Strona główna

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa


Pobieranie 23.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.01 Kb.
Olsztyn, dnia 13.12.2013 r.

Znak: WO-IV.272.47.2013


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie oraz przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zawiadamiam o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie poszczególnych CZĘŚCI zamówienia:

 1. CZĘŚĆ I – dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Bazy Transportowej Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:

  • „Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A, cena wykonania CZĘŚCI I zamówienia wynosi 3.237,62 złotych brutto,

  • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest jedyną ofertą złożoną na CZĘŚĆ I zamówienia,

 2. CZĘŚĆ II – dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach:

  • „Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A, cena wykonania CZĘŚCI II zamówienia wynosi 15.758,43 złotych brutto,

  • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest jedyną ofertą złożoną na CZĘŚĆ II zamówienia,

 3. CZĘŚĆ III – dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach :

  • „Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A, cena wykonania CZĘŚCI III zamówienia wynosi 12.002,93 złotych brutto,

  • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest jedyną ofertą złożoną na CZĘŚĆ III zamówienia,

 4. CZĘŚĆ IV – dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie:

  • „Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A, cena wykonania CZĘŚCI IV zamówienia wynosi 38.889,60 złotych brutto,

  • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest jedyną ofertą złożoną na CZĘŚĆ IV zamówienia,

 5. CZĘŚĆ V – dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi:

  • „Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A, cena wykonania CZĘŚCI V zamówienia wynosi 12.943,11 złotych brutto,

  • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest jedyną ofertą złożoną na CZĘŚĆ V zamówienia.
 1. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Liczba punktów

Funkcjonalność

Liczba punktów

Łączna liczba punktów

CZĘŚĆ I

1

„Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski
10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A

3.237,62

_______________

6,00


Przyznane punkty do oceny – 2

__________________

4,00


10,00

CZĘŚĆ II

1

„Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A

15.758,43

_______________

6,00


Przyznane punkty do oceny – 3

__________________

4,00


10,00

CZĘŚĆ III

1

„Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A

12.002,93

_______________

6,00


Przyznane punkty do oceny – 4

__________________

2,29


8,29

CZĘŚĆ IV

1

„Jason”s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A

38.889,60

_______________

6,00


Przyznane punkty do oceny – 15

__________________

3,16


9,16

CZĘŚĆ V

1

„Jason” s.c. Andrzej Sokołowski, Jerzy Sokołowski 10-232 Olsztyn, ul. Borowa 1A

12.943,11

_______________

6,00


Przyznane punkty do oceny – 4

__________________2,67

8,67
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość