DOŚwiadczenie zawodowe 09. 2012 praca na stanowisku kucharz kawiarnia egon 04. 2012-08. 2012 praca na stanowisku szef kuchni „u wiślaków”Pobieranie 7.16 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.16 Kb.
Andrzej Wnęk
Adres: 32-052 Radziszów, Rzozów 277

Telefon: 697-629-653

E-mail: KUBA@dabie.k-ow.net

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

09.2012 praca na stanowisku kucharz KAWIARNIA EGON

04.2012-08.2012 praca na stanowisku szef kuchni „U Wiślaków”

04.2011- 04.2012 praca na stanowisku szef kuchni w „Resto-Bar”

10.2010 – 03.2011 praca na stanowisku kucharz w „Oberży U Sąsiadów”
01.07.2010- 30.09.2010 praca na stanowisku kucharz w „Karczmie RZYM”
01.07.2009 – 01.07.2010 praca na stanowisku szefa kuchni w Restauracji „Awiw” w

Krakowie


01.04.2009 - 30.06.2009 praca na stanowisku kuchmistrz w Restauracji Magillo w

Krakowie


01.12.2007 - 31032009 praca na stanowisku kuchmistrz w

Restauracji „Jarema” w Krakowie01.04.1991 - 23.11.2007 praca na stanowisku kuchmistrza w Hotelu Continental

w Krakowie01.07.1985 - 31.03.1991 praca na stanowisku kucharza w Hotelu Holiday Inn

w KrakowieWYKSZTAŁCENIE

1990 kurs mistrzowski w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie

1982 - 1985 zasadnicza szkoła gastronomiczna przy Zespole

Szkół Gastronomicznych w Krakowie

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Znajomość obsługi komputera: Windows, MS-Word, Internet

Prawo jazdy kat. A, B. Znajomość przepisów HACAP

ZAINTERESOWANIA

Sport, dobry film, komputer, akwarystyka, wędkarstwo, fotografia, gotowanie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)
Andrzej Wnęk
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy