuńcza – podręcznik akademicki 4. Rodzina zastępcza – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki

Sygn: W 95 989, W 95 990
6. KORCZAK Janusz

Pamiętnik / Janusz Korczak [pseud.] ; posł. napisała Alicja Szlązakowa. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1984. – 55, [1] s. ; 28 cm

1. Domy dziecka – pamiętniki – Polska – 1939-1945 r. 2. Korczak, Janusz 3. Pamiętniki polskie – 20 w. 4. Żydzi – pamiętniki – Polska – 1939-1945 r.

Sygn: W 89 685
7. LESZCZYŃSKA-_REJCHERT Anna

Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. – 332 s. ; 23 cm

Bibliogr. s. 302-325

1. Domy pomocy społecznej – Polska – od 1989 r. 2. Ludzie starzy – opieka społeczna – Polska – od 1989 r. 3. Ludzie starzy – socjologia – Polska – od 1989 r.Sygn: Cz 99 018
8. LEWIN Aleksander

Gdy nadchodził kres ... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 182, [2] s., [8] s. tabl. : faks., 1 fot., 2 portr., 1 rys. ; 20 cm

1. Domy dziecka – historia – Polska – 1939-1945 r. 2. Korczak, Janusz – biografia 3. Mniejszości narodowe – historia – Polska – 1939-1945 r. 4. Żydzi – historia – Polska – 1933-1945 r.

Sygn: W 88 278
9. LEWIN Aleksander

Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin. – Warszawa : „Ezop" : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999. – 546, [2] s., XXIV s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm

1. Korczak, Janusz – biografia 2. Domy dziecka – historia – Polska – 20 w. 3. Mniejszości narodowe – historia – Polska – 19-20 w. 4. Pedagogika – biografie – Polska – 20 w. 5. Żydzi – biografie – Polska – 19-20 w.

Sygn: W 95 819
10. Ogniska

Ogniska „Dziadka" Lisieckiego / zebr. i oprac. Kazimierz Dąbrowski. – Warszawa : Wydawnictwo Digipol, 2007. – 540, [4] s. : il. ; 24 cm

1. Lisiecki, Kazimierz 2. Domy dziecka – Polska – 20 w. 3. Dziecko ulicy – opieka społeczna – Polska – 20 w. 4. Dziecko ulicy – wychowanie – historia – Polska – 20 w. 5. Warszawa – opieka społeczna – 20 w.

Sygn: W 98 363, W 98 364
11. Opieka

Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – 267, [2] s. ; 24 cm

1. Domy dziecka rodzinne – Polska – od 1989 r. 2. Rodzina – socjologia – Polska – od 1989 r. 3. Rodzina zastępcza – Polska – od 1989 r. 4. Wychowanie w rodzinie – Polska – od 1989 r.

Sygn: Cz 93 782
CZASOPISMA
1 Nasza droga do mistrzostwa Polski

/ Wojciech Kijewski

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2001 nr 3 s.32-35
2 Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy KKWR w Serocku : 10 lat działalności

/ Mirosław Jarosiński

// Opieka Wychow. Ter .- 2001 nr 1 dod. s. 1-8
3 Jeszcze o Ośrodku w Serocku

/ Alicja Macińska

// Opieka Wychow. Ter .- 2001 nr 1 dod. s.9
4 Jubileusz w Nowym Dworze Mazowieckim

/ Elżbieta Gauza

// Opieka Wychow. Ter .- 2001 nr 1 dod. s.10-11
5 Przyjmowanie wychowanka do Domu Dziecka

/ Iwona Kurek

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2002 nr 6 s. 13-14

6 Karta pobytu dziecka w wiosce dziecięcej

/ Maria Janas

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2002 nr 10 s. 41-44


7 Wykorzystywanie socjometrii w domu dziecka

/ Anna Jaśkiewicz

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2003 nr 4 s. 25-27
8 Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka

/ Mariusz Adamus

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 9 s.39-42

Art. przedstawia wyniki badań rozwoju fizycznego wychowanków domów dziecka a młodziezy wychowanej w domach rodzinnych

9 Pracownik socjalny w domu dziecka

/ Anna Pochopień

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 9 s.48-51
10 Metoda W. Sherborne w domu dziecka

/ Elżbieta Frątczak, Halina Rykała

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 10 s.22-25
11 Samoocena wychowanków domów dziecka

/ Andrzej Chudnicki

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 6 s.40-43

Próba samooceny wychowanków dwóch domów dzieka w powiecie lubelskim, usytuowane na wsi

12 Biblioterapia w pracy Domu Dziecka

/ Sonia Labryga

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 8 s. 36-37
13 Jestem nikim : doświadczenia przemocy domowej wychowanków domów dziecka

/ Katarzyna Kiwer

// Niebieska Linia .- 2009 nr 2 s. 19-21
14 Zespół interdyscyplinarny w warunkach Domu Dziecka

/ Katarzyna Kiwer

// Niebieska Linia .- 2009 nr 3 s. 21-22
15 Lepiej o tym nie mówić : przemoc seksualna wśród wychowanków domów dziecka

/ Katarzyna Kiwer

// Niebieska Linia .- 2009 nr 4 s. 6-8
16 Problem samouszkodzeń u wychowanków domów dziecka

/ Katarzyna Kiwer

// Niebieska Linia .- 2010 nr 1 s. 18-20
17 Dzieci z HIV+ w Domu Małych Dzieci

/ Maria Kolankiewicz

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2001 nr 6 s. 29-32
18 Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną : zalety i ograniczenia

/ Janusz Kur

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 2 s. 14-16

Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i jego rodziną w Domu Dziecka we Wrocławiu od 2000 r.

19 O roli więzi w reintegracji rodziny

/ Grażyna Jasikowska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 2 s. 29-31

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej powoduje u niego lęk, zagubienie, poczucie krzywdy. Zadaniem polityki prorodzinnej różnych instytucji jest resocjalizacja rodzin patologicznych, zwłaszcza tych u których jeszcze funkcjonuje silna więź emocjonalna między rodzicami a dziećmi i przywracanie dziecka rodzinie

20 Reintegracja rodziny

/ Elżbieta Gomułka

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 9 s.22-30
21 Praca z rodziną dziecka umieszczonego w instytucji opiekuńczej

/ Tomasz Polkowski, Sylwia Borowiec

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 7 s.14-26
22 Moja praca z rodziną

/ Monika Leśniewska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 7 s. 30-32
23 Rodzinne domy dziecka : raport z badań

/ Michał Rżysko

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 7 s.27-30
24 Wiktymizacja wychowanków domów dziecka

/ Monika Sajkowska

// Probl. Opiek.- Wychow. .- 2005 nr 10 s.3-17

Głównym celem badań, których wyniki relacjonuje ten artykuł, było zdiagnozowanie doświadczeń wykorzystywania seksualnego wychowanków domów dziecka

25 Baza materialna domów dziecka w województwie rzeszowski w latach 1944-1955

/ Sławomir Sztaba

// Prz. Hist.-Ośw. .- 2009 nr 1-2 s. 179-187

26 Historia Domu Dziecka w Liskowie

/ Ewa Olejnik

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 2 s. 49-55


27 Kształcenie wychowawców żydowskich domów sierot w Małopolsce w okresie międzywojennym

/ Mirosław Łapot

// Prz. Hist.-Ośw. .- 2007 nr 1-2 s.43-52
28 Z historii Towarzystwa „Nasz Dom"

/ Teresa Skudniewska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2002 nr 7 s. 56-60

Numer zawiera również artykuł autorstwa Tomasza Polkowskiego pt."Nasz Dom" w latach 1992-2002

29 Z doświadczeń krakowskich domów dziecka w latach 1945-1956

/ Jan Wszołek

// Probl. Opiek. – Wychow. .- 2005 nr 10 s.44-51
30 Próba przekształcenia domu dziecka

/ Elżbieta Stencel

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2000 nr 4 s.31-33
31 Kameralna grupa usamodzielniania

/ Teresa Skudniewska

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2000 nr 4 s.33-35

Próby zniwelowania instytucjonalnego charakteru wychowania w domu dziecka i upodobnienia warunków życia do istniejacych w normalnym domu

32 Wioski dziecięce SOS w opinii usamodzielnionych wychowanków

/ Wiesław Kowalski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 10 s.19-22
33 Zespół interdyscyplinarny w domu dziecka

/ Katarzyna Kiwer

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2009 nr 4 s. 44-51
34 Sytuacja w domach dziecka w rok po reformie

/ Tadeusz Perzanowski

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2000 nr 5 s.22-24
35 Funkcjonowanie przekształconego Domu Dziecka

/ Anna Czarnik, Barbara Pszczoła

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 8 s. 43-46

Funkcjonowanie Domu Dziecka nr 1 w Krakowie

36 Przekształcenie domów dziecka doświadczenia Towarzystwa „Nasz Dom"

/ Tomasz Polkowski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 10 s. 11-19
37 Mieszkania usamodzielnień

/ Wojciech Żurowski

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2000 nr 8 s. 32-34
38 Placówki w świetle nowego rozporządzenia

/ Jan Wszołek

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2000 nr 10 s.24-28
39 Metody przekształceń instytucji opiekuńczo-wychowawczych : z doświadczeń Towarzystwa „Nasz Dom"

/ Tomasz Polkowski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2002 nr 1 s. 15-26
40 Bliżej rodziny : Domy Dziecka przed i po reformie

/ Elżbieta Czyż

// Niebieska Linia .- 2002 nr 4 s. 6-8
41 Czy domy dziecka znikną?

/ Karolina Sobczyńska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 9 s.12-15
42 Funkcjonowanie domów dziecka w województwie warmińsko- mazurskim

/ Maria Fabiańska, Elżbieta Piechowicz, Witold Uziełło

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 6 s.13-17
43 Domy dziecka w województwie wielkopolskim

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 6 s.18-25


44 Przekształcenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w woj. zachodnio- pomorskim

/ Renata Karwowska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 6 s. 25-27


45 Domy dziecka i plany ich przekształceń w Małopolsce

/ Renata Murawska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 6 s.27-30
46 Zmiany statusu i kompetencji wychowawcy domu dziecka

/ Agnieszka Ustrzycka

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 6 s. 45-48
47 Dom w Kożuchowie przyjazny dzieciom

/ Wojciech Żurowski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 6 s. 40-42
48 Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjnej

/ Joanna Szczepanik

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 9 s. 11-19

W Polsce od wielu lat trwają działania reformatorskie mające na celu zmianę domów dziecka w nowoczesne formy opieki nad dzieckiem - środowiskowe placówki wielofunkcyjne, grupy usamodzielnienia czy inne zbliżone do rodzinnych form opieki

49 Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka

/ Izabela Owczaruk

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 9 s. 25-32
50 Ocena procesu usamodzielnienia wychowanków

/ Maria Ibisz, Agata Skalec, Magdalena Szeniawska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 8 s.24-29
51 O sieroctwie społecznym wychowanków DPS

/ Teresa Zbyrad

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 4 s. 43-48
52 W oczekiwaniu na ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

/ Zbigniew Węgierski

// Wychow. na co Dzień .- 2010 nr 1-2 s. 3-8
53 Dekada przekształceń domów dziecka

/ Mirosław Kaczmarek

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 1 s. 11-22
54 Wszystkie dzieci sa nasze

/ Małgorzata Porębska

// Wychowawca .- 2008 nr 6 s. 20-21

Dotyczy dzieci wychowanych w rodzinie, w domach dziecka, dzieci adoptowanych. Czy dziecko przysposobione powinno wiedzieć o adopcji?

55 Piąta reforma społeczna

/ Tomasz Polkowski

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2000 nr 4 s.11-16

Pomoc społeczna, opieka nad dzieckiem i rodziną, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Numer zawiera też inne materiały dotyczace tematu.


56 Przeobrażenia systemu opieki nad dzieckiem

/ Teresa Skudniewska

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2000 nr 4 s.17-20

Działalność Towarzystwa „Nasz Dom". Numer zawiera też inne artykuły dotyczące systemu opieki nad dzieckiem

57 Wrocławski system opieki

/ Beata Rostocka

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2001 nr 2 s.6-10


58 „Z domu do domu"

/ Tomasz Polkowski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2003 nr 8 s. 16-19
59 Plan przekształceń Domu Dziecka

/ Anna Czarnik

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2003 nr 8 s. 26-32

W art. zamieszczono schemat przekształcen Domu Dziecka w Krakowie

60 Przyjazny system opieki

/ Dorota Ławniczak

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 8 s.36-39
61 Stulecie Gniazd Sierocych i pięćdziesięciolecie rodzinnych domów dziecka

/ Albin Kelm

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 2 s. 41-45
62 Opieka nad dzieckiem sierocym w Królestwie Polskim

/ Jan Basiaga

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 4 s. 58-60
63 Rodzinne domy dziecka w XX wieku

/ Barbara Passini

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 4 s. 51-58
64 Propozycja standardów pracy w mieszkaniach dla dzieci i młodzieży

/ Tomasz Polkowski

// Probl. Opiek. Wychow. .- 2005 nr 9 s.28-36

Zawiera: Pojęcie „mieszkania dla dzieci i młodzieży". Pracownicy. Indywidualna opieka w mieszkaniu dla dzieci. Zespół opiekunów. Społeczność. Kryteria zatrudnienia opiekunów w mieszkaniu dla dzieci. Dyscyplina w mieszkaniu dla dzieci. Finansowanie i zasady rozliczania. Dokumentacja

65 Oswoić odrzucone dziecko

/ Anna Głąb

// Znak .- 2005 nr 2 s. 154-157

Rodzinne domy dziecka

66 Zmiany w funkcjonowaniu wiosek dziecięcych SOS

/ Wiesław Kowalski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 6 s. 31-35
67 Przeciw przemocy rówieśniczej w Domu Dziecka

/ Mariola Marcinkowska

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2001 nr 2 s.45-47

68 Aspiracje edukacyjne młodzieży z rodzinnych domów dziecka a aspiracje ich rówieśników wychowujących się w rodzinach biologicznych : analiza porównawcza

/ Anna Zawada

// Wychow. na co Dzień .- 2007 nr 7-8 s.34-37


69 Były wychowanek domu dziecka : oskarżenie czy wyrok?

/ Paulina Broża

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2009 nr 4 s. 39-44
70 Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka

/ Renata Szczepanik

// Opieka Wychow. Ter .- 2000 nr 3 s.31-36
71 Losy usamodzielnianych wychowanków warszawskich placówek

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 6 s. 4-12


72 Problemy resocjalizacji młodzieży w lubelskich domach dziecka

/ Halina Bejger

// Opieka Wychow. Ter .- 2001 nr 1 s.10-20

A 13.5


73 Trudności w nauce wychowanków domów dziecka

/ Arleta Zysko

// Eduk. i Dialog .- 2004 nr 1 s. 15-19
74 Wykorzystanie teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu

/ Marta Nowak

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 9 s.30-33

Autorka prezentuje teorie rozwoju zawodowego. Teorie mogą być wykorzystane przez wychowawców w domach dziecka i doradców zawodowych w realizacji procesu przygotowania młodzieży do pracy zawodowej

75 Z dziesięcioletnich doświadczeń grup usamodzielniania

/ Danuta Szczubiał, Irena Świecicka

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 8 s. 33-35

Przygotowanie wychowanków Domu Dziecka w Chorzowie do samodzielnego życia

76 Siniaki na mózgu

/ Andrzej Olszewski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 2 s. 31-34

Samoodrzucenie i samotnośc dziecka wychowanego w domu dziecka. Wpływ na psychikę

77 Trudna rola wychowawcy w domu dziecka

/ Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald

// Eduk. i Dialog .- 2005 nr 6 s. 60-64
78 Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka

/ Tomasz Polkowski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 7 s. 31-38
79 Psychiatryk dobry na wszystko

/ Elżbieta Czyż

// Niebieska Linia .- 2007 nr 5 s.25-27

Najczęstszym powodem umieszczenia dziecka z placówki opiekuńczo- wychowawczej w szpitalu psychiatrycznym są zaburzenia zachowania: wagary, przejawy demoralizacji, kradzieże, trudności w przystosowaniu się dziecka do życia w placówce

80 Usamodzielnianie wychowanków placówek socjalizacyjnych : dylematy i zastrzeżenia

/ Joanna Szczepanik

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 8 s.3-9
81 Droga „ku dorosłości" po latach

/ Teresa Skudniewska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 8 s.30-32

Usamodzielnianie wychowanków domów dziecka

82 Uzdrawia osobisty kontakt

/ Gracjana Pawlak

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 8 s.45-47
83 Umieszczanie wychowanków w szpitalach psychiatrycznych

/ Barbara Kaczmarek

// Remedium .- 2007 nr 11 s.18-10
84 Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin

/ Elżbieta Gomułka

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 1 s. 13-17
85 Obraz własnej osoby wychowanków domów dziecka

/ Lilianna Klimek

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 4 s. 32-36
86 Rola pracownika socjalnego w procesie usamodzielniania wychowanków

/ Małgorzata Chojak

// Praca Soc. .- 2008 nr 6 s. 104-110
87 Wychowanie przez teatr w domu dziecka

/ Grażyna Jasikowska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2009 nr 2 s. 8-11
88 Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka

/ Magdalena Zmysłowska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 3 s. 29-40
89 Zajęcia prowadzone przez pedagoga w domu dziecka

/ Gabriela Michnik

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 4 s. 36-43
90 Usamodzielnianie wychowanków

/ Halina Bejger

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2001 nr 3 s.29-32
91 Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy

/ Mariola Duda, Bernadeta Martynowicz, Joanna Bęben

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 10 s.27-29
92 Wychowankowie domów dziecka a przemoc fizyczna

/ Monika Sajkowska

// Niebieska Linia .- 2006 nr 1 s. 20-25
93 Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka

/ Mariola Bieńko

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 4 s. 15-22
94 Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka

/ Mariola Bieńko

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 5 s. 21-30
95 Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka

/ Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska

// Wychow. na co Dzień .- 2007 nr 1-2 dod.s.VI-VII
96 Baśniowe przygody uczą życia

/ Katarzyna Och

// Eduk. i Dialog .- 2006 nr 3 s. 62-65

Bajka jako narzędzie wychowawcze. Wykorzystanie bajek w pracy z dziećmi na przykładzie Domu Dziecka w Kobylicy

97 Komunikacja słowna w placówce opiekuńczo-wychowawczej

/ Jolanta Dunaj

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2009 nr 7 s. 28-34
98 Dom dziecka a środki unijne

/ Jacek Bursa, Olga Oczkowska-Fiuk

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 8 s. 44-46
99 Rozwój psychoruchowy wychowanków domu dziecka

/ Barbara Milewska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 9 s. 33-38
100 Proces usamodzielniania wychowanków domów dziecka

/ Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska

// Remedium .- 2007 nr 9 s.1-3
101 Praca w filii domu dziecka

/ Wioleta Stefaniak

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 2 s. 26-27
102 O wychowaniu w Domu Dziecka w Trzemiętowie

/ Mirosław Urbaczewski

// Opieka Wychow. Ter. .- 2007 nr 3-4 s. 35-36
103 Praca socjalna z usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo- wychowawczych

/ Joanna Stecz

// Praca Soc. .- 2008 nr 5 s. 88-98
104 Grupa usamodzielnienia po siedmiu latach działania

/ Tadeusz Perzanowski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 9 s. 18-21
105 Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka

/ Beata Gumienny

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2009 nr 1 s. 25-28
106 Prawne aspekty procesu usamodzielnienia

/ Małgorzata Chojak

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2009 nr 10 s. 22-25
107 Tożsamość dziecka przebywającego w placówce

/ Wioleta Stefaniak

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 7 s. 41-43
108 Mieszkania dla dzieci w oczach podopiecznych

/ Irena Dobrowolska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2009 nr 2 s. 18-20
109 Nowe szanse - lepsze jutro?

/ Rafał Osiński

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 3 s. 13-17

Program „ Wychowankowie domów dziecka - nowe szanse, lepsze jutro", którego celem jest usamodzielnianie wychowankow domów dziecka oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

110 Współpraca Domu Dziecka z rodzinami wychowanków

/ Ewa Wolska

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2001 nr 7 s. 33-35
111 Pożegnanie z domem... dziecka

/ Kinga Szymańska

// Cogito .- 2001 nr 16 s. 18-19

O dzieciach, które stają się pełnoletnie i muszą się usamodzielnić

112 Domy dziecka - zło niekonieczne

/ Tomasz Bilicki// Wychow. na co Dzień .- 2004 nr 1-2 s. 32-34


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość