Strona główna

Dziekan prof dr hab inż. Andrzej Gawdzik


Pobieranie 0.76 Mb.
Strona1/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO – TECHNICZNY

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

45-052 Opole

ul. Oleska 48

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik

Opole, ul. Oleska 48, pok.108 , tel.077 452 73 05

Dni i godziny przyjmowania stron :

poniedziałek 1200 - 1300

czwartek 1330 – 1430

PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów dziennych

dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. UO

Opole, ul. Oleska 48, pok.108 A, tel. 077 452 73 05

Dni i godziny przyjmowania stron :

wtorek 1100 - 1200

czwartek 800 – 900

PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów zaocznych

dr inż. Dariusz Suszanowicz

Opole, ul. Oleska 48, pok.108 A, tel. 077 452 73 05

Dni i godziny przyjmowania stron :

czwartek 800- 900

piątek 1200- 1300

DZIEKANAT WYDZIAŁU

Opole, l. Oleska 48, pokój 126, tel. 077 452 73 02, 077 452 73 01

Dni i godziny przyjmowania stron :

od wtorku do piątku 1130 – 1400

w soboty 800 – 1200

Kierownik dziekanatumgr Monika DUŻYŃSKA

Opole, ul. Oleska 48, pokój 124, tel. 077 452 73 00 • sprawy studentów dziennych i zaocznych prowadzą:


mgr Anna LUBCZYŃSKA

mgr Joanna MALINOWSKA

mgr Agnieszka KOWALCZYK

Wydział Przyrodniczo - Techniczny Uniwersytetu Opolskiego od roku akademickiego 2008/2009 będzie kształcił studentów na kierunkach:
licencjackich (studia I stopnia)

 • Ochrona Środowiska (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Biologia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Inżynieria Środowiska (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Biotechnologia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)


magisterskich uzupełniających (studia II stopnia)

 • Ochrona Środowiska (w systemie niestacjonarnym)

 • Biologia (w systemie niestacjonarnym)

 • Inżynieria Środowiska (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Biotechnologia (w systemie niestacjonarnym)Koordynatorzy kierunkowi:


 • Ochrona Środowiska - dr Urszula Karwaczyńska

 • Biologia – dr Sylwia Nowak

 • Biotechnologia – dr Teresa Farbiszewska

 • Inżynieria Środowiska, specjalność: PPT – studia uzupełniające: mgr Zofia Siwerska

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna: dr Janina Pierańska


STRUKTURA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO – TECHNICZNEGO
I. KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI

Kierownik Katedry - prof. dr hab. inż. Czesława Rosik–Dulewska


 1. ZAKŁAD GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB

dr Izabella Pisarekp.o. kierownika Zakładu

dr hab. Tadeusz Magiera, prof. UO

dr Grzegorz Kusza

Pracownia Ochrony Agrocenoz

dr Jarosław Sławińskimgr Aleksandra Cichoń – prac. techn.

2. ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI I ŚCIEKAMI

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik - Dulewska - kierownik Zakładu

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski

 2. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska, prof. UO

 3. dr Mariusz Głowacki

 4. dr Urszula Karwaczyńska

 5. dr Beata Gołuchowska

 6. dr inż. Tomasz Ciesielczuk

 7. dr inż. Mirosław Wiatkowski

mgr Elwira Wiśniewska – pracownik techniczny

Pracownia Spektrometrii

mgr Barbara Kotula – Witkowska

3. ZAKŁAD MONITORINGU i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO – kierownik Zakładu


Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego

dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO

dr Krzysztof Badora

dr Krzysztof Lubicz Miszewski

dr Maciej Wyszyński

mgr Radosław WróbelPracownia Edukacji Ekologicznej

dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO

mgr Józef Borecki – starszy wykładowca

Pracownia Monitoringu

dr Izabela Czerniawska – Kusza

dr Elżbieta Gołąbek

mgr Agnieszka Brożonowicz – pracownik techniczny

II. KATEDRA BIOSYSTEMATYKI

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Jerzy Lis
1. Zakład Biologii Roślin

Pracownia Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej

Pracownia Systematyki Roślin i Grzybów

Pracownia Anatomii i Morfogenezy Roślin

Pracownia Paleobotaniki

2. Zakład Zoologii Bezkręgowców

3. Pracownia Zoologii Kręgowców

4. Zakład Paleobiologii

5. Centrum Studiów Nad Bioróżnorodnością

6. Stacja Terenowa ŁadzaIII. KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Adam Latała

 1. Zakład Biotechnologii

Pracownia Procesów Biodegradacyjnych

Pracownia Bioreaktorów

Pracownia Genetyki Biochemicznej

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej i Przemysłowej

Pracownia Biochemii

Pracownia Enzymologii

Pracownia Biotechnologicznych Podstaw Żywienia Człowieka

Pracownia Podłoży i Hodowli Szczepów 1. Zakład Biologii Komórki

 2. Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody

 3. Zakład Badań Fizykochemicznych

Pracownia Technologii Informacyjnej

Pracownia Biofizyki i Fizyki Środowiska

Pracownia Chemii Środowiska

  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość