Strona główna

DOŚwiadczalnictwo I prezentacja wyników badań Ćwiczenie 6 Regresja wieloraka


Pobieranie 36.52 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar36.52 Kb.
DOŚWIADCZALNICTWO I PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

Ćwiczenie 6

Regresja wieloraka

 

W pliku „dane korelacje.sta” serwer WebSTATISTICA) zapisane są następujące zmienne, mierzone w 36 różnych zbiornikach (jeden pomiar w każdym jeziorze):Pokr makr- pokrywa makrofitów [%]

Ryby plankt- liczebność ryb planktonożernych [liczba/sieć/18h]

Ryby drap- liczebność ryb drapieżnych [liczba/sieć/18h]

TN- stężenie azotu ogólnego [g/l]

TP- stężenie fosforu ogólnego [g/l]

Alona spp- zagęszczenie Alona spp (zooplankton) [1/l]

Celem analizy jest określenie które parametry istotnie wpływaja na zagęszczenie Alona spp (zooplanktonu) oraz znalezienie równania regresji wielorakiej z największą dokładnością przewidującego zagęszczenie Alona spp.

Otwórz przeglądarkę .

W adresie strony wpisz: http://212.14.35.3/webstatistica

 Username: ryb + numer komputera (np. ryb01)Password: pracownia01

 
Otwieranie dokumentu „regresja wieloraka.sta” załadowanego do serwera:File -> Open Data Spreadsheet->
W okienku „Select Data Source” wybierz:

katalog Shared i plik „regresja wieloraka.sta” -> OK


1 Sprawdzenie normalności rozkładów zmiennych i obecności obserwacji odstających

 1. Analiza wykresów prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo

 Graphs -> 2D graphs → Probability-probability plots (wykresy prawdopodobieństwo-prawdopodobieńswo)

 W okienku „Select variables” (wybierz zmienne) zaznacz wszystkie zmienne

 W okienku „2D Probability-probability plots” zaznacz

Distribution: normal (rozkład normalny)

Creates from data: True (oblicz parametry rozkładu z danych: tak)

Pozostałe parametry pozostaw bez zmian

 

OK 

Na podstawie otrzymanych wykresów P-P uzupełnij poniższe zdania:

Rozkład zmiennej „Pokr makr” prawdopodobnie (jest /nie jest) zbliżony do rozkładu normalnego oraz (istnieją/nie istnieją) w zmiennej obserwacje odstające.

Rozkład zmiennej „Ryby plankt” prawdopodobnie (jest /nie jest) zbliżony do rozkładu normalnego oraz (istnieją/nie istnieją) w zmiennej obserwacje odstające.

. Rozkład zmiennej „Ryby drap” prawdopodobnie (jest /nie jest) zbliżony do rozkładu normalnego oraz (istnieją/nie istnieją) w zmiennej obserwacje odstające.

Rozkład zmiennej „TN” prawdopodobnie (jest /nie jest) zbliżony do rozkładu normalnego oraz (istnieją/nie istnieją) w zmiennej obserwacje odstające.

Rozkład zmiennej „TP” prawdopodobnie (jest /nie jest) zbliżony do rozkładu normalnego oraz (istnieją/nie istnieją) w zmiennej obserwacje odstające.

 Rozkład zmiennej „Alona spp” prawdopodobnie (jest /nie jest) zbliżony do rozkładu normalnego oraz (istnieją/nie istnieją) w zmiennej obserwacje odstające.

 

2. Analiza dopasowania rozkładów.

Statistics -> Distribution fitting (dopasowanie rozkładów)

 

W okienku „Select variables” (wybierz zmienne) w kolumnie

Continuous variables”(zmienne ciągłe) zaznacz wszystkie zmienne

Categorical variables”(zmienne skategoryzowane) nie zaznaczaj nic

 

W okienku „Distribution fitting” zaznacz

Detail of comupted results reported: minimal (szczegółowość wyników: minimalna)

Continuous distribution type: normal (typ rozkładu ciągłego: normalny)

Descrete distribution type: Binomial (typ rozkładu nieciągłego- dwumianowy)

Kolmogorov-Smirnov test: TRUE (test kołmogorowa-Smirnowa: tak)

 

OK 

 

Przeanalizuj wyniki i uzupełnij wnioski poniżej:

 

Pokr makr:

Test Kolmogorowa-Smirnowa: p=............

Test Lillieforsa: p=.................

Test chi-kwadrat: p=.................

wniosek: rozkład jest/nie jest normalny

 

Ryby plankt:Test Kolmogorowa-Smirnowa: p=............

Test Lillieforsa: p=.................

Test chi-kwadrat: p=.................

wniosek: rozkład jest/nie jest normalny

 

Ryby drap:Test Kolmogorowa-Smirnowa: p=............

Test Lillieforsa: p=.................

Test chi-kwadrat: p=.................

wniosek: rozkład jest/nie jest normalny

 

TN:

Test Kolmogorowa-Smirnowa: p=............

Test Lillieforsa: p=.................

Test chi-kwadrat: p=.................

wniosek: rozkład jest/nie jest normalny

 

TP:

Test Kolmogorowa-Smirnowa: p=............

Test Lillieforsa: p=.................

Test chi-kwadrat: p=.................

wniosek: rozkład jest/nie jest normalny

 

Alona spp:

Test Kolmogorowa-Smirnowa: p=............

Test Lillieforsa: p=.................

Test chi-kwadrat: p=.................

wniosek: rozkład jest/nie jest normalny
Na podstawie otrzymanych rezultatów uzupełnij poniższe zdanie:

Ponieważ w zmiennych (występują/nie występują) obserwacje odstające oraz zmienne w większości (mają/nie mają) rozkład normalny, (zostało spełnione/nie zostało spełnione) pierwsze założenie analizy regresji wielorakiej.

 

 2 Analiza wykresów rozrzutu

 

Graphs -> Scatterplots (wykresy rozrzutu)

 

W okienku „Select variables” (wybierz zmienne) w kolumnie

X-axis (predictor) variable(s)”(zmienne na osi X, predyktory) zaznacz zmienne od „Pokr makr” do „TP”

Y-axis (dependent) variable(s)”(zmienne na osi Y, zależne) zaznacz „Alona spp”

 

W okienku „2D scatterplots” zaznaczGraph type: regular scatterplot (zwykły wykres rozrzutu)

Fit type: linear (liniowy)

Regression band type: regression band off (przedział ufności regresji: wyłączony)

Ellipse option: ellipse off (elipsa: wyłączona)

Detail of computer results reported: minimal

 

OK 

Przeanalizuj wykresy i określ, czy poszczególne zależności mają charakter liniowy czy nie:

Alona spp – Pokr makr: zależność (liniowa/nieliniowa)

Alona spp – Ryby plankt: zależność (liniowa/nieliniowa)

Alona spp – Ryby drap: zależność (liniowa/nieliniowa)

Alona spp – TN: zależność (liniowa/nieliniowa)

Alona spp – TN: zależność (liniowa/nieliniowa) (liniowa/nieliniowa)
Uzupełnij poniższe zdanie:

Ponieważ zmienna „Alona spp” w sposób (liniowy/nieliniowy) zależy od zmiennych objaśniających, to (spełnione/niespełnione) jest drugie założenie regresji wielorakiej i (można/nie można) przeprowadzić tę analizę.

 

 3 Analiza regresji wielorakiej 

Statistics -> Multiple Regression-> Standard Multiple Regression (standardowa regresja wieloraka)

W okienku „Select variables” (wybierz zmienne):

w kolumnie „Dependent variables”(zmienne zależne) zaznacz alona spp,

w „continuous predictors” (predyktory ciągłe, czy zmienne niezależne) zaznacz Śpozostałe zmienne.

W okienku „Standard multiple regression”:

zaznacz na pierwszej zakładce (General) „Detail of computed results: all results” (szczególy rezultatów obliczeń: całościowe) ,

Creates residual statistics: TRUE (tworzy statystyki reszt)
-> OK
Z tabeli Stat.podsum. Wypisz poniżej:

R wielorakie:

Wielorakie R2:

Skorygowane R2:
uzupełnij zdanie:

Otrzymane równanie regresji wielorakiej wyjaśnia ????% wariancji zmiennej opisywanej.
Na podstawie tabeli „Podsumowanie regresji zmiennej zależnej” wypisz poniżej zmienne, które są istotne w równaniu regresji wielorakiej, podaj dla nich współczynniki BETA oraz określ czy ich wpływ na alona spp jest wprost czy odwrotnie proporcjonalny:


Znajdź wykres „Rozkład surowe reszty” oraz „Wykres normalności reszt” .

Uzupełnij na ich podstawie zdanie:

Reszty spełniają rozkład normalny/nie spełniają rozkładu normalnego a tym samym spełniają/nie spełniają założenie analizy regresji wielorakiej.


Znajdź wykres „Wartości przewidywane względem obserwowanych” .

Uzupełnij na jego podstawie zdanie:

Stworzony model regresji wielorakiej źle/średnio/dobrze przewiduje zagęszczenie Alona spp.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość