Strona główna

Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej pan


Pobieranie 6.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.35 Kb.
Zarządzenie nr 5/10

Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN


z dnia 22.02.2010 r.
w sprawie powołania Zespołu reprezentującego Instytut Chemii Fizycznej PAN wobec Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego wykonującego przebudowę istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.
Na podstawie § 17 pkt. 1 statutu IChF PAN z dnia 11 grudnia 1998 r. stanowi się, co następuje:
§ 1.

  1. Powołuję Zespół reprezentujący Instytut Chemii Fizycznej PAN wobec Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego „Przebudowy Istniejącej Hali Laboratoryjnej na Pomieszczenia Laboratoryjne” w następującym składzie:

Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Herbich,

Członkowie: - mgr inż. Jerzy Grissbach,

- mgr inż. Tadeusz Regulski,

- inż. Lech Karaszewski.

2. Wyżej wymieniony Zespół jest upoważnionym Przedstawicielem Instytutu i będzie działał zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2006 r. „Prawo budowlane”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.DYREKTOR INSTYTUTU
Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński

Otrzymują:

Zespół reprezentujący Inwestora


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość