Strona główna

Dr Jowita Wycisk


Pobieranie 40.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.63 Kb.

dr Jowita Wycisk (jowita@amu.edu.pl)

dr Monika Zielona-Jenek (monikazj@amu.edu.pl)


Męskość i kobiecość w perspektywie psychologicznej i społeczno-kulturowej

Seminarium fakultatywne

Seminarium 1

temat: Zajęcia wprowadzające: przedstawienie trybu pracy i warunków zaliczenia.
Seminarium 2

temat: Perspektywa gender w psychologii. Gender jako różnica indywidualna, typ informacji, konstrukt społeczny (wykład).
Literatura uzupełniająca:

Walsh, M. R. (red.) (2003). Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 23-42. (Pytanie 1: Priorytety badawcze: czy nauka powinna nadal zajmować się problemem różnic między płciami?).

Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: GWP, s. 21-43.
Seminarium 3, 4

temat: Biologiczna determinacja płci.
Literatura:

Kucz, E.A. (2004). Biologiczne aspekty seksualności. W: M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka (s. 29-60). Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.

Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban &Partner. (r. 3, str.26-32 i 46-55).
Seminarium 5

TEMAT: Rozwój tożsamości płciowej.
Literatura:

Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban &Partner. (r. 3, str.32-35).

Zielona-Jenek, M., Chodecka, A. (2010). Jestem dziewczyną, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka. Gdańsk: GWP. (r.3.2. str. 100-122)
Seminarium 6

temat: Społeczne uczenie się męskości i kobiecości. Męskość, kobiecość i androgynia w ujęciu S. L. Bem
Literatura:

Kuczyńska, A. (1992). Płeć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narzędzie pomiaru. Przegląd Psychologiczny. XXXV, 2, 237-247.
Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: GWP, s. 183-196 i 233-239.
Seminarium 7

temat: Seksualność kobiet i mężczyzn. Uwarunkowania biologiczne i społeczno – kulturowe.
Literatura:

Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban &Partner. (r. 4, str.137-140, r.6 str.242-243, r. 8, str. 287-289).
Seminarium 8.

temat: Wychowanie i edukacja dzieci różnej płci - prezentacja zespołowa
Literatura:

Pankowska, D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: GWP. (r.3)
Seminarium 9

temat: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypizacji płciowej.
Literatura:

Deaux, K., Kite, M. (2002). Stereotypy płci. W: B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP, 354-377.
Seminarium 10

temat: Męskość i kobiecość jako konstrukty społeczne w psychologii - prezentacja zespołowa
Literatura:

Beall, A. (2002). Społeczno-konstruktywistyczne podejście do rodzaju. W: B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP, 81-94.
Seminarium 11

temat: Kobiecość konstruowana medialnie - prezentacja zespołowa
Literatura:

Desperak, I. (2002). Stereotypy kobiet i ich ról społecznych i zawodowych w reklamie telewizyjnej. W: I. Kowalczyk. E. Zierkiewicz (red.). Kobiety w kulturze popularnej. Poznań: KONSOLA, s. 63-74.

Kowalczyk, I. (2002). Uwięzione w ciele - ideały ciała w pismach kobiecych. W: I. Kowalczyk. E. Zierkiewicz (red.). Kobiety w kulturze popularnej. Poznań: KONSOLA, s. 17-30.

Film: Jean Kilbourne Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach
Seminarium 12, 13

temat: Męskość konstruowana medialnie, zajęcia 13 - prezentacja zespołowa
Literatura:

Arcimowicz, K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp. Gdańsk: GWP.

Melosik, Z. (2008). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Film: Jackson Katz Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskościSeminarium 14

temat: Płeć a zdrowie psychiczne
Literatura:

Russo, N. F., Green, B. L. (2002). Kobiety a zdrowie psychiczne. W: B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP, 303-353.

Walsh, M. R. (red.) (2003). Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 397-422. (Pytanie 15: Diagnostyka: Czy mężczyźni i kobiety traktowani są odmiennie w Podręczniku diagnostyki i statystyki zaburzeļ psychicznych APA z 1994r.).
Seminarium 15

temat: Płeć a agresja i przemoc.
Literatura:

Walsh, M. R. (red.) (2003). Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 249-280. (Pytanie 9: Przemoc domowa: Czy w relacjach z partnerami kobiety równie często jak mężczyźni odwołują się do przemocy fizycznej).©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość