Strona główna

Egzamin dla przewodników górskich beskidzkich ubiegających się o uzyskanie kl. II na obszar: Beskidy Wschodnietes t


Pobieranie 32.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.17 Kb.
Egzamin dla przewodników górskich beskidzkich ubiegających się o uzyskanie kl. II

na obszar: Beskidy Wschodnie
T E S T
Przystępuje obecnie Pan(i) do rozwiązania testu, który stanowi część pierwszą egzaminu teoretycznego na przewodnika górskiego beskidzkiego kl. II na obszar Beskidów Wschodnich. Test składa się z 30 pytań. Każde pytanie posiada 3 wersje odpowiedzi (a, b, c), z których tylko jedna jest prawidłowa. Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania polega na postawieniu znaku „x” w odpowiednim polu tabelki na załączonym arkuszu odpowiedzi. W przypadku pomyłki – poprawki dokonujemy skreślając dwiema poziomymi kreskami odpowiedź błędną i stawiając znak „x” przy odpowiedzi poprawnej oraz parafkę. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi – 0 pkt. Warunkiem zaliczenia tej części egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 punktów. Czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut.


  1. Nazwa rzeki występująca w piosence ludowej, której fragment melodii jest sygnałem Radia Rzeszów to:

  1. Wisłok

  2. Wisłoka

  3. Jasiołka


2. Rok 1837 związany jest z okresem reaktywacji iwonickich zdrojów. Wiąże się to
z rodem:

a) Stadnickich

b) Załuskich

c) Potockich


3. Laureat Nagrody Nobla urodzony w Rymanowie to:

a) Cwi Hirsz

b) Izaak Izydor Rabi

c) Menachim Mendel


4. Autorem pomnika dobrego wojaka Szwejka w Sanoku i rzeźby Tołhaja w Orelcu jest:

a) Jarosław Giemza

b) Jacek Kawałek

c) Adam Przybysz


5. Do sierpnia 1975 r. na rynku w Baligrodzie stał czołg lekki, który brał udział
w walkach z UPA na terenie Bieszczadów, a który obecnie znajduje się w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Był to czołg:

a) T-34


b) T-70

c) Su-2
6. Z soboty 2.VIII.1975 r. na niedzielę 3.VIII.1975 r. zmontowano w jedną noc kościół na polu kukurydzy. To kościół w:

a) Żernicy

b) Żerdence

c) Nowosiółkach


7. Na dawnym cmentarzu wiejskim na terenie Bieszczadów, przed nieistniejącą już cerkwią, zachował się duży głaz z wykłutym na nim znakiem „ryby”. To miejscowość:

a) Beniowa

b) Bukowiec

c) Muczne


8. Rezerwat krajobrazowo – leśno – geologiczny „Krępak”, porośnięty starodrzewiem jodłowo – bukowym z charakterystycznym runem podgórskiej formy buczyny karpackiej, położony jest w nadleśnictwie:

a) Rymanów

b) Bircza

c) Stuposiany


9. Na terenie Podkarpacia, malowidła ścienne Jana Henryka Rosena znajdują się:

a) w Sanktuarium Maryjnym w Leżajsku

b) w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

c) w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie


10. Siedzibą Magurskiego Parku Narodowego jest miejscowość:

a) Nowy Żmigród

b) Myscowa

c) Krempna


11. Z jedną z bieszczadzkich miejscowości związana jest osoba Henriety Ewy
z Ankwiczów. Po mężach Sołtykowej, a następnie Kuczkowskiej – pani serca wieszcza Adama Mickiewicza. Miejscowość ta to:

a) Średnia Wieś

b) Żerdenka

c) Bereźnica


12. Znana z okresu międzywojennego Akademia Szybownictwa usytuowana była:

a) w Olszanicy

b) w Bezmiechowej

c) w Teleśnicy Sannej


13. Na cmentarzu w tej wsi pochowani są żołnierze słowaccy, którzy polegli w czerwcu 1941 r. jako sojusznicy Niemiec w wojnie z Rosją Radziecką oraz żołnierze czescy
i słowaccy – polegli w 1944 r. – jako sojusznicy Armii Czerwonej w wojnie z Niemcami. Jest to miejscowość:

a) Nowosielce (przy drodze na Zarszyn)

b) Bykowce (przy drodze na Załuż)

c) Dukla (przy drodze na Żmigród)


14. Na 37 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Kambodży na listę UNESCO wpisano kolejne obiekty z Podkarpacia. Są to cerkwie w:

a) Radrużu, Chotyńcu, Smolniku, Turzańsku

b) Radrużu, Kwiatoniu, Smolniku, Uluczu

c) Radrużu, Dobrej, Owczarach, Równi


15. Jeden z bohaterów Konfederacji Barskiej pochowany jest w kościele w Lesku. To:

a) Franciszek Pułaski

b) Ksawery Krasicki

c) Marian Pułaski


16. Najstarsza z zachowanych macew, na cmentarzu żydowskim w Lesku, datowana jest na rok:

a) 1646


b) 1558

c) 1548
17. Schronisko studenckie w paśmie Otrytu nosi nazwę:

a) Chatka Myśliwego

b) Chatka Geologa

c) Chatka Socjologa
18. Pomnik poświęcony pamięci poety Jerzego Harasymowicza stoi:

a) na przełęczy im. Mieczysława Orłowicza

b) na przełęczy Wyżnej nad Brzegami Górnymi

c) na przełęczy Żebrak


19. Krzyż datowany na wiek XIII wykonany w Limognes we Francji, znaleziony
w Bieszczadach, znajduje się obecnie:

a) w grocie ze studzienką w Zwierzyniu

b) w Muzeum Diecezjalnym w Przemyślu

c) w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie


20. Miejscem urodzin Jacka Fredro – ojca komediopisarza Aleksandra Fredro – była miejscowość:

a) Cisna


b) Hoczew

c) Nienadowa


21. Znany rycerz Mikołaj Benko Merbota z Żabokruk w roku 1409 wydał dokument,
w którym uposażył kościół przez siebie zbudowany. W podziemiach tego drewnianego kościoła jest on pochowany. W/w kościół znajduje się w:

a) Przysietnicy

b) Brzozowie

c) Humniskach


22. Z jakim obiektem sakralnym wiążą się osoby fundatorów: Andrzeja Maksymiliana Fredro i Szczepana Józefa Dwernickiego:

a) kościołem parafialnym pw. Ducha Świętego w Przeworsku

b) Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Pacławskiej

c) Kolegiatą pw. Bożego Ciała w Jarosławiu


23. Rezerwaty: „Krywe”, „Hulskie”, „Przełom Sanu pod Tołstą” leżą na terenie:

a) Parku Krajobrazowego Doliny Sanu

b) Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego

c) Bieszczadzkiego Parku Narodowego


24. W dolinie wioski Wołosate płynie:

a) Wołosatka

b) Wołosaty

c) Rzeczyca


25. Zaznacz prawidłowe zestawienie miejscowości, przez które przepływa rzeka Wiar:

a) Huwniki, Liskowate, Łodyna

b) Wojtkowa, Grąziowa, Huwniki

c) Ropienka, Łodzinka Górna, Huwniki


26. Przed którą z wymienionych cerkwi umieszczono tablicę ku czci księdza Michała Werbickiego – autora hymnu Ukrainy?

a) cerkiew w Jaworniku Ruskim

b) cerkiew w Posadzie Rybotyckiej

c) cerkiew w Uluczu


27. Leżąca w paśmie granicznym mogiła lejtnanta P. A. Gładysza (poległego w 1944 r.) leży pomiędzy:

a) Kremenarosem a Rabią Skałą

b) Kremenarosem a Małą Semenową

c) Rabią Skałą a Okrąglikiem


28. Wędrując z Cisnej do Smereka Głównym Szlakiem Beskidzkim przechodzimy kolejno przez:

a) Fereczatą, Worwoskę, Jasło, Okrąglik

b) Worwoskę, Jasło, Okrąglik, Fereczatą

c) Jasło, Fereczatą, Okrąglik, Worwoskę


29. Ostatni przed II wojną światową biskup przemyski – Jozafat Kocyłowski urodził się w:

a) Jurowcach

b) Pakoszówce

c) Czerteżu


30. Idąc od Przełęczy Łupkowskiej ku Przełęczy nad Roztokami Górnymi, przechodzimy przez:

a) Głęboki Wierch, Wierch nad Łazem, Rydoszową

b) Beskid, Feszów, Szczyciska

c) Wysoki Groń, Matragonę, BerdoStrona |©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość