Dr inż. Andrzej SobczakPobieranie 8.77 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.77 Kb.

Dr inż. Andrzej Sobczak
Adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
W roku 2003 obronił pracę doktorską dotyczącą analizy wpływu zmian strategicznych na systemy informatyczne zarządzania. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą formułowania i zastosowania pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych.
Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).
Ukończył szkolenia z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych z zastosowaniem języka UML (certyfikat IBM Rational) oraz architektury korporacyjnej (certyfikat TOGAF). Uczestniczył w szkoleniach z zakresu m.in.: metodyki RUP, Prince2, ITIL, zarządzania portfelem projektów, Balance Scorecard, budowy strategii organizacji.
W ramach zajęć prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej propaguje zagadnienia związane z elektroniczną administracją publiczną oraz modelowaniem procesów biznesowych. Prowadzi także zajęcia na studium podyplomowym „Informatyczne Systemy Zarządzania – Strategia, Projektowanie, Integracja”.
Autor blisko 70 publikacji, artykułów, prezentacji z zakresu architektury korporacyjnej, inżynierii oprogramowania, informatyzacji administracji publicznej.
Przez ponad sześć lat pracownik Departamentu ds. Informatyzacji Resortu Finansów, gdzie zajmował się elektroniczną wymianą danych, architekturą korporacyjną, strategią informatyzacji. Brał udział w projekcie, finansowanym z środków U.S. Trade & Development Agency, dotyczącym analizy strategicznej Ministerstwa Finansów.
Uczestniczył w projektach i prowadził szkolenia m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.
Pomysłodawca, twórca i główny prowadzący serwisu internetowego www.eGov.pl. Serwis ten funkcjonuje od ponad 8 lat i poświęcony jest koncepcji modernizacji polskiej administracji publicznej – w tym w szczególności e-administracji, zarządzaniu wiedzą w administracji publicznej oraz Nowemu Zarządzaniu Publicznemu (New Public Management).
Organizator dwóch edycji ogólnopolskich badań dotyczących wykorzystywania nowoczesnych metod zarządzania i systemów informatycznych zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie Polski na wszystkich szczeblach samorządu.
W ramach inicjatywy „Internet Obywatelski” (której był jednym z inicjatorów) współautor raportów „Administracja Publiczna w Sieci”. Propagator zastosowania metody WAES do oceny stron administracji publicznej. Członek kapituły nagrody „Internetowego Obywatela Roku”.
Od kilku lat jego zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) – w szczególności zastosowania jej w organizacjach publicznych. Uważa on, że koncepcja ta może być efektywnym narzędziem, wspomagającym transformację polskiej administracji publicznej. Obecnie prowadzi badania w tym obszarze, które finansowane są z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaangażowany jest także w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej (opracował m.in. słownik angielsko-polski obejmujący 350 pojęć z tego zakresu). W 2007 roku przeprowadził ogólnopolskie badania dotyczące wykorzystania koncepcji architektury korporacyjnej i architektury systemów oprogramowania w polskiej administracji publicznej. Redaktor niekomercyjnego serwisu www.ArchitekturaKorporacyjna.pl. Współautor pierwszej w języku polskim książki poświęconej architekturze korporacyjnej. Książka ta przygotowywana jest w ramach Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”.
Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS), World-Wide Institute of Software Architects (WWISA).
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy