Dostosowywanie spss’a do własnych potrzebPobieranie 18.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.53 Kb.

Dostosowywanie SPSS’a do własnych potrzeb


Dane możemy oglądać w dwójnasób: ich wartości albo ich etykiety. Gdy w Edytorze danych (głównym oknie spss) wybierzemy zakładkę „dane” zobaczymy nasze dane – wartości poszczególnych zmiennych. Teraz klikamy Widok, etykiety wartości i zmieniamy sposób wyświetlania danych – zamiast cyferek widzimy ich opisy, które zdefiniowaliśmy w zakładce „zmienne”, w kolumnie „wartości”.

Aby dostosować spss do swoich potrzeb kliknij Edycja, Opcje... Pokazuje się okno „Opcje”, które ma dziesięć zakładek. Omówimy tylko kilka z nich.


Opcje: ogólne

Listy zmiennych


Wybierając zmienne do analiz korzystamy z okienek z listami zmiennych. Możemy zadecydować, czy listy zmiennych mają być wyświetlane w formie nazw zmiennych czy etykiet zmiennych.

Rada praktyczna: jeśli wybierzemy wyświetlanie etykiet, ale będą one za długie, żeby zmieścić się w polu należy najechać kursorem myszy na nazwę etykiety (nie klikać): pojawi się chmurka z pełną etykietą i nazwą zmiennej umieszczoną w nawiasach kwadratowych.

Możemy też zadecydować, czy mają być wyświetlane alfabetycznie czy wg. kolejności w pliku.

Rada praktyczna: jeśli dobrze znasz swój plik danych, wygodniej będzie używać kolejności w pliku, jeśli pracujesz na nowym zbiorze, na którym masz wykonać konkretne operacje (np. na kolokwium), wygodniejsza będzie kolejność alfabetyczna.


Otwórz na starcie okno języka poleceń


To ten nieszczęsny syntax – niektórzy go lubią, inni unikają jak ognia. Narazie możesz wyłączyć tą opcję

Wyniki


Blokuj notację naukową... Zaznaczenie tej opcji sprawi, że w raportach nie będą pojawiały się wyrażenia takie jak 4,6190E-01, a zamiast niego pojawi się ładne 0,46190.

Warto jest też zaznaczyć opcję Przesuń na wierzch okno wynikowe oraz Przewiń do nowego wyniku. To sprawi, że raporty generowane przez program będą wyskakiwać na wierzch i przesuwać się do najnowszego wpisu.Opcja Domyślny typ okna wynikowego na starcie powinna być zaznaczona na „raport” – dzięki temu będziemy otrzymywać pełniejsze wyniki.

Opcje: etykietowanie


W tej zakładce warto wybrać pełny opis zarówno struktury raportu jak i opisu tabel przestawnych: nazwy i etykiety albo wartości i etykiety. Dzięki temu w raportach będą wyświetlone zarówno nazwy zmiennych jak i ich etykiety, a oprócz suchych cyfr pokazane będą słowne opisy zdefiniowane w kolumnie „wartości”.

Opcje: użytkownika


Jeśli zdarzy Wam się pracować na niepolskich danych uważajcie, bo może się zdarzyć, że nasze tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa i dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcznych (1.982,989) zapisane będzie jako 1,982.989. Dlatego w tym okienku możemy wybrać jaki znak będzie separatorem miejsc dziesiętnych. W Polsce przyjęte jest, że separatorem miejsc dziesiętnych jest przecinek, w praktyce nie ma to większego znaczenia.

Opcje: raporty


Po prawej stronie na dole warto zaznaczyć opcję "polecenia w dzienniku". Dzięki temu wszelkie operacje na danych oraz polecenia będą zapisywane w raporcie w formie syntaksu. Moim zdaniem warto zaznaczyć tą opcję, po to, żeby lepiej poznać spss, i mieć lepszą kontrolę nad tym, co robimy.

Operatory logiczne i algebraiczne w SPSS


Obliczając wskaźniki, wybierając obserwacje, które mają być analizowane SPSS zachęca nas do użycia dziwnych matematycznych i logicznych znaczków... oto ich znaczenie:

Operatory algebraiczne


+ to dodawanie, więc 3+2 zwróci 5

- to odejmowanie, więc 3-2 zwróci 1

* to mnożenie, więc 3*2 zwróci 6

/ to dzielenie, więc 3/2 zwróci 1,5

** to potęgowanie, więc 3**2 zwróci 9Operatory logiczne


używane w tzw. logicznych wyrażeniach warunkowych:


< mniejsze od, więc wiek<16 zwróci wszystkie obserwacje, w których zmienna wiek osiąga wartości mniejsze niż 16.

> większe od, więc wiek>25 zwróci wszystkie obserwacje, w których zmienna wiek osiąga wartości większe niż 25.

=< mniejsze lub równe, więc wiek=<16 zwróci wszystkie obserwacje, w których zmienna wiek osiąga wartości mniejsze niż 16 oraz wartość 16.

=> większe lub równe, więc wiek=>25 zwróci wszystkie obserwacje, w których zmienna wiek osiąga wartości większe niż 25 oraz wartość 25.

= równe, więc wiek=22 zwróci wszystkie obserwacje, w których zmienna wiek osiąga wartość równą 22.

~= nierówne, więc wiek~=22 zwróci wszystkie obserwacje, w których zmienna wiek ma wartości inne niż 22.

& koniunkcja, logiczne i. wiek=22 & wzrost=182 zwróci wszystkie obserwacje, które w zmiennej wiek osiągają wartość 22 i jednocześnie w zmiennej wzrost osiągają wartość 182.

| alternatywa, logiczne lub. wiek=16 | wzrost=168 zwróci obserwacje, które w zmiennej wiek osiągają wartość 16 albo w zmiennej wzrost osiągają wartość 168. Wystarczy, że jeden z tych dwóch warunków będzie spełniony (wiek równy 16 albo wzrost równy 168), żeby obserwacja była uwzględniona. Jeśli oba będą spełnione obserwacja również będzie uwzględniona

( ) nawias, łączenie podobnie jak w pierwszej klasie podstawówki: to, co jest w nawiasie będzie w pierwszej kolejności liczone. Nawiasy używane są przez funkcje np. SUM(pensja,premia) zsumuje wartości zmiennych pensja i premia.

~ negacja, logiczne nie. ~(wiek=16) zwróci obserwacje, w których zmienna wiek osiąga wartości inne niż 16. Używane w bardziej skomplikowanych operacjach.


Tips & tricks


Kiedy wybieramy zmienne, które mają być użyte w analizie możemy zamiast kliknięcia na zmienną i naciśnięcia przycisku można po prostu podwójnie kliknąć na zmienną (double click).

Klikając prawym przyciskiem myszy na dowolny element SPSS’a uzyskamy podręczną pomoc. Na przykład analizując częstości chcemy poznać statystyki zmiennych, ale nie wiemy, co to mediana. Klikamy więc prawym przyciskiem myszy na napis mediana i widzimy:


z
© Andrzej Wichrowski

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy