Egzamin dla przewodników górskich beskidzkich ubiegających się o uzyskanie kl. II na obszar: Beskidy Wschodnietes tPobieranie 32.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.17 Kb.
Egzamin dla przewodników górskich beskidzkich ubiegających się o uzyskanie kl. II

na obszar: Beskidy Wschodnie
T E S T
Przystępuje obecnie Pan(i) do rozwiązania testu, który stanowi część pierwszą egzaminu teoretycznego na przewodnika górskiego beskidzkiego kl. II na obszar Beskidów Wschodnich. Test składa się z 30 pytań. Każde pytanie posiada 3 wersje odpowiedzi (a, b, c), z których tylko jedna jest prawidłowa. Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania polega na postawieniu znaku „x” w odpowiednim polu tabelki na załączonym arkuszu odpowiedzi. W przypadku pomyłki – poprawki dokonujemy skreślając dwiema poziomymi kreskami odpowiedź błędną i stawiając znak „x” przy odpowiedzi poprawnej oraz parafkę. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi – 0 pkt. Warunkiem zaliczenia tej części egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 punktów. Czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut.


  1. Nazwa rzeki występująca w piosence ludowej, której fragment melodii jest sygnałem Radia Rzeszów to:

  1. Wisłok

  2. Wisłoka

  3. Jasiołka


2. Rok 1837 związany jest z okresem reaktywacji iwonickich zdrojów. Wiąże się to
z rodem:

a) Stadnickich

b) Załuskich

c) Potockich


3. Laureat Nagrody Nobla urodzony w Rymanowie to:

a) Cwi Hirsz

b) Izaak Izydor Rabi

c) Menachim Mendel


4. Autorem pomnika dobrego wojaka Szwejka w Sanoku i rzeźby Tołhaja w Orelcu jest:

a) Jarosław Giemza

b) Jacek Kawałek

c) Adam Przybysz


5. Do sierpnia 1975 r. na rynku w Baligrodzie stał czołg lekki, który brał udział
w walkach z UPA na terenie Bieszczadów, a który obecnie znajduje się w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Był to czołg:

a) T-34


b) T-70

c) Su-2
6. Z soboty 2.VIII.1975 r. na niedzielę 3.VIII.1975 r. zmontowano w jedną noc kościół na polu kukurydzy. To kościół w:

a) Żernicy

b) Żerdence

c) Nowosiółkach


7. Na dawnym cmentarzu wiejskim na terenie Bieszczadów, przed nieistniejącą już cerkwią, zachował się duży głaz z wykłutym na nim znakiem „ryby”. To miejscowość:

a) Beniowa

b) Bukowiec

c) Muczne


8. Rezerwat krajobrazowo – leśno – geologiczny „Krępak”, porośnięty starodrzewiem jodłowo – bukowym z charakterystycznym runem podgórskiej formy buczyny karpackiej, położony jest w nadleśnictwie:

a) Rymanów

b) Bircza

c) Stuposiany


9. Na terenie Podkarpacia, malowidła ścienne Jana Henryka Rosena znajdują się:

a) w Sanktuarium Maryjnym w Leżajsku

b) w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

c) w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie


10. Siedzibą Magurskiego Parku Narodowego jest miejscowość:

a) Nowy Żmigród

b) Myscowa

c) Krempna


11. Z jedną z bieszczadzkich miejscowości związana jest osoba Henriety Ewy
z Ankwiczów. Po mężach Sołtykowej, a następnie Kuczkowskiej – pani serca wieszcza Adama Mickiewicza. Miejscowość ta to:

a) Średnia Wieś

b) Żerdenka

c) Bereźnica


12. Znana z okresu międzywojennego Akademia Szybownictwa usytuowana była:

a) w Olszanicy

b) w Bezmiechowej

c) w Teleśnicy Sannej


13. Na cmentarzu w tej wsi pochowani są żołnierze słowaccy, którzy polegli w czerwcu 1941 r. jako sojusznicy Niemiec w wojnie z Rosją Radziecką oraz żołnierze czescy
i słowaccy – polegli w 1944 r. – jako sojusznicy Armii Czerwonej w wojnie z Niemcami. Jest to miejscowość:

a) Nowosielce (przy drodze na Zarszyn)

b) Bykowce (przy drodze na Załuż)

c) Dukla (przy drodze na Żmigród)


14. Na 37 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Kambodży na listę UNESCO wpisano kolejne obiekty z Podkarpacia. Są to cerkwie w:

a) Radrużu, Chotyńcu, Smolniku, Turzańsku

b) Radrużu, Kwiatoniu, Smolniku, Uluczu

c) Radrużu, Dobrej, Owczarach, Równi


15. Jeden z bohaterów Konfederacji Barskiej pochowany jest w kościele w Lesku. To:

a) Franciszek Pułaski

b) Ksawery Krasicki

c) Marian Pułaski


16. Najstarsza z zachowanych macew, na cmentarzu żydowskim w Lesku, datowana jest na rok:

a) 1646


b) 1558

c) 1548
17. Schronisko studenckie w paśmie Otrytu nosi nazwę:

a) Chatka Myśliwego

b) Chatka Geologa

c) Chatka Socjologa
18. Pomnik poświęcony pamięci poety Jerzego Harasymowicza stoi:

a) na przełęczy im. Mieczysława Orłowicza

b) na przełęczy Wyżnej nad Brzegami Górnymi

c) na przełęczy Żebrak


19. Krzyż datowany na wiek XIII wykonany w Limognes we Francji, znaleziony
w Bieszczadach, znajduje się obecnie:

a) w grocie ze studzienką w Zwierzyniu

b) w Muzeum Diecezjalnym w Przemyślu

c) w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie


20. Miejscem urodzin Jacka Fredro – ojca komediopisarza Aleksandra Fredro – była miejscowość:

a) Cisna


b) Hoczew

c) Nienadowa


21. Znany rycerz Mikołaj Benko Merbota z Żabokruk w roku 1409 wydał dokument,
w którym uposażył kościół przez siebie zbudowany. W podziemiach tego drewnianego kościoła jest on pochowany. W/w kościół znajduje się w:

a) Przysietnicy

b) Brzozowie

c) Humniskach


22. Z jakim obiektem sakralnym wiążą się osoby fundatorów: Andrzeja Maksymiliana Fredro i Szczepana Józefa Dwernickiego:

a) kościołem parafialnym pw. Ducha Świętego w Przeworsku

b) Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Pacławskiej

c) Kolegiatą pw. Bożego Ciała w Jarosławiu


23. Rezerwaty: „Krywe”, „Hulskie”, „Przełom Sanu pod Tołstą” leżą na terenie:

a) Parku Krajobrazowego Doliny Sanu

b) Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego

c) Bieszczadzkiego Parku Narodowego


24. W dolinie wioski Wołosate płynie:

a) Wołosatka

b) Wołosaty

c) Rzeczyca


25. Zaznacz prawidłowe zestawienie miejscowości, przez które przepływa rzeka Wiar:

a) Huwniki, Liskowate, Łodyna

b) Wojtkowa, Grąziowa, Huwniki

c) Ropienka, Łodzinka Górna, Huwniki


26. Przed którą z wymienionych cerkwi umieszczono tablicę ku czci księdza Michała Werbickiego – autora hymnu Ukrainy?

a) cerkiew w Jaworniku Ruskim

b) cerkiew w Posadzie Rybotyckiej

c) cerkiew w Uluczu


27. Leżąca w paśmie granicznym mogiła lejtnanta P. A. Gładysza (poległego w 1944 r.) leży pomiędzy:

a) Kremenarosem a Rabią Skałą

b) Kremenarosem a Małą Semenową

c) Rabią Skałą a Okrąglikiem


28. Wędrując z Cisnej do Smereka Głównym Szlakiem Beskidzkim przechodzimy kolejno przez:

a) Fereczatą, Worwoskę, Jasło, Okrąglik

b) Worwoskę, Jasło, Okrąglik, Fereczatą

c) Jasło, Fereczatą, Okrąglik, Worwoskę


29. Ostatni przed II wojną światową biskup przemyski – Jozafat Kocyłowski urodził się w:

a) Jurowcach

b) Pakoszówce

c) Czerteżu


30. Idąc od Przełęczy Łupkowskiej ku Przełęczy nad Roztokami Górnymi, przechodzimy przez:

a) Głęboki Wierch, Wierch nad Łazem, Rydoszową

b) Beskid, Feszów, Szczyciska

c) Wysoki Groń, Matragonę, BerdoStrona |


: res -> tur
res -> : 94 (477) ббк 63. 3 (4 Пол) Казимир Борковський Польща у зовнішній політиці України
res -> Podstawowe problemy prawoznawstwa Wykład z 07. 10. 2005 r. Literatura: J. Jabłońska Bońca „Podstawy prawa dla ekonomistów”
res -> Konstytucja jest zbiorem norm – zasad stanowiących fundament politycznego, społecznego I gospodarczego ładu w państwie. Jest aktem prawnym określającym organizację władz publicznych I status prawny jednostki
res -> Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ul. Kopernika 5; tel. (14) 688 80 88
res -> Temat: Jak przygotować inscenizację? „Zemsta” Aleksandra Fredry – fragmenty Treści kształcenia
tur -> Na zdjęciu R. Portius Piątek 29. 08. 2008 r
tur -> Biuro Turystyczno Usługowe travel/Jacek Oleksa/Okulickiego11//37-450 Stalowa Wola/007/04/20/10/2004
tur -> Zestawy pytań do częŚci ustnej egzaminu z języka angielskiego (10. 05. 2011 r.) Zestaw I
tur -> Test – wersja A
tur -> Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy