Strona główna

Et Verbum caro factum est


Pobieranie 37.85 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.85 Kb.
Et Verbum caro factum est

W tym czasie łaski, patrzmy, Bracia, na Biedaczynę, aby od niego uczyć się przyjęcia misterium Wcielenia i narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa - Fr. Jose Rodriguez Carballo, Minister Generalny


Obchody Jubileuszu Zakonu Braci Mniejszych w USA

Prowincja Św. Jana Chrzciciela, Cincinati, Ohio - w 2009 roku oprócz Jublieuszu 800-lecia Zakonu świętuje 150 rocznicę istnienia jako Kustodia i 150 lat istnienia głównego kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka w Cincinati. Największe uroczystości miały miejsce 16 kwietnia br. podczas Mszy św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Cincinati Daniela Pilarczyka i biskupa Daniela Dufour z Montego Bay (Jamaika). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Prowincji: www.franciscan.org

Najbardziej znaczącym wydarzeniem w ramach jubileuszowych uroczystości w Prowincji Św. Barbary w Oakland - Kalifornia, był udział Ministra Generalnego Zakonu w obradach Kapituły Prowincjalnej, która odbyła się w styczniu br. Poza tym Bracia przez cały rok jubileuszowy publikowali artykuły na temat tradycji franciszkańskiej w wydawanym przez Prowincję dwumiesięczniku „The Way of St. Francis” (Droga Św. Franciszka). Teksty te można znaleźć na stronie: www.sbfranciscans.org

Bracia z Prowincji Najświętszego Imienia oraz ich współpracownicy uczcili Jubileusz Zakonu podczas różnych wydarzeń, które organizowali podczas trwania roku jubileuszowego, a poświęcone były one tematom duchowym i wychowawczym. W kwietniu br., w bliskości rocznicy zatwierdzenia Reguły Św. Franciszka, Prowincja zorganizowała jednodniowe studium dla wszystkich gałęzi rodziny Franciszkańskiej. Dodatkowe informacje można przeczytać na stronie: www.hnp.org

Wstępem do jubileuszowych obchodów 800-lecia założenia Zakonu w Prowincji Najświętszego Serca, St. Louis, Missouri były uroczystości związane ze 150 rocznicą jej istnienia w USA. Swoje powstanie zawdzięcza ona niemieckiej Prowincji p.w. Świętego Krzyża. Szczególny wpływ na jej powstanie miały dwa wydarzenia. Pierwsze miało miejsce 16 kwietnia 2008 roku, kiedy to Bracia z Prowincji w obecności innych zakonników, swych rodzin, przyjaciół i parafian, publicznie odnowili swoje zakonne śluby. Drugim wydarzeniem był koncert, który odbył się w Quincy, Illinois, w niedzielę 26 października 2008 roku. Fr. Bob Hutmacher, Fr. Dennis Schafer i Fr. Gary Jeriha wykonali różne utwory na organach i pianoli, które były przeplatane fragmentami ze Źródeł Franciszkańskich. Drugi koncert, zatytułowany „A celebration of Hope end Peace” odbył się 26 i 27 czerwca 2009 roku w River Forest - Illinois i był artystyczną manifestacją radości i wdzięczności za 800 lat istnienia Rodziny Franciszkańskiej. Koncert ten został zorganizowany i koordynowany przez Fr. Bob Hutmachera, który był również wykonawcą niektórych utworów. Szerzej o tych inicjatywach można przeczytać na stronie: www.thefriars.orgUniwersytet Św. Bonawentury - aby uczcić tradycyjną datę zatwierdzenia przez Papieża Innocentego III reguły życia Franciszka i jego pierwszych Braci (16 kwietnia 2009), Instytut Franciszkański zorganizował w dniach 17-19 kwietnia 2009 roku, trzydniową sesję naukową, która zgromadziła ekspertów z historii średniowiecza i współczesnych badaczy Reguły Franciszkańskiej. Informacje o wykładach i dyskusjach można znaleźć na stronie: www.sb.edu/FranciscanInstitute

Milwaukee, Wisconsin - dla uczczenia 800 lat zatwierdzenia Reguły, Bracia różnych obediencji, członkowie III Zakonu oraz Franciszkanie świeccy wzięli udział w sympozjum naukowym zorganizowanym na Uniwersytecie Kardynała Stritcha. Program spotkania zawierał wykład „Il Messale di San Nicolo/La Regola di S. Francesco” oraz dyskusję na temat “Leadership francescana nel Futuro”.
Hiszpania - Centrum “Cardenal Cisneros” w Madrycie

Z okazji obchodów Jubileuszu 800-lecia założenia Zakonu Braci Mniejszych, Centrum „Cardenal Cisneros” w Madrycie zorganizowało na początku roku akademickiego 2009/10 dwie serie konferencji. Pierwszy cykl wykładów koncentrował się na osobie Św. Franciszka i polegał na ponownym odkryciu tych aspektów z życia Świętego, które najbardziej wyróżniają się z jego bogatej osobowości i pociągają do naśladowania jego świętości. Drugi cykl konferencji dotyczył aktualności franciszkanizmu w dzisiejszym społeczeństwie. Starano się ukazać przesłanie franciszkanizmu oraz jego wpływ na możliwość rozwiązania najbardziej palących problemów współczesnego człowieka. Wspomniane konferencje zakończą się w grudniu 2009 r. dwoma ważnymi wydarzeniami: 10 grudnia, w Club Internacional de Prensa di Madrid, odbędzie się prezentacja „Franciszek z Asyżu dzisiaj”, na którą składa się 8 książek, wydanych przez CCP e Editorial Cisneros. W uroczystości, której będzie przewodniczył będzie Arcybiskup Sewilii, Carlos Kard. Amigo ofm, wezmą również udział m.in.: dyrektor serii wydawniczej Fr. Jose Antonio Merino, Fernando Sanchez Drago - filozof, historyk i pisarz oraz prezenterka hiszpańskich programów katolickich telewizji Tele Madrid - Maria Angeles Fernandez.

Drugim ważnym wydarzeniem będzie zorganizowany w Tele Madrid program „okrągły stół”, który zostanie wyemitowany przed Świętami Bożego Narodzenia. W programie uczestniczyć będą dziennikarze i pisarze, którym nie jest obca tematyka z dziedziny religii i franciszkanizmu oraz aktualność tychże. Wezmą w nim udział również członkowie Stowarzyszenia Szopek Bożonarodzeniowych.

Nowy Biskup Franciszkański

Watykan - 11 listopada Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupem Lages - Fr. Irineu Andreassa (z Kustodii p.w. Najświętszego Serca w Brazylii). Diecezja Lages obejmuje obszar - 18.416 km² i zamieszkiwana jest przez - 357.000 mieszkańców, z czego 305.000 jest katolikami. Na terenie diecezji pracuje 54 kapłanów i 194 osoby konsekrowane).

Biskup nominat urodził się w 1949 roku w Iacri, w Brazylii. Profesję zakonną złożył w 1977 roku, a w 1978 przyjął święcenia kapłańskie. Dotąd był proboszczem parafii p.w. Św. Anny i Naszej Pani z Aparecida w diecezji Marilia.
Effata - otwórz się! Osoba niesłysząca w życiu Kościoła

W dniach 19-21 listpada br. odbyła się w Watykanie XXIV Międzynarodowa Konferencja, której wiodącym tematem było ”Effata - otwórz się! Osoba niesłysząca w życiu Kościoła”. Podjęty temat ma być odpowiedzią na liczne zapytania, jakie napływały do Watykanu z prośbą o zorganizowanie sympozjum dla osób niesłyszących, aby również w Kościele zostały zauważone osoby niesłyszące z całą swą godnością i należnymi im prawami.

Konferencja przygotowana była przede wszystkim dla osób niesłyszących, dla ich rodzin oraz dla wszystkich, którzy pracują wśród nich - tak w środowisku kościelnym, jak i w społeczeństwie. W sposób szczególny mogli z tych konferencji skorzystać kapelani i odpowiedzialni za ten sektor działalności duszpasterskiej na szczeblu narodowym i w poszczególnych diecezjach. Wśród uczestników był również obecny Fr. Bogdan Knavs z Prowincji Św. Krzyża w Słowenii, który jest krajowym kapelanem osób niesłyszących w swoim kraju. Tradycja pracy z osobami niesłyszącymi w Słowenii sięga roku 1845, kiedy to ufundowano pierwszy dom dla niesłyszących dzieci. W następnych latach przybywało osób, które poświęciły się służbie wśród niesłyszących. Po II Wojnie Światowej zawieszono działalność aż do roku 1970, kiedy Fr. Jakob Bijol na nowo zaczął pracować z osobami głuchoniemymi. Jego dzieło kontynuuje Fr. Bogdan, któremu udało się zebrać grupę ludzi poświęcających się w sposób profesjonalny tym osobom. Patronem osób głuchoniemych jest Św. Filip Smaldone. Więcej informacji w tym względzie: www.healthpastoral.org lub www.vcgn.si
Uznanie dla Peruwiańskich Franciszkanów

Z okazji Jubileuszu 800-lecia założenia Zakonu Braci Mniejszych, Prezydent Kongresu Peru, Luis Alva Castro, odznaczył Franciszkanów Honorowym Medalem Republiki. To zaszczytne odznaczenie odebrał w imieniu Współbraci Minister Prowincjalny Prowincji XII Apostołów - Fr. Emilio Carpio Ponce. W swoim wystąpieniu Prezydent przedstawił Św. Franciszka jako Apostoła Pokoju, podkreślając nadzwyczajny wkład Zakonu dla całego kraju. Fr. Emilio Carpio stwierdził w odpowiedzi, że otrzymane odznaczenie jest wyzwaniem dla Zakonu pracującego w Peru i wezwanie do kontynuowania dzieła ewangelizacji i kultury w minionych wiekach. Franciszkanie są obecni w Peru od 1531 roku, czyli od 478 lat.


Albania - braterskie odwiedziny i Kapituła Narodowa OFS

W dniach 12-18 października br. miała miejsce pastoralno-braterska wizyta oraz obrady narodowej Kapituły wyborczej OFS w Albanii. Z wizytą braterską przyjechał Benedetto Lino, radny Prezydium CIOFS, a jako wizytator pastoralny Fr. Ivan Matić.

Wizytatorzy spotkali się z członkami Rady Narodowej OFS i Młodzieży Franciszkańskiej, a także z Siostrami i Braćmi trzech lokalnych wspólnot OFS: Scutari, Bajza e Lac. W całej Albanii jest około 120 członków OFS. Wizytatorzy spotkali się także z Arcybiskupem Scutari, Mons. Angelo Massafra i z Arcybiskupem Tirany, Mons. Rrok Mirdita, a także z Ministrem Prowincjalnym Fr. Gasmend Tinaj i Siostrami Klaryskami w Scutari.

Sesja wyborcza odbyła się po południu 17 października. Na Przełożonego narodowego wybrany został Ndreke Ndreka. Kapitułę zakończyła uroczysta Eucharystia, podczas której zatwierdzono nowo wybraną Radę OFS.


Franciszkańskie nowości wydawnicze

La verdadera historia de un Cristo franciscano: El Senor del Sacromonte de la Basilica de Zapopan - Prawdziwa historia franciszkańskiego Chrystusa z Sacro Monte w Zapopan, Fr. Oscar G. Villalobos Avendano, Ed. Publicaciones Franciscanas, Zapopan (Meksyk), 2009, pp. 72.

Autor przedstawia meksykańskiego Chrystusa, zwanego „Panem ze Świętej Góry” jako dzieło o niepowtarzalnej wartości religijnej, artystycznej i historycznej, czyli dokładnie tak, jak przedstawia ją przebyta droga dzieła, od czasu powstania w kontekście ewangelizacji, którą przeprowadzali Franciszkanie w XVI wieku, aż do dnia dzisiejszego. Figura Chrystusa ma 2,20 m wysokości i siedem części ruchomych (szyja, ramiona, ramiona i kolana). Początkowo była ona umieszczona na imponującym krzyżu. Od 50 lat umieszczona jest w dębowo-kryształowej urnie i cieszy się wielką czcią wiernych w bazylice w Zopopan, w której przebywa od 1922 roku. Rzeźba została wykonana z masy z trzciny ryżowej i tarascos michoacanos w połowie XVI wieku, pod kierunkiem znanego artysty Matiasa de la Cerda.

Książka dzieli się na cztery rozdziały: I. Franciszkanie i ewangelizacja w „Nowym Świecie” w XVI w., II. Prawdziwa historia Chrystusa Pana ze Świętej Góry, III. Opis ciała i znaczenie Chrystusa Pana ze Świętej Góry, IV. Medytacja autora przed Chrystusem Panem ze Świętej Góry.
L’infinito in una culla. San Francesco e la gidia del natale -Nieskończony w żłobie. Św. Franciszek i radość Bożego Narodzenia, Carlo Maria Martini, Pietro Messa, Ed. Porziuncola, pp. 63.

Święty z Asyżu jako prorok i poeta, wraz ze żłóbkiem w Greccio na nowo zapalił i umocnił pamięć o wydarzeniach związanych z narodzeniem Chrystusa w Betlejem. Z tej pamięci chrześcijaństwo może czerpać odwagę i niewinność, wierność i miłość. Franciszek pochyla się nad żłobem i bierze na ręce Dzieciątko, aby pokazać go niedowierzającym i szczęśliwym ludziom.


Wiadomości w skrócie

Obóz pod namiotami dla młodzieży w Kolumbii - z okazji 800-lecia zatwierdzenia Franciszkowej Reguły życia Braci Mniejszych, Prowincja S. Fede w Kolumbii, w dniach od 28 do 31 października br. zorganizowała w Armenia (Quindio) I obóz pod namiotami dla młodzieży. Do uczestnictwa w obozie zaproszono młodzież w wieku od 14 do 25 lat, która należy do licznych grup, zdobywających formację wychowawczo-parafialną przy poszczególnych klasztorach Prowincji. Uczestnicy zostali także zaszczyceni obecnością Mons. Fabio Duque Jamarillo OFM i Ministra Prowincjalnego Fr. Fernando Garzon Ramireza.
Zwyczajne spotkanie COMPI (Konferencji Prowincjałów Włoch i Albanii) odbyło się w dniach 12-16 października br. Wypełniła je wspólna modlitwa, refleksja i obrady. Działalność Konferencji - pomimo znanych problemów: spadku powołań, starzenia się Braci, łączenia Prowincji i kwestii duszpasterskich w ogólności - cechuje aktywność i bogactwo inicjatyw. Konferencja, wysłuchawszy relacji osób odpowiedzialnych, oceniła różne propozycje w przygotowaniu nowego Projektu działań na najbliższe trzech lecie.

Wybrano również nowy Zarząd Konferencji: Przewodniczącym został - Fr. Francesco Patton, Prowincjał z Trentino; wiceprzewodniczącym - Fr. Sabino Iannuzzi (Benevento), radnymi: Fr. Paolo Fontaccini (Toskania) i Fr. Mario Vaccari (Liguria), a na sekretarza Konferencji wybrano Fr. Donato Sardella z Prowincji Puglia-Molise.


Św. Franciszek z Asyżu i 800-letnia droga piękna - to tytuł wystawy zorganizowanej w dniach 04.10.-04.12. w Sali wystaw Uniwersytetu Najświętszego Serca na terenie Karaibskiej Kustodii p.w. Najśw. Maryi Panny od nadziei, z okazji 800-lecia zatwierdzenia franciszkańskiej formy życia. Tym sposobem Franciszkanie na Karaibach chcieli razem uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych na skalę światową, przerzucając most jedności pomiędzy przeszłością a tym, kim moglibyśmy być w przyszłości, jeżeli zarazimy się poszukiwaniem sensu życia i poddamy się wpływowi piękna na nasze życie. Bracia wierni pierwotnym założeniom pragną jeszcze bardziej sprostać wezwaniu, aby przyjąć w duchu solidarności najbardziej biednych ze społeczności karaibskiej. Sprzedaż niektórych dzieł zaprezentowanych na wystawie, posłuży do założenia nowego funduszu socjalnego Kustodii Franciszkańskiej na Karaibach, który będzie pomocny w realizacji projektów socjalnych w najbiedniejszych regionach Karaibów.

Święci i Zakony w Rzymie w czasach współczesnych. Miejsca i wizerunki - Po raz pierwszy klasztory siedmiu Świętych - Św. Antoniego M. Zachariasza, Św. Kamila z Lellis, Św. Karola z Sezze, Św. Jana Leonardiego, Św. Józefa Kalasancjusza, Św. Ignacego z Loyoli, Św. Leonarda z Porto Maurizio - protagonistów wydarzeń duchowych i kulturalnych Rzymie w latach 1500-1700, otworzyły jednocześnie swoje drzwi dla zwiedzających. To niecodzienne wydarzenie poprzedziła sesja zatytułowana: „Święci i Zakony w Rzymie w czasach współczesnych. Miejsca i wizerunki”, która odbyła się w Sali Baldini przy Placu Campitelli. Przez dwa dni (06-07.10.) zwiedzający wraz z przewodnikiem (bezpłatnie) mieli możliwość zobaczyć miejsca szczególne w historii Wiecznego Miasta. Całe wydarzenie zostało ubogacone dwoma wieczorami poświęconymi muzyce, przygotowanymi przez Centrum Kulturalne Rzymskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Aracoeli, na podstawie tekstu „Pochwała Stworzeń” Św. Franciszka, z muzyką Marco Ferrettiego.
Ulica Zakonu Franciszkańskiego - w Ramleh (Izrael) - z okazji Jubileuszu 800-lecia założenia Zakonu Franciszkańskiego, Kustodia Ziemi Świętej i Rada Miasta w Ramleh nadała jednej z ulic nazwę „Franciscan Order Street”. Stosowna ceremonia, która odbyła się 10 listopada br. rozpoczęła się uroczystym przejściem z Placu przed Radą Miasta na Ulicę Franciszkańską, po czym miało miejsce wspólne spotkanie w ogrodach przy Szkole Ziemi Świętej.
Obrady Konferencji Wschodnio-azjatyckiej, którym przewodniczył Baltazar A. Obico, odbyły się w dniach 13-15 października w Honkongu. Uczestniczyło w niej 26 Braci, którzy pełnią urząd prowincjałów, kustoszów, sekretarzy formacji i studiów i sekretarzy do spaw ewangelizacji oraz sprawiedliwości i pokoju na Filipinach, w Japonii, Korei, Tajwanie, Wietnamie. Nowymi uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Kustodii p.w. Św. Antoniego z Padwy na Filipinach i Kustodii p.w. Św. Franciszka w Chinach. Ze względu na problemy z otrzymaniem wizy, w obradach Konferencji nie mógł uczestniczyć prezes Fundacji w Myanmar. Wielką radością dla uczestników spotkania była obecność Współbraci: nowego Definitora dla Azji, Fr. Paschalisa Bruna Syukur, który 13 października br., tj. na rozpoczęcie Konferencji przewodniczył Mszy św.; Fr. Reu Jose Galoy, który był moderatorem Konferencji oraz Fr. Josepha Ha, delegata generalnego dla Projektu Chińskiego, który gościł wszystkich uczestników. Owocem tego spotkania są wytyczne dla działalności Konferencji na najbliższe 6 lat (2009-2015), jak również projekty misyjne związane z Centrum Misji w Azji oraz wiele innych konkretnych planów dotyczących realizacji ewangelizacyjnego projektu dla Azji.
100-lecie Wydziału Teologii Franciszkańskiej w Sarajewie. Od 6 do 8 października br. Bracia Chorwaci świętowali tę rocznicę jako bardzo ważne dla intelektualnej spuścizny franciszkańskiej w Bośni-Hercegowinie wydarzenie. Wydział Teologii w Sarajewie, podczas 100-lecia swego istnienia nie odwołał żadnego semestru w programie nauczania, nawet podczas dwóch Wojen Światowych. Po dzień dzisiejszy Wydział jest centrum formacji dla Braci i centrum kultury dla miasta Sarajewa i dla całej Bośni-Hercegowiny.
Spotkanie Wizytatorów Generalnych - w dniach od 16 do 19 listopada br. odbyło się w siedzibie Kurii Generalnej w Rzymie doroczne spotkanie Wizytatorów Generalnych z Ministrem Generalnym i Definitorium. W czterodniowym spotkaniu uczestniczyło 23 Współbraci. Zobacz: www.ofm.org
Stany Zjednoczone - Narodowa Kapituła Wyborcza OFS. Rio Rancho, blisko Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, w dniach 20-25 października br. gościło uczestników narodowej kapituły wyborczej OFS. Zarząd CIOFS reprezentowany był przez Doug’a Clorey, wiceministra generalnego OFS oraz Fr. Ivana Matića. W organizację Kapituły zaangażowała się z poświęceniem regionalna wspólnota Trzeciego Zakonu z Nowego Meksyku. Były to dni braterstwa i wzajemnego dzielenia się różnymi doświadczeniami z życia i działalności różnych wspólnot OFS. Kapitule towarzyszyły także sesje formacji ciągłej, przygotowane i poprowadzone przez regionalnych asystentów i osoby odpowiedzialne za formację. Przełożonym krajowym OFS wybrany został Tom Bello, a radną międzynarodową ponownie wybrano Anne Mulqueen.

Wspólnota OFS w Stanach Zjednoczonych składa się z 30 wspólnot regionalnych, do których należy ok. 15.000 członków po profesji uroczystej i ok. 1.300 kandydatów przygotowujących się do złożenia profesji. Istnieje ok. 674 lokalnych wspólnot erygowanych kanonicznie i 44 wspólnoty oczekujące oficjalnego zatwierdzenia. Oprócz tego istnieją również grupy Młodzieży Franciszkańskiej. Więcej informacji na stronie: www.nafra-sfo.org


KALENDARZ MINISTRA GENERALNEGO

02-06 grudnia: Wizyta w Kustodii Świętej Rodziny w Chicago i Waterford (USA)

09-12 grudnia: Wizyta w Kongregacjach Watykańskich

14-18 grudnia: Tempo forte - Posiedzenie Definitorium Generalnego (Rzym)

20 grudzień: Udział w uroczystości 50-lecia Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej (Rzym)

24 grudzień: Msza św. - Pasterka w Kurii Generalnej.

25 grudzień: Msza św. bożonarodzeniowa w Sanktuarium Franciszkańskim w Greccio
Nowi Prowincjałowie

Fr. Babu Jose Pamplany - wybrany Ministrem prowincjalnym Prowincji Św. Tomasza Apostoła w Indiach

Fr. Fidencio Vanboemmel - wybrany Ministrem prowincjalnym Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii
Niosący dar Ewangelii

Od pierwszych dni Wspólnota odkrywa powołanie do tego, aby głosić to, czym żyje. Tomasz z Celano opisuje, że na samym początku, gdy było zaledwie 8 Braci miało miejsce pierwsze rozesłanie i w ten sposób Franciszek i inni Bracia stali się głosicielami Ewangelii. Jest to charakterystyczny dla życia franciszkańskiego rys, który z uwagą podkreślają obydwie Reguły. Jest to droga i wyzwanie ze strony świata, od których nie chcemy uciekać, gdyż na tej drodze znajdujemy swoje miejsce, by dzielić życie z biednymi, których spotkamy. Owo pójście na świat jest jakby „zwróceniem” daru Ewangelii, jaki sami otrzymaliśmy po to, aby się nim dzielić z innymi (n. 7)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość