Strona główna

Dreamliner samolot marzeń


Pobieranie 15.11 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.11 Kb.
Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych ”Dreamliner – samolot marzeń”


I Organizatorzy :

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 158 , 85-151 Bydgoszcz 

II Cele konkursu :

- zainteresowanie najmłodszych bydgoszczan dreamlinerem – najnowocześniejszym samolotem we


flocie LOT-u

- ukazanie wyobrażeń młodych bydgoszczan o „samolocie marzeń”

- promocja Portu Lotniczego w Bydgoszczy jako jednego z lotnisk dla Boeinga 787

- możliwość zabawienia się w projektanta i zaprojektowanie nowoczesnego „malowania” samolotu

 

III Tematyka i technika prac :


 • Tematyka pracy zawiera się w haśle: „Dreamliner - samolot marzeń ”

 • Wymiary i technika wykonania prac :

 • imię i nazwisko autora (autorem pracy może być tylko jedna osoba), nazwę i dokładny adres szkoły, klasę, telefon i adres mailowy szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela

 • imię i nazwisko autora (autorem pracy może być tylko jedna osoba), adres zamieszkania, adres mailowy rodziców lub opiekunów – jeśli zgłoszenia dokonuje się indywidualnie

.

IV Udział w konkursie :

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci i młodzież zgłoszona do konkursu przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia przesłanie zeskanowanej pracy konkursowej (awers
  i rewers) wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik 1) do 3 grudnia 2012 roku na adres mailowy pracownika Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Bydgoszczy marek.lesniewski@um.bydgoszcz.pl

 3. Przesłanie karty zgłoszeniowej do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.V Kryteria oceny prac konkursowych :


 1. Pomysłowość.

 2. Walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne.

 3. Ujęcie i nawiązanie do tematu.

 4. Stopień realizacji celów konkursu

 5. Wiekowe: w kategorii uczniów szkół podstawowych, oddzielnie w kategorii szkół gimnazjalnych


VI Jury : 1. Organizatorzy powołują jury konkursu.

 2. W jury zasiadają przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Portu Lotniczego Bydgoszcz

 3. Jury pracuje w oparciu o regulamin konkursu i podejmuje decyzje w sprawie przyznania nagród.

 4. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji jury.


VII Nagrody :
1. Dla 4 autorów zwycięskich prac, wybranych przez jury, Organizatorzy przewidują nagrody „niespodzianki”.
2. Najciekawsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane w „Galerii” oficjalnego portalu miejskiego www.bydgoszcz.pl oraz portalu Portu Lotniczego Bydgoszcz.

3. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają drobne upominki od Organizatorów konkursu.2
VIII Termin i miejsce składania prac :


 1. Każda szkoła ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac uczniowskich.

 2. Uczestnicy indywidualni mogą zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 3. Zeskanowane prace (awers i rewers) należy przesłać do 3 grudnia 2012 r. (łącznie z kartą zgłoszenia - załącznik nr 1) na adres mailowy pracownika Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Bydgoszczy: marek.lesniewski@um.bydgoszcz.pl z dopiskiem w temacie maila: „Dreamliner- samolot marzeń”.

 4. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione mogą być poproszone o dostarczenie do siedziby Urzędu Miasta Bydgoszczy oryginałów prac konkursowych.

 5. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data wpływu na adres mailowy podany w punkcie 3 rozdziału VIII.

 6. Prace przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.


IX. Informacja o zwycięzcach

1. O decyzji jury oraz przyznanych nagrodach Organizatorzy poinformują na swoim portalu oraz dodatkowo drogą mailową lub telefoniczną.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość