Strona główna

Dyrektywa komisji 2002/100/we z dnia 20 grudnia 2002 r zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/ewg w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny


Pobieranie 117.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar117.56 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI 2002/100/WE
z dnia 20 grudnia 2002 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni1, ostatnio zmienioną dyrektywą 2002/79/WE2, w szczególności jej art. 7,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin3, ostatnio zmienioną dyrektywą 2002/81/WE4, w szczególności jej art. 4 ust 1 lit. f),
a także mając na uwadze, co następuje:
1) Nowa substancja czynna, azoksystrobina, została ujęta w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG na mocy dyrektywy Komisji 98/47/WE5, w celu stosowania wyłącznie jako fungicyd, bez określenia szczególnych warunków mających wpływ na uprawy, wobec których można stosować środki ochrony roślin, zawierające azoksystrobinę.
2) Dopuszczalne poziomy pozostałości azoksystrobiny w towarach - i na ich powierzchni - objętych dyrektywą 90/642/EWG zostają ustanowione we wspomianych dyrektywach, zmienionych w szczególności dyrektywami Komisji 1999/71/WE6, 2000/48/WE7, 2001/48/WE8 i 2002/23/WE9.
3) Dopuszczalne poziomy pozostałości ustanowione w tej dyrektywie odzwierciedlają dozwolone użycie azoksystrobiny wobec niektórych zbóż. Dla zbóż, w stosunku do których jej użycie jest niedozwolone, dopuszczalne poziomy pozostałości ustalono na dolnej granicy oznaczania analitycznego. W szczególności, stosowanie azoksystrobiny może prowadzić do gromadzenia się pozostałości powyżej dolnej granicy oznaczania analitycznego. Tak więc, gdy wnioskowany jest nowy sposób wykorzystania tej substancji, Państwa Członkowskie są zobowiązane do ustanowienia tymczasowo nowych dopuszczalnych poziomów pozostałości na szczeblu krajowym zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG przed wydaniem pozwolenia na takie nowe zastosowanie środka ochrony roślin, zawierającego tę substancję aktywną. Niektóre Państwa Członkowskie przedłożyły odpowiednio informacje odnoszące się do dodatkowego jej wykorzystania. Dostępne informacje oceniono jako wystarczające do zmiany na szczeblu Wspólnoty tymczasowych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla zbóż, w odniesieniu do których Państwa Członkowskie wystąpiły o zezwolenie na stosowanie środków ochrony roślin zawierających azoksystrobinę.
4) W związku z włączeniem azoksystrobiny do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, dnia 22 kwietnia 1998 r. zakończono ocenę naukowo - techniczną w formie sprawozdania przeglądowego Komisji. Ustalono dopuszczalne dzienne spożycie substancji w wysokości 0,1 mg/kg wagi ciała. Uwzględniając wytyczne opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia10 oraz opinię Komitetu Naukowego ds. roślin11 na temat wykorzystanej metodyki, a także postepując zgodnie z procedurami i praktykami wspólnotowymi oceniono długotrwałe narażanie konsumentów na konsumpcję produktów żywnościowych potraktowanych azoksystrobiną i obliczono, że nowe dopuszczalne poziomy pozostałości, obecnie wnioskowane, nie prowadzą do przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia.
5) Wspólnota notyfikowała projekt dyrektywy Komisji Światowej Organizacji Handlu i otrzymane uwagi zostały uwzględnione w ostatniej fazie opracowywania dyrektywy.
6) Wzięto pod uwagę opinie Komitetu Naukowego ds. Roślin, w szczególności jego rady i zalecenia dotyczące ochrony konsumentów przed spożywaniem produktów żywnościowych potraktowanych pestycydami.
7) W związku z powyższym dyrektywa 90/642/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona.
8) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
Dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów zawierające azoksystrobinę ujęte w załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG zastępuje się dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów wymienionymi w Załączniku do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
1. Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
2. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2003 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
3. Niniejsze przepisy stosuje się od dnia 1 kwietnia 2003 r.
4. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2002 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji


ZAŁĄCZNIK


Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się dopuszczalne poziomy pozostałości

Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (mg/kg)

Azoksystrobina

1. Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, bez dodatku cukru; orzechy
(i) OWOCE CYTRUSOWE

1p

Grejpfruty
Cytryny
Limy
Mandarynki (włączając klementynki i inne mieszańce)
Pomarańcze
Owoce pomelo
Inne
(ii) ORZECHY Z DRZEW (niełuskane i łuskane)

0,1p *

Migdały
Orzechy brazylijskie
Orzechy nerkowca
Kasztany jadalne
Orzechy kokosowe
Orzechy laskowe
Orzeszki makadamia
Orzeszki pekan
Orzeszki sosnowe
Orzeszki pistacjowe
Orzechy włoskie
Inne
(iii) OWOCE ZIARNKOWE

0,05p *

Jabłka
Gruszki
Pigwy
Inne
(iv) OWOCE PESTKOWE

0,05p *

Morele
Wiśnie
Brzoskwinie (włączając nektaryny i inne mieszańce)
Śliwka
Inne
(v) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE
a) Winogrona deserowe i do produkcji win

2

Winogrona deserowe
Winogrona do produkcji win
b) Truskawki (z wyłączeniem dzikich)

2p

c) Owoce leśne (z wyłączeniem dzikich)

0,05p *

Jeżyny
Jeżyny popielice
Krzyżówka jeżyny z maliną
Malina
Inne
d) Inne drobne owoce i owoce jagodowe (z wyłączeniem dzikich)

0,05p *

Czarna jagoda
Żurawina błotna
Porzeczki (czerwone, czarne i białe)
Agrest
Inne
e) Owoce jagodowe i owoce dziko rosnące

0,05p *

(vi) OWOCE RÓŻNE
Awokado
Banany

2

Daktyle
Figi
Kiwi
Kumkwat
Liczi
Mango
Oliwki
Męczennica jadalna
Ananas
Granat
Inne

0,05p *

2. Warzywa, świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone
(i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE
Buraki
Marchew

0,2p

Seler
Chrzan

0,2p

Topinambur
Pasternak

0,2p

Pietruszka korzeniowa

0,2p

Rzodkiew zwyczajna
Salsefia

0,2p

Słodkie ziemniaki
Brukiew
Rzepa
Pochrzyn
Inne

0,05p *

(ii) WARZYWA CEBULOWE

0,05p *

Czosnek
Cebula
Szalotka
Dymka
Inne
(iii) WARZYWA WYDAJĄCE OWOCE
a) Psiankowate
Pomidory

2p

Papryki

2p

Oberżyna

2p

Inne

0,05p *

b) Dyniowate – o skórce jadalnej

1p

Ogórki
Korniszony
Cukinia
Inne
c) Dyniowate- o skórce niejadalnej

0,5Ρ

Melony
Dynie
Arbuzy
Inne
d) Kukurydza słodka

0,05p *

(iv) WARZYWA KAPUSTNE

0,05p *

a) Kwiaty kapustnych
Brokuły
Kalafior
Inne
b) Kapustne głowiaste
Kapusta brukselka
Kapusta głowiasta
Inne
c) Kapustne liściaste
Kapusta pekińska
Kapusta włoska
Inne
d) Kalarepa
(v) WARZYWA LIŚCIASTE I ŚWIEŻE ZIOŁA
a) Sałata i podobne

3p

Rzeżucha
Roszpunka warzywna
Sałata
Skarola
Inne
b) Szpinak i podobne

0,05p *

Szpinak
Boćwina
Inne
c) Rzeżucha ogrodowa

0,05p *

d) Endywia

0,2p

e) Zioła

3p

Trybula
Szczypiorek
Pietruszka naciowa
Liście selera naciowego
Inne
(vi) WARZYWA STRĄCZKOWE(świeże)
Fasola (ze strąkami)

1p

Fasola (bez strąków)

0,2p

Groch (ze strąkami)

0,5p

Groch (bez strąków)

0,2p

Inne

0,05p *

(vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)
Szparagi
Karczochy hiszpańskie
Seler naciowy

5p

Koper włoski
Karczochy

1p

Por

0,1p

Rabarbar
Inne

0,05p *

(viii) GRZYBY

0,05p *

a) Grzyby uprawne
b) Grzyby dziko rosnące
3. Jadalne nasiona roślin strączkowych

0,1p

Fasola
Soczewica
Groszek zielony
Inne
4. Nasiona roślin oleistych
Nasiona siemienia lnianego
Orzeszki ziemne
Nasiona maku
Nasiona sezamu
Nasiona słonecznika
Nasiona rzepaku

0,5p

Nasiona soi
Nasiona gorczycy
Nasiona bawełny
Inne

0,05p *

5. Ziemniaki

0,05p *

Ziemniaki wczesne
Ziemniaki towarowe
6. Herbata (liście i łodygi suszone, sfermentowane lub w inny sposób przetwarzane, z liści Camellia sinensis)

0,1p *

7. Chmiel (suszony), łącznie z szyszkami chmielu i nie skoncentrowanym proszkiem

20p

p Wskazuje, że dopuszczalny poziom pozostałości został ustanowiony tymczasowo zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG. Od dnia 1 sierpnia 2003 r. takie poziomy pozostałości uważa się za ostateczne w rozumieniu art. 3 dyrektywy 90/624/EWG.

* Wskazuje dolną granicę oznaczania analitycznego.
1 Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71.

2 Dz.U. L 291 z 28.10.2002, str. 1.

3 Dz.U. L 230 z 19.08.1991, str. 1.

4 Dz.U. L 276 z 12.10.2002, str. 28.

5 Dz.U. L 191 z 7.07.1998, str. 50.

6 Dz.U. L 194 z 27.07.1999, str. 36.

7 Dz.U. L 197 z 3.08.2000, str. 26.

8 Dz.U. L 180 z 3.07.2001, str. 26.

9 Dz.U. L 64 z 7.03.2002, str. 13.

10 Wytyczne dotyczące przewidywania dziennego spożycia wraz z pokarmami pozostałości pestycydów (zmienione), przygotowane przez Program żywienia / Światowy System Monitorowania Środowiska we współpracy z Komitetem ds. pozostałości pestycydów Komisji Kodeksu Żywnościowego, opublikowane przez Światową Organizacja Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSF/FOS/97.7).

11 Opinia Komitetu Naukowego ds. roślin dotycząca kwestii zmian załączników do dyrektyw Rady 86/362/EWG (Dz.U. L 221 z 7.08.1986, str. 7), 86/363/EWG (Dz.U. L 221 z 7.08.1986, str. 43) oraz 90/642/EWG (Opinia wydana przez Komitet Naukowy ds. roślin, dnia 14 lipca 1998 r.) (http://europa.eu.int/comm/dg24/ health/sc/scp/out21_en.html).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość