Strona główna

Dr Olgierd Górecki Zakres materiału obowiązującego na egzamin z przedmiotu „doktryny społeczne i polityczne” dla wszystkich kierunków i specjalizacji Administracji Zaocznej w roku akademickim 2011/2012


Pobieranie 9.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.6 Kb.
Dr Olgierd Górecki
Zakres materiału obowiązującego na egzamin z przedmiotu „doktryny społeczne i polityczne” dla wszystkich kierunków i specjalizacji Administracji Zaocznej w roku akademickim 2011/2012
I. Wprowadzenie

1. Metodologia doktryn społeczno - polityczna i przedmiot zainteresowania.

2. Doktryna społeczno – polityczna, a nurt myśli politycznej, ideologia, filozofia polityczno-prawna.

3. Rodzaje doktryn społeczno – politycznych.

4. Główne kategorie doktryn społeczno – politycznych.

5. Główne pojęcia doktryn społeczno – politycznych.

6. Zadania doktryn społeczno – politycznych i relacje wobec innych dyscyplin prawniczych.
II. Doktryny starożytne

1. Doktryny społeczno-polityczne Bliskiego Wschodu.

2. Wprowadzenie do doktryn starożytnej Grecji.

3. Demokracja ateńska i ruch sofistów.

4. Platon - państwo idealne.

5. Arystoteles - państwo jako najdoskonalsza ze wspólnot.

6. Szkoła cynicka i epikurejska - zwątpienie w wartość obywatelskiej wspólnoty.

7. Szkoła stoicka - rehabilitacja idei wspólnoty obywatelskiej.

8. Wczesne chrześcijaństwo – od pierwszych chrześcijan po szkołę aleksandryjską.

10. Państwo jako „bicz boży” - polityczna i prawna myśl świętego Augustyna.


III. Doktryny średniowieczne

1. Polityczna teologia średniowiecza.

2. Obóz cesarski, obóz papieski i doktryna monarchii narodowej - uniwersalizm i partykularyzm.

3. Jan z Salisbury i Dante Alighieri - średniowieczny spór o prymat władz.

4. Święty Tomasz z Akwinu - średniowieczna synteza myśli chrześcijańskiej.

5. Marsyliusz z Padwy - średniowieczna doktryna świecka.


IV. Doktryny renesansowe

1. Renesans – spektrum ideologii: od utopii do realizmu politycznego.

2. Tomasz Morus - renesansowa utopia.

3. Jean Bodin - koncepcja suwerenności władzy.

4. Myśl polityczna i prawna chrześcijańskich reformatorów.

5. Niccolo Machiavelli - początki realizmu politycznego.


V. Doktryny XVII wieku
1. Szkoła prawa natury - Grotius, Pufendorf, Spinoza.

2. Thomas Hobbes - kontraktualistyczne uzasadnienie absolutyzmu.

3. John Locke - początki liberalizmu politycznego.
VI. Doktryny oświeceniowe

1. Racjonalistyczna legitymizacja prawa i władzy politycznej.

2. Charles Louis Montesquieu - duch praw i trójpodział władzy.

3. Jean Jacques Rousseau- kontraktualizm i republikanizm.

4. Immanuel Kant - projekt wiecznego pokoju i retrybutywizm karny.
VII. Pomiędzy oświeceniem a współczesnością

a) Doktryny konserwatyzmu

1. Konserwatyzm jako oręż kontrrewolucji.

2. Joseph de Maistre - projekt absolutnej teokracji.

3. Edmund Burke - idea ciągłości pokoleń.


b) Doktryny liberalizmu

1. Liberalizm - apologia zdobyczy rewolucji.

2.Utylitaryzm - Jeremy Bentham i John Stuart Mill.

3. Herbert Spencer – pomiędzy darwinizmem społecznym a konserwatywnym liberalizmem.


c)Doktryny lewicowe

1. Socjalizm utopijny - rozwinięcie renesansowej egalitarnej utopii.

2. Marksizm - formuła socjalizmu "naukowego".

3. Eduard Bernstein - rewizja marksizmu jako fundament socjaldemokracji.

4. Anarchizm - od indywidualnego buntu do masowej rewolucji.
VIII. Doktryny współczesne

1. Totalitarne ideologie i ich prekursorzy.

2. Liberalizm XX w. – ideologiczne spektrum od doktryny Augusta von Hayeka po teorię po sprawiedliwości Johna Rawlsa.

3. Libertarianizm jako ukoronowanie indywidualistycznej wolności.

4. Katolicka Nauka Społeczna.

5. Komunitarianizm czyli powrót do idei wspólnoty.6. Ekologizm i Feminizm – współczesne alternatywy ideologiczne.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość