Drama w edukacji polonistycznej dzieckaPobieranie 106.05 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar106.05 Kb.
Literatura dotycząca „Terapii przez sztukę”

ze szczególnymi uwzględnieniem dramoterapii
Andrzejczak M, Więckowski R, Drama w edukacji polonistycznej dziecka, "Życie szkoły" 1997 nr 1

Arciszewska –Binnebesel Alina, Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia, Bea bleja Toruń 2003 (materiały metodyczne)

Barańska Małgorzata, Bajdobrzenie na szkolnej scenie. Inscenizacje najpiękniejszych baśni, Harmonia


Berłowska Lidia : Rola inscenizacji w pracy z młodzieżą głębiej upośledzoną umysłowo // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 2/3, s. 128 - 130

Bielańska Anna : Teatr, który leczy. – Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. – S. 73 – 125 : Teatr terapeutyczny

Bissinger-Ćwierz Urszula, Hofman Zdzisław , Aktywne działania przez sztukę. Chopinowskie inspiracje muzyczne. Poradnik dla nauczycieli i animatorów kultury Klanza,

Bleja-Sosna Barbara, (red), Uroczystości szkolne w gimnazjum, szkole podstawowej. apele, teatr, imprezy, kabaret, Bea-Bleja

Bolton G. , Towards a Theory of Drama in Edukation, Longman 1979

Bolton G. Drama as Edukation, Longman 1984


Broszkiewicz Barbara, Jarek Jerzy, Teatr szkolny. Akcent intonacja, Europa 2003

Broszkiewicz Barbara, Jarek Jerzy, Warsztaty edukacji teatralnej. Teatr dziecięcy, Europa 2001

Ciarkowska J, Sienkiwicz M, Wilczewski A Baśniowy świat na scenie Innowacje 2000


Ciborska-Lipko Bożena, Program nauczania. SP i Gim. Klasa teatralno – dziennikarska, ZNP, Kielce 1999

Citko Katarzyna, Morozewicz Marzanna: Z doświadczeń warsztatów terapii plastycznej // Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 5.

Clifford Sara, Herrmann Anna, Drama. Teatr przebudzenia, Cykady 2003


Cofalik J.: Zagadnienia dramatu i teatru w pracy polonisty. [w:] Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Tom I. pod red. I. Krama i E. Polańskiego. Katowice 1997.

Colonna–Kasjan Daniela : Muzykoterapia i trening relaksacyjny jako metody oddziaływania psychoprofilaktycznego w toku edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym – na podstawie badań i doświadczeń własnych // W : Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk–Mania. – Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.

Czapów Cz, Psychorama, Warszawa 1979

Czapów G. i Cz., Psychodrama. Geneza i historia, teoria i praktyka, próba oceny, PWN, Warszawa 1969


Czapów Gabriela, Czapów Czesław : Psychodrama w psychoterapii i wychowaniu // Psychologia Wychowawcza. – Cz. I 1967, nr 3, s. 298 – 312; cz. II 1968, nr 1, s. 51 – 68; cz. III 1968, nr 2, s. 201 – 214 (Psychodrama terapeutyczna, jej uczestnicy, tematy, techniki)

Czapów Czesław : Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki. – Warszawa : PWN, 1978. – S. 240 – 246 : Psychodrama i socjodrama

Czerniawska B., Nocuń A.W., Rozwój myślenia i działania twórczego w perspektywie kształcenia ustawicznego – opinie i refleksje twórców, Kwartalnik Pedagogiczny 1979 Nr 4

Czerniawska O., Animacja jako metoda pracy kulturalno-oświatowej, Oświata Dorosłych 1984 nr 8


Czeszak–Godula Maria : Teatr kształtuje postawy moralne // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 55 – 57

Ćwiek Marek : Teatr w rewalidacji dziecka upośledzonego : z doświadczeń opiekuna teatru szkolnego // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 23 – 24
Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo poprzez zajęcia teatralne

Daniszewska–Konopczyńska Maria, Konopczyński Marek : Teatr Scena Codo szansą dla resocjalizacji : założenia teoretyczne oraz praktyczne // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 2/3, s. 113 – 118 (Terapeutyczno – resocjalizacyjne funkcje teatru)

Degler J. (red) Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 1-3, Wrocław 1976 , t. 3, Wrocław 1987


Dębicka Izabela : Muzykoterapia w przedszkolu // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1997, nr 3 i 4

Dokąd idziesz miesięcznik poświęcony profilaktyce i terapii uzależnień wydawany przez Wydział Spraw Społecznych UMK www.idea.media.pl/di

Dorman J., Zabawa dzieci w teatr, Warszawa 1981

Drama- kwartalnik ; Wydawnictwo „Animator” Warszawa

Drama w kształceniu zintegrowanym w klasach 1-3, praca zbiorowa, Korepetytor (zbiór scenariuszy)

Duszyńska G, Kowal L, Krop I, Przybylska -Matula B, Skiba E Drama w kształceniu zintegrowanym Wydawnictwo Korepetytor Płock 2001

Ojciec Duval, Dziecko i księżyc, przeł. Wanda Wudroliska, Wydawnictwo Księży Marianów, Kraków 2002

Dykcik Władysław, Kulturotechniki i arteterapia w stymulacji aktywności życiowej, mieszkańców DPS, (W:) „Rehabilitacja w domach pomocy społecznej”, Jarogniewice 1998, zeszyt 2.

Dyoniziak R., Młodzieżowa „podkultura”, WP, Warszawa 1965

Dziecko niepełnosprawne i muzyka (założenia podstawowe), Akademia Muzyczna, Warszawa 1994
Dziedzic A., Drama a wychowanie, Warszawa 1999

Dziedzic A., Pichalska J., Świderska E., Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, Warszawa 1995

Dziedzic Anna, Teatr i edukacja. Drama, improwizacje, scenariusze, inscenizacje, Nowa Era

Dziedzic A., Gudro M.: Drama w szkole podstawowej, Warszawa 1995.

Dziurzyńska T., Ratyńska H., Stójowa E., Na słoneczne i deszczowe dni. Wiersze, opowiadania, teatrzyki dla przedszkoli, WSiP

Dziemidok B., Sztuka, wartości, emocja, Wydawnictwo Fundacji dla Instytutu Kultury, Warszawa 1992

Erikson, Joan M. Arteterapia czy uprawianie sztuki na użytek zdrowia (w:) ARTETERAPIA, Zeszyt naukowy nr 48 Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław. 1989

Fechner-Sędzicka Iwona (red), Szkolne teatrzyki na cztery pory roku. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Aker

Fechner-Sędzicka Iwona(red), Scenariusze szkolnych uroczystości. Część 1 i 2

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, AkerFiutowska Teresa, Teatr SMYK dla smyka. Scenariusze przedstawień dla dzieci, Wydawnictwo: Adam 2003

Florczykiewicz Janina : Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 1. - Terapia przez plastykę

Fręś J. A., Dramat i teatr w szkole średniej, Warszawa 1992.

Galloway Ch, Psychologia uczenia i nauczania, Warszawa 1988

Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta, Wójcik Urszula, Na szkolnej scenie, Korepetytor

Gałczyńska Elżbieta (pod red), Zapraszamy do szkolnego teatru. Inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy, Korepetytor,

Gerald D. Oster, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999

Gersie Alida, King Nancy, Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii, Cyklady 1999

Gleton R. Clerol, Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1990

Gliniecki M. i Maksymowicz L. ( red ),Teatr edukacyjny- komunikacja bez granic – materiały z seminariów i warsztatów teatralnych które odbyły się w Słupskim Ośrodku Kultury w 2001 r

Gliniecki M. i. Maksymowicz L ( red ), Teatr a dziecko specjalnej troski, Słupsk 1999

Gliniecki M. i. Maksymowicz L., Spotkania z dramą. Zabawy, ćwiczenia, gry dramowe dla każdego, Słupsk 2000

Grygier Urszula : Drama w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 38 – 43
Propozycje scenariuszy lekcji wychowawczych z zastosowaniem techniki dramy  

Grzegorek L.: Poznajemy teatr. Warszawa 1972.

Grzeszewski Henryk : Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 3.

Gudro Maria, Język polski - drama, gimnazjum, klasa 3 (1-2). Zrozumieć słowo, Nowa Era (Arka)

Hanek L., Passella M. (red) Arteterapia, Zeszyt naukowy nr 48

Hannaford Carla, Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza Medyk, Warszawa, 1988

Hannowa A.: Młodzież i teatr. Warszawa-Wrocław 1970

Hausbrandt A., Teatr w społeczeństwie, WSiP, Warszawa 1983

Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, Warszawa 1974.

Hlubek Irena, Teatr niewielki, Rubikon

Hulek Aleksander : Sztuka a ludzie niepełnosprawni // Plastyka i Wychowanie. – 1992, nr 5, s. 48–49

Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, WSP, Zielona Góra 2000

Ippoldt Lidia : Arteterapia w szkołach specjalnych – moda czy konieczność? // Poradnik Bibliotekarza. – 1991

Iwanicki Hubert : Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1999

Janicki A., Arteterapia, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 1990

Jankowski K. (red) Psychologia w działaniu, Warszawa

Janus-Sitarz A.: Lekcje teatru, Kraków 1999

Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.

Jawłowska A., Więcej niż teatr, Warszawa 1988

Jawor- Baranowska J.: Teatr szkolny jako proces twórczy. Materiały metodyczne dla nauczycieli gimnazjum. Praca dyplomowa pod kierunkiem B. Zelera (Uniwersytet Śląski). Katowice 2000.

Jerzykowska Kalina, Teatrałki, czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje. Książka + CD, Literatura 2002

Kacprowicz Zbigniew, Maleńki teatrzyk na wielkie okazje, Impuls

Kaczyńska B., Estetyka a pedagogika, Warszawa 1977
Kaja Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. – Wyd. 4. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998. - Metoda symboli dźwiękowych (zajęcia o charakterze muzykoterapeutycznym)
Kajzer M., Drama w katechezie. Przykłady rozwiązań wybranych lekcji klas V- VII, Leszno 1998
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1985

Kapuścińska Joanna, Żmijewska Lidia : Sposób na nieśmiałość // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 54 – 56 (Ćwiczenia dramowe )

Kasprzakowa B.; Rola gier dramatycznych w stymulowaniu rozwoju doświadczeń indywidualnych uczniów. „Życie Szkoły” 1991 nr 6

Kasprzak Barbara, Funkcje aktywności twórczej osób z upośledzeniem umysłowym oraz formy ich realizacji, (W:) „Rehabilitacja w domach pomocy społecznej”, Jarogniewice 1998, zeszyt 2.

Kataryńczuk–Mania Lidia : Sztuka a terapia : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 1–2 lutego 2002 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 3.

Kieler- Turska M., Muchacka B. (red) Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy, Kraków 1999

Kierył Maciej : Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga (w szpitalach dziecięcych) // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 1

Kleszczewska–Pietrzak Wiesława : Teatrzyk dziecięcy – czy tylko zabawa? // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 2, s. 108 – 110  

Klus-Stańska Dorota, Między wzruszeniem a śmiechem. Scenariusze przedstawień szkolnych, Impuls

Kołakowska –Przełomiec H., Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych, w: Zagadnienia przestępczości w Polsce (red. J. Jasiński), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975

Kołda Urszula : Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 5.

Kołodziejski W., Nauczanie dramą, Warszawa 1995

Komarnicki L., Teatr szkolny, Warszawa 1926
Konaczkiewicz Zofia : Edukacja i terapia muzyczna w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej // Szkoła Specjalna. – 1993, nr ½.
Konieczna J. Ewelina, Arteterapia w teorii i praktyce, Wydawnictwo: Impuls, Kraków 2003 (www.ksiegarnia.edukacyjna.krakow.pl )

Konopczyński M. Pytka L., Studenci wobec zjawisk patologii społecznej, Siedlce 1986

Koperny Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30 - 31

Koperny Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 61-62 (Zajęcia z dziećmi w młodszym wieku szkolnym )

Kott Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1. - Drama i muzykoterapia – formy zajęć oparte na technikach psychoterapii

Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1974

Kownacka Maria, Rodzewicz Joanna, Wybór scenariuszy dla teatrzyków szkolnych

Książka pomocnicza dla klas I-III szkoły podstawowej, Siedmioróg

Koziełło Danuta, Taniec i psychoterapia, Instytut Historii UAM , Poznań 1999

Kratochvil Stanisław : Społeczność terapeutyczna i psychoterapia grupowa w leczeniu nerwic. – Warszawa : PWN, 1988. – S. 178 – 185

Kratochvil Stanisław : Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. – Warszawa : PWN, 1985. – S. 198 – 241

Krupiński W., Dramatoterapia, Dziennik Polski, 1999 nr 248

Krzemińska Agnieszka : Moje spotkanie z muzykoterapią prof. Detleva Cramera // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 5.

Kubiczek Maria, Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum, WSiP 2003

Kujawiński J.(red): Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych, WsiP, Warszawa 1990

Kurnicka Anna, Kredą pisane. Scenariusze przedstawień szkolnych, Impuls

Kulczycki M., Arteterapia (II) w: Zeszyt Naukowy nr. 57 Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 1990


Kwieciński Z.: Samorodny teatr w szkole. Rzecz o instynkcie dramatycznym u dzieci i mło­dzieży. Warszawa 1963

Lato Renata : Nowatorskie rozwiązania metodyczne w muzykoterapii dzieci // W : Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk–Mania. – Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.

Lenaczewska M. Ziółkowska E., Olek-Redlarska Z.; Swobodna twórczość dziecięca inspirowana grami dramowymi. „Życie Szkoły” 1996 nr 4

Leszczyńska Elżbieta : Jak pokonać agresję // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 460 –464
Zajęcia dramowe przeciwko agresji

Leśniak Maria, Jędrzejowska–Mitas Jadwiga : Teatrzyk „Maja” drogą do uspołeczniania dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 262 – 268
Doświadczenia z działalności teatrzyku  

Lewalska M., Drama w nauczaniu początkowym, "Życie szkoły" 1997 nr 7

Lewandowska-Kidoń, Drama w kształceniu pedagogicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001

Lewandowska Kinga : Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej. – Wyd. 2 poszerz. – Gdańsk : [nakł. autora], 2001. – 170, [2]

Lipkowski O., Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, PZWS, Warszawa 1971

Łosik Z.; Inscenizacja jako jedna z twórczych form interpretacji tekstu. „Życie Szkoły” 1992 nr 3

Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Książka i Wiedza, Warszawa 1984

Łukomska Elżbieta : Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1.

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Machulska H., Pruszkowska A., Tatarowicz J., Drama w szkole podstawowej, Warszawa 1997


Machulska H., Drama. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa 1991

Machura W.: Bez kapelusza. Propozycje dla teatrzyku szkolnego. Kielce 1995

Makowska H. (oprac.) „Czym jest terapia przez sztukę?”, Materiały Podyplomowego Studium „Terapia przez sztukę”, Wrocław 2000

Makowska Jolanta : Muzyka łagodzi obyczaje? // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1994, nr 3.

Makowska Krystyna, Przygoda z teatrem (scenariusze ) Rubikon


Maksymiak Aleksander, Teatr w szkole, Siedmioróg,

Malec Ireneusz, Historia - drama, gimnazjum. Drama w szkolnej edukacji historycznej, Bea-Bleja

Malec Ireneusz, Historia - drama, szkoła podstawowa, klasy 4-6. Drama w szkolnej edukacji historycznej, Bea-Bleja

Maman Fabien, Rola muzyki w XXI wieku, w przekładzie Moniki Malorczyk, Morpol, Lublin 1999

Marzec A., Rzęsikowski S.: Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII. Kielce 1994

Matus Agnieszka, Wiśniewska Otylia, Drama na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, Korepetytor ( scenariusze zajęć)

Matus Agnieszka, Wiśniewska Otylia, Drama na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6, Korepetytor ( scenariusze zajęć)

Matusiak Barbara, Język polski - scenariusze lekcji, szkoła ponadgimnazjalna. Drama na lekcjach języka polskiego, Stentor 1998

McCaslin N., Drama in the Classrom, Creative, New York-London 1984

D. Megrier, Zabawy teatralne w przedszkolu. 100 propozycji, Cyklady

Michałek – Małkowska Teresa : Psychodrama w procesie wychowawczym // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1984, nr 10, wkładka s. (295) – (304)

Mika S., Społeczne podstawy zachowania, PWN, Warszawa 1976

Milczarek–Pankowska Krystyna : Funkcje dramy na gruncie psychiatrii, psychologii i pedagogiki // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1984 , nr 3, s. 128 - 137  

Milczarek - Pankowska K., Angielski teatr edukacyjny, Scena 1986 nr 10.

Milczarek - Pankowska K., Współczesny teatr poszukujący, Warszawa 1986.

Miller R.: Dziecięca publiczność jako partner dialogu z teatrem i telewizją. [w:] Sztuka dla dzieci szkolnych Teoria – Recepcja – Oddziaływanie. Praca zbiorowa pod red. M. Tyszkowej. Warszawa-Poznań 1979, s. 182-194.

Miller R.: Edukacja teatralna jako droga poznania świata i siebie we wczesnym dzieciństwie. [w:] Studia Pedagogiczne. t. XX. Wrocław 1980

Miller Romana : Edukacja teatralna w wychowaniu przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu.- 1970, nr 1, s. 10 - 18

Minta Dorota : Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1.

Młotkowska R.: Praca pozalekcyjna kółka inscenizacyjno-recytatorskiego. [w:] Praca w teatrze szkolnym. Odczyty pedagogiczne. Warszawa 1960.

Młynarczyk Wiesława, Język polski - drama, szkoła ponadgimnazjalna. Drama na lekcjach języka polskiego ... propozycje dla liceum, Korepetytor (scenariusze zajęć)

Moreno J.L., Psychodrama and the Psychopatology of Interpersonal Relations, „Sociometry”, 1961

Motylem jestem – dwumiesięcznik. Wydawany przez Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia w Krakowie

Muraszko Bożena : Arteterapia w szkole // Nowa Szkoła. – 1995, nr 3.

Musik und Musikerziehung als Element des Sozialisierungsprozesses, Münster: Wilhelms-Universität, 1998

Muszyński H., Teoretyczne problemy wychowania moralnego, „Ruch Pedagogiczny” nr 2 Warszawa 1965

Müller Christiane, Przybieżeli do Betlejem pasterze (jasełka dla dzieci 7-12 lat), Jedność (www.ksiegarnia.edukacyjna.krakow.pl )

Rueger Christian, Muzyczna apteczka: na każdy nastrój od A do Z, Diogenes, Warszawa 2000

Muzykoterapia w rehabilitacji ruchowej dzieci niewidomych i ...., Warszawa 1998

Należyty Jan Jakub, Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum, Fraszka Edukacyjna (www.ksiegarnia.edukacyjna.krakow.pl )

Niedźwiedzka Maria : Drama jako jedna z metod nauczania i wychowania w szkole specjalnej // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 5, s. 358 – 360

Obuchowicz–CABAN Anna : Terapeutyczne funkcje muzyki // Plastyka i Wychowanie. – 1996, nr 3.

Ogłoza E., Polański E., Szymik E.: Drama na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VIII. Kielce 1997.

Okoń W. , Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987

Olinkiewicz E. Repsh E., Warsztaty edukacji twórczej, wyd. Europa, Wrocław 1002

Olszewska Barbara : Trening jako pobudzanie dyspozycji twórczych na podstawie pracy z dziećmi przewlekle chorymi // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 2, s. 17 – 19
Propozycje ćwiczeń dramowych

O’Neill C., Lambert A., Drama Structures, Londyn 1982

Pankowska K., Drama- zabawa- myślenie, Warszawa 1990

Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa 1997

Pankowska K., Pedagogika dramy teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000

Pankowska Krystyna : Psychodrama Jakoba Moreno // Plastyka i Wychowanie. – 1996, nr 3.

Piszczek M. Terapia zabawą. Terapia przez sztukę. (wybrane zagadnienia i metody)”, 1997

Płocheć Bogdan : Działania parateatralne w ośrodku wychowawczym // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 27 – 29 (Scenariusz zajęć)

Potaczek Violetta : Muzykoterapia w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 4.

Programy aktywności: świadomość ciało, kontakt i komunikacja, Centrum Medyczne Pomocy, Warszawa 1995

Prokopek Marta : Pantomima grupowa w terapii dzieci z zaburzeniami nerwicowymi // Szkoła Specjalna. – 1986 , nr 1, s. 38 – 55

Psychopatologia ekspresji, twórczość artystyczna chorych, PWN, Warszawa 1987

Porot M., L‘enfant et les relations familiales, Paris 1959, cyt za H Spionek, Przyczyny zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych, w: Materiały do nauczania psychologii (red. Wołoszynowej), seria IV, t.2, PWN, Warszawa 1966

Pospieszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1980

Poznajemy siebie, tworzymy siebie poprzez teatr, praca zb., Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży, Gdańsk 1990.

Raczkiewicz Dorota, Teterycz Marzena : Rola zajęć w rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 102 - 104

Radwan Krystyna(red), Jasełka i misteria, Rubikon 2003 (www.ksiegarnia.edukacyjna.krakow.pl )

Raszewska Maria : Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi // Kultura Fizyczna. – 1998, nr ¾.

Rechnio Beata : Plastyczna terapia // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5.

Autorka przedstawia kilka technik plastycznych, które gwarantują efekt bez względu na uzdolnienia dzieckaRead H., Wychowanie przez sztukę, Wrocław 1976.

Regner Anna, Kassolik Krzysztof : Szkoła integracyjna przez arteterapię // Nowa Szkoła. – 1996, nr 9. Nauczanie zintegrowane – metody

Renikowa W., Wychowanie teatralne jako element kształtowania kultury estetycznej. „Oświata i wychowanie” nr 40/88.

Reykowski J., Z zagadnień psychologii motywacji, Książka i Wiedza, Warszawa 1977

Rozwijanie funkcji recepcyjno-motorycznych u dzieci sześcioletnich, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1996

Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr młodzieży, Warszawa 1976

Rybotycka L., Gry i zabawy dramatyczne, Warszawa 1990.

Rybotycka Lidia : O zabawach dramatycznych // Wychowanie w Przedszkolu. – 1974, nr 2, s. 71 – 76 (Wychowawcze i terapeutyczne walory zabaw dramowych )

Rzewuska Teresa : Teatr lalek w szkole życia // Szkoła Specjalna. – 1989, nr 5, s. 374 - 377

Schiftan Yair, Stadnicki Andrzej : Musica Medica – Musica Lingua // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1. (muzykoterapia)

Schiftan Yair, Stadnicki Andrzej : Musica Medica – Musica Lingua // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 1. Muzykoterapia

Siek S., Autopsychoterapia, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985

Sikorski Wiesław : Edukacja filmowa jako forma minimalizacji negatywnego wpływu ekranowej przemocy // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2002, nr 2, s. 23 – 27

Sikorski Wiesław : Psychodrama jako forma socjalizacji uczniów // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 23 - 25

Sikorski Wiesław : Terapeutyczne walory twórczości plastycznej // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1997, nr 5.

Skiba Cezary, Sztuka w działaniach terapeutycznych w dps-ach, (W:) „Rehabilitacja w domach pomocy społecznej”, Jarogniewice 1998, zeszyt 2.

Skowrońska – Lebecka E., Dźwięk i gest, Warszawa 1984

Śliwonik L., Teatr dla życia w: „SCENA” 1999 , nr 3

Słońska J., Teatr młodzieży, Warszawa 1970


Sołtysiak T., Młodzież o podkulturach, WU-WSP, Bydgoszcz 1992

Sołtysiak T., Uwarunkowania środowiskowe i determinanty subiektywne uczestnictwa nieletnich w podkulturach, WU-WSP, Bydgoszcz 1995

Stachyra Krzysztof : Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 3.

Stadnicka Janina : Pobudzenie dyspozycji poznawczych dzieci upośledzonych w stopniu lekkim przez ćwiczenia muzyczno–ruchowe // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 5

Stadnicka Janina : Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – 319, [1]

Stadnicki Andrzej : Międzynarodowy Kongres Muzykoterapeutyczny // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3.

Stankowski Piotr : Ćwiczenia i zabawy redukujące stres // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1996, nr 4, wkładka s. (70) – (74)  

Strzałecki A.: Wybrane zagadnienia psychologii twórczości. Warszawa 1969. s. 13-22.

Suchodolski B. Problemy wychowania w cywilizacji nowoczesnej, Wrocław 1974

Suchodolski B., Teatr i szkoła, Scena 1970 nr 7

Świerkowska M. , Opis inscenizacji teatralnej , w: Wychowanie przez sztukę, red I. Wojnar, Warszawa 1965, t. III

Szczepańska Elżbieta(red), Konspekty lekcji. SP i Gim. Język polski. "Koło polonistyczne i teatralne", Korepetytor

Sznajderski A., Kultura teatralna w szkole średniej, Wrocław 1989.

Szulc W., Sztuka i terapia, CMDNSSN, Warszawa 1993

Szulc Wit, Sztuka w służbie medycyny – od antyku do postmodernizmu, Wydawnictwa Akademii Medycznej w Poznaniu

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, WSiP, Warszawa 1975

Szumańska M. A., Drama w nauczaniu początkowym, Łódź 1996

Szpet J. , Jackowiak, Niezwykła przygoda. Teatr i drama w katechezie, Poznań 1998

Szymańska M. A., Drama w nauczaniu początkowym, Łódź 1996
Świderska E.: O teatrze inaczej. [w:] Polonistyka 1985, nr 1, s. 53-56.
Świderska E.: Rola edukacji teatralnej w polskim systemie oświatowym. [w:] Polonistyka 1981, nr 2, s. 125-129.
Świeca M. , Drama w edukacji, Kielce 1966

Teatr ludzi niepełnosprawnych: terapia czy sztuka?” Międzynarodowa konferencja, 20-22.10.1999 (Theatre of disabled: therapy or art?: International Conference, 20-22 September 1999) red. Rafał Zięba, ,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999

Teatr w szkole. Wybór i opracowanie scenograficzne A. Maksymiak. Wrocław 1998

Tokarz Joanna : Muzyczna terapia najmłodszych // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1992, nr 4.

Tomaszewski T., Struktura i funkcja regulacyjna inforamacji, w: Opinia publiczna i środki masowego przekazu, a ujemne zjawiska społeczne, red. B. Hołyst, PWN, Warszawa 1981

Trzaskowski Zbigniew, Jezus malusieńki. Wybór jasełek i obrazków bożonarodzeniowych, Jedność

Ułasiuk F., Nieformalne ruchy młodzieżowe, WAP, Warszawa 1993

Urbańska Elżbieta : Niewerbalne formy psychoterapii // Problemy–Opiekuńczo–Wchowawcze. – 1997, nr 10. - Muzykoterapia i projekcyjna arteterapia

Wasylik Olga : Drama i jej techniki // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 9, s. 529 – 53

Way B, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1991

Wierzbicka U.: Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym. Warszawa 1979

Więckowski Ryszard : Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły.- 2001, nr 1, s. 3 - 10 (Drama – propozycje zabaw )

Willers-Vellguth Christine, Narodziło nam się Dziecię. (Nowe inscenizacje na Adwent i Boże Narodzenie) Jedność

Witalewska H.: Teatr a człowiek współczesny. Warszawa 1983.

Witalewska H., Teatr i my, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987

Wizdek Bożena : Program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. –  2002, nr 9, s. 23 – 30 (Propozycje ćwiczeń dramowych odreagowujących napięcia powstałe w wyniku przemocy )

W kręgu socjologii teatru na świecie, red. i oprac. T. Pyzik, E.Udalska, Wrocław 1987.

Wojciechowski A., Terapia przez twórczość – elementy do teorii, w: Pedagogika XX AUNC, , UMK ,Toruń 1994,

Wojcieszek E.; Kółko teatralne w naszej szkole. „Życie Szkoły” 1997 nr 7

Wojnar I., Sztuka jako podręcznik życia, Warszawa 1984.

Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego, Warszawa 1980.

Wojnar J., Nauczyciel i wychowanie estetyczne, Warszawa 1968

Wojnar J., W kręgu wychowania przez sztukę, Warszawa 1974.

Wosik–Kowala Danuta : Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 38 – 40
Wójcik Zofia, Zabawa w teatr - cz.1 i 2 Wybór scenariuszy dla dzieci. Didasko (www.ksiegarnia.edukacyjna.krakow.pl )

Wroczyński R., Wychowanie poza szkołą, Warszawa 1968

Wroński J.: Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974

The Arts and Healing (w: Am. J. Art Therapy 18, nr 3 . 7– - 80, tłum. i wybór Wita Szulc / Gogacz Chmielowski Adam (1976), O istocie sztuki (w:) Ateneum. Warszawa.
Zabielska Jolanta, Epika na szkolnej scenie. Inscenizacje dla klas 4-6, Harmonia

Zabłocki Kazimierz Jacek, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii, Warszawa 1998, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Zborowski Z. Psychospołeczne problemy wychowania, Warszawa 1977

Zbróg Z. Gąsiorek, Drama czemu nie. Nauczanie początkowe ½, Kielce 1993/94

Zbróg Z. Gąsiorek, Drama. Propozycje ćwiczeń do realizacji. Nauczanie początkowe 3

Zielińska Justyna : Muzyka – zdrowie i radość tworzenia // Życie Szkoły. – 1991, nr 3.

Żygólski K., Kultura jako czynnik tożsamości narodowej, Edukacja kulturalna a egzystencja, COK, Warszawa 1986

Żulewska Justyna : Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2001, nr 4, s. 20 – 28 (Doświadczenia z Ośrodka Rehabilitacyjno – Readaptacyjnego Stowarzyszenia MONAR w Dębowcu )

Żuławińska Weronika, ULEWICZ–REGNER Anna : Integracja nie tylko przez arteterapię // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1998, nr 9.

Żurek Kazimiera : Muzykoterapia w ośrodku rehabilitacyjno–wychowawczym (w grupie dzieci 7–12-letnich) // Szkoła Specjalna. – 1992, nr 2/3.

Żychowska Teresa : Terapeutyczno–wychowawcze walory muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 2.


Polecane czasopisma pedagogiczne i psychologiczne

CHARAKTERY

Magazyn psychologiczny dla każdego, wydawany przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


CHOWANNA

Półrocznik wydawany przez Uniwersytet Śląski. Zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii oraz aktualne problemy związane z funkcjonowaniem oświaty, recenzje książek pedagogicznych oraz sprawozdania z konferencji.DRAMA

Kwartalnik propagujący stosowanie dramy w nauczaniu i wychowaniu, cenny poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Znajdują się tu artykuły poświecone dramie jako metodzie nauczania i wychowania oraz konspekty lekcji (przede wszystkim dla nauczycieli języka polskiego) i scenariusze zajęć dla wychowawców świetlic szkolnych.EDUKACJA (STUDIA. BADANIA. INNOWACJE)

Kwartalnik o charakterze naukowym, redagowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Stałe działy: studia, badania, dyskusje i polemiki, doświadczenia i propozycje, książki i czasopisma (recenzje), informacje (sprawozdania z konferencji).


EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej wydawany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie. Stałe działy: Studia i rozprawy; Doniesienia z badań; Recenzje. W artykułach podejmowana jest aktualna problematyka pedagogiczna, socjologiczna, psychologiczna i ekonomiczna.EDUKACJA I DIALOG

Miesięcznik. Artykuły o treści dotyczącej teorii wychowania i nauczania i nowatorstwa pedagogicznego, relacje z pracy szkół społecznych i klas autorskich w Polsce oraz funkcjonowania oświaty za granicą .EDUKACJA MEDIALNA

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Publikowane materiały służą przygotowaniu społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, do posługiwania się mediami jako narzędziami komunikowania, uczenia się i pracy oraz przysposabianiu do świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych.GESTALT

Dwumiesięcznik Instytutu Terapii Gestalt Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Zawiera artykuły z zakresu psychologii, psychoterapii, psychoedukacji, psychopedagogiki.GRUPA I ZABAWA

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Publikacja idei i metody pedagogiki zabawy, które warto stosować w pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. m.in. scenariusze lekcji oraz propozycje różnorodnych zabaw.


KWARTALNIK EDUKACYJNY

Czasopismo naukowo-metodyczne, redagowane przez Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie. Działy: dydaktyka i wychowanie, doskonalenie i doradztwo, sprawozdania i recenzje.LOGOPEDIA

Półrocznik Polskiego Towarzystwa Logopedycznego . Porusza problemy z zakresu logopedii dotyczące zaburzeń mowy z perspektywy biologicznej, lingwistycznej i komunikacyjnej oraz leczenia tych zaburzeń których autorami są naukowcy z wyższych uczelni, zajmujący się zagadnieniami logopedii. Dodatkowo recenzje prac naukowych, które mogą być inspirujące w poszukiwaniu nowych rozwiązań związanych z omawianą dziedziną.MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

Kontynuacja dwumiesięcznika Problemy Rodziny. Niezależny kwartalnik naukowy, ukazuje się od kwietnia 2002 roku. Publikowane materiały dotyczą gamologii – nauki o małżeństwie oraz familiologii – nauki o rodzinie. Tematyka dotyczy przede wszystkim trzech problemów: partnerstwa między kobietą a mężczyzną, rodzicielstwa i towarzyszących mu problemów oraz starości, jej mankamentów i radości.NAUCZYCIEL I SZKOŁA

Półrocznik redagowany przez Wyższą Szkołę Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach. Publikowane z zakresu szeroko rozumianej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Działy: rozprawy teoretyczne, z badań nad nauczycielem i szkołą, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, doświadczenia i propozycje metodyczne, recenzje i informacje, sylwetki pedagogów.


NOWA SZKOŁA

Miesięcznik społeczno-pedagogiczny poświęcony głównie nowatorstwu pedagogicznemu oraz aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem oświaty w Polsce i za granicą. Publikacje z zakresu: metod i technik nauczania, różnych aspektów pracy nauczyciela, pracy wychowawczej oraz recenzje piśmiennictwa pedagogicznego.OPIEKA –WYCHOWANIE –TERAPIA

Kwartalnik metodyczno-teoretyczny wydawany przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, poświęcony problemom opieki nad dzieckiem, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Zawiera wkładkę pt. "Nasz Animator" dla organizatorów środowiskowej działalności profilaktyczno- wychowawczej.PROBLEMY OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZE

Miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce i na świecie. Działy: aktualne problemy opieki i wychowania, doświadczenia i propozycje metodyczne, czytelnicy piszą, z zagranicy, z tradycji, kształcenie i doskonalenie zawodowe, seminaria i narady. Zawiera wkładkę pt. "Przygotowanie do życia w rodzinie".PROBLEMY RODZINY

Dwumiesięcznik Towarzystwa Rozwoju Rodziny poświęcony: różnorodnym problemom związanym z funkcjonowaniem rodziny w Polsce i za granicą, tożsamości kobiet i mężczyzn, wychowaniu dzieci, patologiom społecznym.PRZYJACIEL DZIECKA

Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czasopismo społeczno-pedagogiczne skierowane do nauczycieli, rodziców, działaczy społecznych, organizacji pozarządowych. Poświęcone jest szeroko rozumianej opiece nad dzieckiem w Polsce, działaniom o charakterze profilaktycznym i edukacyjnymTERAŹNIEJSZOŚĆ-CZŁOWIEK-EDUKACJA

Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej wydawany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji. Pismo zamieszcza teksty wybitnych znawców problematyki edukacji ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju.WSZYSTKO DLA SZKOŁY

Miesięcznik adresowany do nauczycieli. Na jego łamach publikowane są materiały informacyjne i metodyczne, które mogą pomóc nauczycielom i wychowawcom w doskonaleniu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Niektóre numery czasopisma poświęcone są wybranym tematom wiodącym, np. edukacji prozdrowotnej, regionalnej, informatycznej, obywatelskiej. Publikowane są również scenariusze zajęć oraz tematyczne zestawienia bibliograficzne.


WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ

Miesięcznik założony w 1993 r. przez Toruńską Fundację Edukacyjną przy UMK, adresowany jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców. Zamieszczane artykuły poświecone są: aktualnym problemom praktyki nauczania i wychowania, problemom pedagogiki specjalnej, psychologicznym problemom wychowania, teorii i praktyce pracy socjalnej. Publikowane są również omówienia i recenzje piśmiennictwa pedagogicznego, opisy i relacje z eksperymentów edukacyjnych. Każdy numer czasopisma zawiera wkładkę metodyczną z konspektami lekcji przedmiotowych oraz innymi materiałami pomocnymi w praktyce pedagogicznej.


WYCHOWAWCA

Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, ukazuje się od 1993 r. Na jego łamach publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim aktualnym problemom wychowania dzieci i młodzieży (refleksjom i rozważaniom dotyczącym istoty wychowania) oraz aktualnym problemom oświaty. Zamieszczane są konspekty lekcji z przedmiotów humanistycznych i wychowania prorodzinnego, scenariusze poetyckie, montaże literacki a także omówienia i recenzje książek o tematyce religijnej oraz poświęconych rodzinie i wychowaniu.

ŻYCIE SZKOŁY

Miesięcznik wydawany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne przeznaczony dla nauczycieli i pedagogów klas 1-3. Na jego łamach publikowane są artykuły dotyczące pedagogiki wczesnoszkolnej, materiały praktyczne pomagające w prowadzeniu lekcji (scenariusze i opisy lekcji, opisy doświadczeń nauczycieli praktyków, ciekawe rozwiązania metodyczne) , wypowiedzi psychologów, logopedów, lekarzy.


CZASOPISMA POŚWIĘCONE PROFILAKTYCE, ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PATOLOGII SPOŁECZNYCH I PROMOCJI ZDROWIA

ARKA

Kwartalnik poświęcony profilaktyce uzależnień, przemocy w rodzinie, problemom osobowościowym


DOKĄD IDZIESZ

Miesięcznik poświęcony profilaktyce i terapii uzależnień wydawany przez Wydział Spraw Społecznych UMK www.idea.media.pl/diEDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE

Cyklicznie wydawane pismo przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie. Zawiera artykuły dotyczące profilaktyki, promocji zdrowia, działań z zakresu edukacji zdrowotnej i oceny ich skuteczności. Służy popularyzowaniu przykładów dobrej praktyki z zakresu edukacji prozdrowotnej. Kolejne numery zawierają materiały jednolite pod względem tematycznym, poświęcone są określonym zagadnieniom wiodącym.


MOTYLEM JESTEM

Dwumiesięcznik. Wydawany przez Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia w KrakowieNIEBIESKA LINIA

Pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie, wydawane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1998 roku.


PROBLEMY ALKOHOLIZMU

Kwartalnik poświęcony alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Wydawany od maja 1953 roku (początkowo jako “Walka z pijaństwem”, a później “Walka z alkoholizmem”) przez Polską Ligę Trzeźwości, dofinansowywane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W każdym z numerów ukazuje się wkładka dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży szkolnej: “Wychowanie w trzeźwości”.PROBLEMY NARKOMANII

Kwartalnik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii, wydawany przez Zakład Wydawniczo – Handlowy Materiałów Szkolno – Oświatowych “Wiem Wszystko” na zlecenie Biura ds. Narkomanii w Warszawie.REMEDIUM

Miesięcznik poruszający problemy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia, wydawany od 1993 roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W radzie programowej pisma zasiadają m.in. Jerzy Mellibruda i Mieczysław Wojciechowski.SERWIS INFORMACYJNY. NARKOMANIA

Cyklicznie wydawany przez Krajowe Biuro ds.. Przeciwdziałania Narkomanii. Ma charakter informacyjny. Poświęcone jest regulacjom prawnym, systemom szkoleń i certyfikacji, konferencjom, programom i statystykom związanym z problemem narkomanii, terapii i rehabilitacji uzależnienia. Istnieje internetowa wersja Informatora – www.medianet.pl/~bdsnark.ŚWIAT PROBLEMÓW

Miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, wydawany od 1992 roku przez Fundację ETOH w Warszawie, przy dofinansowywaniu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


http://web.pertus.com.pl/~fbalubin/arteterapia.htm
http://www.linie.opus.org.pl/#czesc3
http://slimak.sciaga.pl/prace/praca/21555.htm

http://www.parpa.pl/download/remedium/arteterapia_03.pdf©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy