Strona główna

Ekonomia zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte za lata 1950 -1999 allen r. G. D. Teoria makroekonomiczna : ujęcie matematyczne. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975 Syg


Pobieranie 64.62 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar64.62 Kb.
Biblioteka Pedagogiczna poz. 115

w Piotrkowie Trybunalskim

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji

oprac. Sylwia Kubicka
EKONOMIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE ZA LATA 1950 -1999


ALLEN R. G. D. : Teoria makroekonomiczna : ujęcie matematyczne. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

Sygn. 92564
BALICKI Władysław : Makroekonomia. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998

Sygn. 86702
BEGG David, FISCHER Stanley, DORNBUSCH Rudiger : Ekonomia. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993

Sygn. 77805-77806 W
BEGG David, FISCHER Stanley, DORNBUSCH Rudiger : Ekonomia : mikroekonomia. – Wyd. 2 zm.. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997

Sygn. 82772
BURDA Michael, WYPLOSZ Charles : Makroekonomia : podręcznik europejski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995

Sygn. 81581 W
CHIANG Alpha : Podstawy ekonomii matematycznej. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994

Sygn. 78965
CZEPURKO Aleksander : Świat a gospodarka Polski. – Warszawa : KIW, 1986

Sygn. 60461
CZERWIŃSKI Zbigniew : Matematyka na usługach ekonomii. – Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

Sygn. 49276
DOMAŃSKI Ryszard : Geografia ekonomiczna. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

Sygn. 37834 W, 37835-37836, 37404

(także wyd. z roku 1982) – sygn. 45262 W, 50821, 45191


DOMAŃSKI Ryszard : Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982

Sygn. 51595, 45080

DOPIERAŁA Bogdan : Ekonomiczne i demograficzne problemy Pomorza Zachodniego w świetle niemieckich materiałów źródłowych z lat 1926-1932. – Poznań : Instytut Zachodni, 1959Sygn. 35757
EKONOMETRYCZNE metody prognozowania wykonania planów gospodarczych / red. Zbigniew Pawłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, 1979

Sygn. 71713
EKONOMIA / red. Wiesław Caban. – Wyd. 2 popr.. – Łódź : Wydawnictwo „Absolwent”, 1995

Sygn. 82477 W, 82478
EKONOMIA : podręcznik dla studentów licencjackich / red. Wiesław Caban. – Łódź : Wydawnictwo „Absolwent”, 1998

Sygn. 84896 W
EKONOMIA polityczna / red. nauk. Jędrzej Lewandowski, Władysław Bogdan Szyber. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

Sygn. 62723
EKONOMIA polityczna dla wyższych szkół technicznych i rolniczych / red. Stanisław Szefler, Stefan Marciniak. – Wyd. 6. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

Sygn. 51118, 37993, 64683

(także wyd. z lat: 1977, 1975)


EKSPANSJA gospodarcza Polski końca XX wieku / red. nauk. Zdzisław Hellwig. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1997

Sygn. 86423
FERENIEC Jan : Ekonomika i organizacja rolnictwa. – Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1999

Sygn. 86419, 86420 W
FLESZAR Mieczysław : Zarys historii geografii ekonomicznej w Polsce do 1939 roku. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1962

Sygn. 39531
GAJDA Jan : Ekonometria praktyczna. – Łódź : Wydawnictwo „Absolwent”, 1998

Sygn. 84530
GALBRAITH John Kenneth : Istota masowego ubóstwa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

Sygn. 64260
GALBRAITH John Kenneth : Społeczeństwo dobrobytu państwo przemysłowe. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973

Sygn. 84857
GOŚCIŃSKI Janusz : Zarys teorii sterowania ekonomicznego. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

Sygn. 70032-70033
GÓRSKI Janusz : Zarys historii ekonomii politycznej. – Wyd. 2 rozszerz.. – Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 1984

Sygn. 51895

GÓRSKI Janusz, SIERPIŃSKI Witold : Historia powszechnej myśli ekonomicznej(1870-1950). – Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

Sygn. 63384, 50551, 72836, 70031
GRABOWSKI Tadeusz : Ekonomia polityczna kapitalizmu. – Wyd. 3 zm. i rozszerz.. – Warszawa : Wydawnictwo PWE, 1988

Sygn. 67022
GRAHAM Benjamin : Mądry inwestor : praktyczny poradnik. – Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999

Sygn. 86717
GWIAZDA Adam : Międzynarodowa współzależność ekonomiczna we współczesnym świecie. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

Sygn. 58077
HALL Robert, TAYLOR John : Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Sygn. 80170 W
HANUSIK Krystyna, ŁANGOWSKA Urszula : Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1997

Sygn. 87000
IWICKA Maria : Średnie szkolnictwo ekonomiczne w Polsce do roku 1939. – [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1967

Sygn. 85751
KAMERSCHEN David, MCKENZIE Richard, NARDINELLI Clark : Ekonomia. – Gdańsk : Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, 1991

Sygn. 73203 W
KĄTOWSKI Tomasz : Podstawowy wykład z mikroekonomii. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996

Sygn. 83153
KUFEL Jan, SIUDA Wojciech : Prawo gospodarcze dla ekonomistów. – Poznań : Wydawnictwo Scriptus, 1996

Sygn. 83268 W
LAIDLER David, ESTRIN Saul : Wstęp do mikroekonomii. – Warszawa : Wydawnictwo „Gebethner i Ska”, 1991

Sygn. 73502
LANGE Oskar : Dzieła. T. 3, Ekonomia polityczna. – Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1975

Sygn. 68523
LANGE Oskar : Ekonomia polityczna. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

Sygn. 48500, 47875, 44633 W, 47091- 47092

(także wyd. z lat 1981, 1980)


LANGE Oskar : Wstęp do ekonometrii. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974

Sygn. 67396
LIPIŃSKI Edward : Historia polskiej myśli społeczno – ekonomicznej do końca XVIII wieku. – Wrocław; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975

Sygn. 75462-75463
LIPIŃSKI Edward : Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

Sygn. 46673
ŁUKAWER Edward : Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995. – Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1997

Sygn. 87001
ŁYSKO Stanisław, MATULA Eugeniusz, STYK Stanisław : Podstawy ekonomii politycznej. – Warszawa : WSiP, 1980

Sygn. 49241
MATERIAŁY do studiowania ekonomii / red. Franciszek Grzesiok, Fryderyk Kabsa. – Warszawa : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1995

Sygn. 83152
MIESZCZANKOWSKI Mieczysław : Ekonomia : zarys popularny. – Warszawa : Wydawnictwo KiW, 1987

Sygn. 63317 W
MINC Bronisław : Systemy ekonomiczne. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

Sygn. 75448-75449
NASIŁOWSKI Mieczysław : Historia myśli ekonomicznej. – Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1998

Sygn. 86698
NASIŁOWSKI Mieczysław : System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii. – Wyd. 4 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1996

Sygn. 83267 W
NOWAK Edward : Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań. – Wyd. 2 popr.. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

Sygn. 80166
OYRZANOWSKI Bronisław : Makroekonomia. – Wyd. 2 popr.. – Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998

Sygn. 86714
PANEK Emil : Elementy ekonomii matematycznej : statystyka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993

Sygn. 80427
PAWŁOWSKI Zbigniew : Elementy ekonometrii : podręcznik. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

Sygn. 47080
PIETRASZEWSKI Marian : Ekonomika i administracja. – Warszawa : WSiP, 1978

Sygn. 11683 B

POLITYKA ekonomiczna / red. Bolesław Winiarski. – Wyd. 3. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996

Sygn. 84402-84403, 84404 W
PONAD ekonomią / wybór Jan Grossfeld; przedmowa Aleksander Łukaszewicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

Sygn. 57691
RITZER George : McDonaldyzacja społeczeństwa. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 1997

Sygn. 84665
ROMANIUK Kazimierz : Statystyczna analiza struktury zjawisk ekonomicznych. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,1972

Sygn. 38139
SAMUELSON Paul, NORDHAUS William : Ekonomia. T 1-2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996

Sygn. 82469 W, 82470, 82459 W, 82460
SKODLARSKI Janusz : Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku. – Warszawa; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Sygn. 81558 W
SKODLARSKI Janusz : Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku. – Wyd. 3. – Warszawa; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998

Sygn. 85256, 83652 W
SMITH Peter, BEGG David : Ekonomia : zbiór zadań. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995

Sygn. 79277
SOCHA Jacek : Rynek, giełda, inwestycje. – Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1998

Sygn. 88052
SOCHA Jacek : Zrozumieć giełdę. – Warszawa : Wydawnictwo „Olympus”, 1992

Sygn. 75956
SOROS George : Kryzys światowego kapitalizmu : zagrożenia dla społeczeństwa otwartego. – Warszawa : Wydawnictwo Literackie Muza SA, 1999

Sygn. 85920
STANLAKE George Frederick : Podstawy ekonomii. – Warszawa : WSiP, 1992

Sygn. 76682
STATYSTYKA dla ekonomistów / oprac. Bohdan Szulc. – Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976

Sygn. 41197
STRUKTURY przemysłowe w gospodarce : aspekty ekonomiczne, społeczno – kulturowe i polityczne / red. Leon Olszewski, Jan Mozrzymas. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997

Sygn. 86434

TAPSCOTT Don : Gospodarka cyfrowa : nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej. – Warszawa : Business Press, 1998Sygn. 86436 W
TYSZKA Tadeusz : Psychologia zachowań ekonomicznych. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

Sygn. 86003 W
UBEZPIECZENIA w gospodarce rynkowej / red. Andrzej Wosiewicz. – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 1997

Sygn. 85349 W
WISZNIEWSKI Zbigniew : Mikroekonomia współczesna : syntetyczne ujęcie. – Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1997

Sygn. 86998
WOŚ Augustyn : Agrobiznes. T. 1, Makroekonomika. – Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1996

Sygn. 86374 W
WOŚ Jerzy : Wprowadzenie do ekonomii. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998

Sygn. 86733
ZORSKA Anna : Ku globalizacji? : przemiany w korporacjach transportowych i w gospodarce światowej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998

Sygn. 90044 W, 92381

WYDAWNICTWA ZWARTE ZA LATA 2000 -2007


ACOCELLA Nicola : Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

Sygn. 91162
ADAMKIEWICZ Hanna, JĘDRZEJEWSKA Katarzyna : Mikroekonomia : gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta. – Wyd. 2 popr.. – Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2000

Sygn. 86707
ALDRIDGE Alan : Konsumpcja. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2006

Sygn. 94506
BARD Alexander, SODERQVIST Jan : Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitaliźmie. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

Sygn. 94422
BERBEKA Jadwiga, BERBEKA Krzysztof : Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 91030
BILANS korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 91032
BORKOWSKI Bolesław, DUDEK Hanna, SZCZĘSNY Wiesław : Ekonometria : wybrane zagadnienia. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

Sygn. 90974
CAMERON Rondo, NEAL Larry : Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych. – Warszawa : Książka i Wiedza, 2004

Sygn. 92332 W, 84112-84114, 82773 (wyd. z roku 1996)
ELEMENTARNE zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. – Wyd. 2 zmien. i rozszerz.. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

Sygn. 88731, 88230 W, 88065, 78704

( także wyd. z lat: 2000, 1998, 1994)


EKONOMICZNE i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki / red. Leon Olszewski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003

Sygn. 92712
EUROPEISTYKA w zarysie / red. nauk. Alojzy Nowak, Dariusz Milczarek. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

Sygn. 94449 W
HAZLITT Henry : Ekonomia w jednej lekcji. – Wyd. 2. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, 2004

Sygn. 93071-93072
JANKOWSKI Bartosz : Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej – implikacje dla Polski. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001

Sygn. 88989-88990
KACZMAREK Jacek, STASIAK Andrzej, WŁODARCZYK Bogdan : Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005

Sygn. 93503
KOMPENDIUM wiedzy o turystyce / red. Grzegorz Gołembski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Sygn. 93551
KRUCZEK Zygmunt, WALAS Bartłomiej : Promocja i informacja turystyczna. – Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2004

Sygn. 93855
KULTUROWE, ekonomiczne i polityczne wymiary integracji europejskiej / red. Jarosław Gryz. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2002

Sygn. 93427
LEJMAN Witold, MIKOSIK Stanisław, SZPAKOWSKI Jerzy : Ekonomia : przewodnik dla studiujących. – Wyd. 6. – Łodź : Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, 2000

Sygn. 89992, 82809 W (wyd. z roku 1996)

LANDES David : Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są bogaci, a inni tak ubodzy. – Wyd. 2. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2005Sygn. 93233
LELUSZ Henryk, KOWALEWSKI Mirosław, LASMANOWICZ Renata : Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, 2000

Sygn. 88240
ŁAZAREK Roman : Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia. – Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004

Sygn. 92655
OBSŁUGA ruchu turystycznego / red. nauk. Beata Meyer. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Sygn. 94437
PIĄTKOWSKI Wiesław : Wykłady z historii myśli ekonomicznej : starożytna Grecja i Rzym. – Łódź : Wydawnictwo Absolwent, 2001

Sygn. 88732
POCZTA Walenty : Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 92207
PODSTAWY ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. – Wyd. 2 popr.. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2002

Sygn. 89973 W, 84892 W (wyd. z roku 1998)
PODSTAWY turystyki / red. Aleksander Szwichtenberg. – Koszalin : Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2000

Sygn. 89695
POLITYKA gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

Sygn. 88740 W
PRATLEY Peter : Etyka w biznesie. – Warszawa : Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000

Sygn. 87298
PROBLEMY gospodarki rynkowej w Polsce / red. Barbara Polszakiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004

Sygn. 92894
PROGRAMY rolno – środowiskowe : założenia, realizacja, perspektywy / [red. Anna Myka – Raduj, Jarosław Szymański]. – Lublin : Poleski Park Narodowy, 2006

Sygn. 94780
PROMOCJA krajowych towarów przemysłowych i rolno-spożywczych w świetle prawa wspólnotowego : analiza. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

Sygn. 92187
REICHEL Janusz : Czas ziemi : natura – człowiek – ekonomia : eseje, artykuły, polemiki. – Kraków : Wydawnictwo „Zielone Brygady”, 2006

Sygn. 94299
RITZER George : Magiczny świat konsumpcji. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2001

Sygn. 89203
RÓŻYCKI Paweł : Zarys wiedzy o turystyce. – Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2006

Sygn. 93841
RYNEK wewnętrzny. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 92194
SPOŁECZEŃSTWO i polityka : zarys wykładu / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2001

Sygn. 88814 W
STANKIEWICZ Wacław : Historia myśli ekonomicznej. – Wyd. 2 rozszerz.. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000

Sygn. 88724 W
STIGLITZ Joseph : Szalone lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Sygn. 94736
SZNAJDER Michał, PRZEZBÓRSKA Lucyna : Agroturystyka. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

Sygn. 94367
SZUBERT – ZARZECZNY Urszula : Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski. – Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2001

Sygn. 89224
WHITEHEAD Geoffrey : Ekonomia. – Warszawa : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001

Sygn. 91168
ZJEDNOCZONE Niemcy : bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002) / red. Piotr Kalka, Jadwiga Kiperska. – Poznań : Instytut Zachodni, 2004

Sygn. 93227


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość