Strona główna

Dr hab. Alina Bączkiewicz


Pobieranie 4.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar4.2 Kb.
dr hab. Alina Bączkiewicz

Zastosowanie sekwencji barkodowych do identyfikacji gatunków kryptycznych Aneura pinguis

Genetyczna zmienność nowo wykrytego gatunku kryptycznego Aneura pinguis

prof. dr hab. Maria Anna Bobowicz

Genetyka i epigenetyka w etiopatogenezie chorób człowiekadr hab. Ewa Chudzińska

Analiza występowania aberracji chromosomowych związanych z wiekiem, środowiskiem, nałogami, dietą i chorobami z zastosowaniem najnowszych metod kariotypowania

Genotoksyczność i cytotoksyczność metali ciężkich w rejonie hut metali na podstawie analiz A. thaliana

Indukcja aberracji chromosomowych spowodowana ekspozycją nasion Allium cepa i Pinus sylvestris na zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimiprof. UAM dr hab. Ireneusz Odrzykoski

stosowane techniki: izolacja, amplifikacja i sekwencjonowanie DNA, RFLP genomów organellowych, analiza bioinformatyczna i filogenetyczna, elektroforeza białek, barkody DNAIdentyfikacja gatunków kryptycznych u watrobowców (mszaki) z rodzaju Pellia barkodami DNA.

Identyfikacja molekularna sosny drzewokosej (Pinus x rhetica) z torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość