Dr inż. Jakub Surmacki Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki RadiacyjnejPobieranie 8.02 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.02 Kb.
Prowadzący:

dr inż. Jakub Surmacki

Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej,

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej

ul. Wróblewskiego 15, p. 304

Strona www: www.mitr.p.lodz.pl/raman/jsurmacki
Zaliczenie ćwiczenia:

Pisemne kolokwium, 45 minut. Termin do uzgodnienia. Wyniki dostępne na stronie w kilka dni po kolokwium.


Sprawozdanie z ćwiczenia z dołączonymi notatkami z pracowni podpisanymi przez prowadzącego. Na oddanie sprawozdania jest 2 tygodnie od dnia wykonania ćwiczenia. W przypadku dni wolnych (świąt, długich weekendów) termin przedłużam o ilość wolnych dni. Za każdy tydzień zwłoki po dwóch tygodniach jest 0,5 oceny niżej ze sprawozdania.
Aby uniknąć plagiatów, prowadzący analizę instrumentalną ćw. 5 informują, że dwa egzemplarze sprawozdania z identycznie sformułowanymi wnioskami (lub różniącymi się kosmetyką) to nie zaliczone ćwiczenie dla obu osób bez możliwości poprawy. Sprawozdanie nie jest trudne, ani czasochłonne do napisania samemu.
Zawartość sprawozdania:

Wstęp teoretyczny (ok. 1-1,5 strony) z opisem tego, co robimy w ćwiczeniu, opisem rozpraszania Ramana (wystarczy mądry rysunek i krótki opis) i schematem spektrometru Ramana (również schemat i krótki opis).


Czytelne tabele z wynikami obliczeń w HyperChemie (kąty i długości wiązań, częstotliwości drgań wraz z przypisanymi im nazwami) oraz wyznaczoną energią protonowania.
Wydrukowane widmo wody. Znajdziesz je na: www.mitr.p.lodz.pl/raman→lectures→instrumental analysis→widmo-1-woda (plik Origin). Darmowa przeglądarka plików Origina dostępna na: http://www.originlab.com/viewer.
Najważniejsza część sprawozdania, czyli wnioski. Proszę porównać wyniki obliczeń teoretycznych (tego, co państwo liczyli) z eksperymentem (otrzymanym widmem Ramana wody, tablicami chemicznymi z długościami wiązań, kątami, energią protonowania, itp.), a następnie spróbować odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. W której z baz struktura wody (kąty i długości wiązań) jest najbliższa prawdziwej wodzie?

  2. Czy najbliższa prawdziwej struktura przekłada się na najbliższe prawdziwym częstotliwości drgań normalnych? Dlaczego są odstępstwa w częstotliwościach drgań teoretycznych i eksperymentalnych – jakich oddziaływań nie braliśmy pod uwagę modelując komputerowo nasze cząsteczki?

  3. W której bazie energia protonowania wychodzi najbliższa prawdziwej? Jakie są możliwe przyczyny odstępstwa energii policzonej teoretycznie od policzonej eksperymentalnie?


Gdzie znaleźć energię protonowania i uwagi o literaturze:

J. Kroh, „Chemia radiacyjna”, Warszawa 1970, str. 141 (dostępna w Bibliotece PŁ).

Kiedy cytują Państwo dane z jakichś książek, proszę zamieścić do nich odnośnik!
Halina Abramczyk, „Wstęp do spektroskopii laserowej”, PWN, Warszawa 2000.

Andrzej Cygański, „Metody spektroskopowe w chemii analitycznej”, WNT, Warszawa 2002.


Do kolokwium polecam uczyć się z książki:

Zbigniew Kęcki, „Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1998.Oczywiście zaczynamy od dogłębnego przeczytania i zrozumienia części teoretycznej instrukcji.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy