Strona główna

Domy prawdziwe i nieprawdziwe. Cele lekcji


Pobieranie 12.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.24 Kb.

1.

2.Domy prawdziwe i nieprawdziwe.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Potrzeby zwierząt i ludzi, dotyczące funkcjonalności i bezpieczeństwa ich domów.

b) Umiejętności


 1. Analiza wiersza, praca z tekstem.

 2. Płynne i wyraziste czytanie.

 3. Formułowanie wniosków.

 4. Uzasadnianie własnego zdania i odczuć.

c) Postawy


 1. Świadomość potrzeb materialnych i emocjonalnych człowieka, związanych z domem oraz mieszkającymi w nim bliskimi.

 2. Szacunek dla cudzych potrzeb i różnic w budowaniu i urządzaniu domów, w tym także siedzib zwierzęcych.
 3. Metoda i forma pracy


Czytanie z podziałem na role, drama, burza mózgów, praca w grupach, wspólne formułowanie wniosku.

3. Środki dydaktyczne


Teksty czytane w toku lekcji:

 1. K. Graham, O czym szumią wierzby, rozmowa Kreta i Borsuka o domu.

 2. A. A. Milne, Nieprawdziwy dom.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Powitanie. Nauczyciel pyta kilku uczniów, czy lubią swój dom; prosi dzieci o uzasadnianie odpowiedzi. Następnie pyta, co to znaczy mieć prawdziwy dom; również prosi uczniów o uzasadnienie poglądów. Zapisanie tematu lekcji w zeszytach i na tablicy. 5 min.

b) Faza realizacyjna


 1. Dwóch wyznaczonych przez nauczyciela uczniów czyta z podziałem na role fragment książki Kennetha Grahama pt. O czym szumią wierzby - rozmowę Kreta z Borsukiem o idealnym domu. (Słowa narratora może czytać nauczyciel lub uczeń gorzej czytający). 3 min.

 2. Uczniowie wcielają się w różne zwierzęta. Wywoływani przez nauczyciela opowiadają w oso-bie pierwszej o domach, które sobie budują tak, jak jest im to potrzebne. Nauczyciel i inne „zwierzęta” mogą zadawać pytania mówiącemu. 7 min.

 3. Nauczyciel zwraca uwagę dzieciom, że każdy ma inne pojęcie o idealnym domu – w zależności od swoich potrzeb: uczniowie też mówili, że lubią swoje domy za różne rzeczy. Ale wszystkich coś łączy, kiedy mówią o prawdziwym domu. Jak musi się czuć człowiek i każde zwierzę w swoim domu, żeby go nazwać prawdziwym? Odpowiedzi zostają zapisane na tablicy, następ-nie przeselekcjonowane, a te, które klasa uzna za zgodne z prawdą – zapisane w zeszytach. 10 min.

 4. Nauczyciel czyta głośno wiersz Alana A. Milne pt. Nieprawdziwy dom. Dzieci muszą mieć ten wiersz przed oczami. 2 min.

 5. Klasa zostaje podzielona losowo na 4 grupy. Każda grupa zajmuje się inną strofą wiersza. Wszystkie grupy dostają karteczki z pytaniami, na które muszą odpowiedzieć:

 • Jakie zalety w oczach podmiotu lirycznego ma dom, do którego on wchodzi?

 • Jakie ma braki, które sprawiają, że dla podmiotu ten dom nie jest prawdziwym domem?

 • Czy zgadzacie się z odczuciami podmiotu? Dlaczego?

  Po przygotowaniu odpowiedzi grupy wybierają liderów, którzy następnie w ich imieniu prezen-tują wyniki pracy na forum klasy i uzasadniają odpowiedzi. Grupy omawiają strofy zgodnie z ich kolejnością w wierszu. 13 min.

c) Faza podsumowująca


Po prezentacji nauczyciel pyta, czy w świetle wiersza dom prawdziwy i dom wymarzony – to to samo? A jeśli nie, to jaka jest różnica? Odpowiada kilku uczniów. Klasa wspólnie formułuje wniosek z lekcji, który zostaje zapisany na tablicy i w zeszytach. 5 min.

5. Bibliografia


 1. Kamieńska Anna, Dom w domu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1982.

 2. Machulska Halina, Pruszkowska Alicja, Tatarowicz Jan, Drama w szkole podstawowej: lekcje języka polskiego w klasach 4-6, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

 3. Pilch Anna, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego: literaturoznawstwo i dydaktyka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.

 4. Wilkes Angela, Domy zwierząt, Samp Edukacja i Info, Poznań 2006.

6. Załączniki


tekst

a) Karta pracy ucznia


brak

b) Zadanie domowe


brak

7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


Można uczniom polecić książki: A. Wilkes pt. Domy zwierząt oraz – jako lekturę szkolną – A. Kamieńskiej pt. Dom w domu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość