Strona główna

Etap II etap edukacyjny, uczeń kończący klasę VI przedmiot


Pobieranie 18.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.08 Kb.

Str.

Poznaję sztukę współczesną i ją naśladuję

Etap

II etap edukacyjny, uczeń kończący klasę VIPrzedmiot

PlastykaWymagania szczegółowe:

(1.2) korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory

w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).

Temat lekcji

Poznaję sztukę współczesną i ją naśladujęCzas na realizację

1 godzina lekcyjna.Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna sylwetki ważnych artystów XIX i XX wieku,

 • rozróżnia kierunki w malarstwie na podstawie przykładów,

 • podaje cechy charakterystyczne wybranych dzieł malarskich.
umiejętności – uczeń:

w malarstwie,

 • posługuje się podstawowymi pojęciami właściwymi dla malarstwa,

 • określa temat oglądanego dzieła,

 • wykona pracę twórczą inspirowaną wybranymi kierunkami,

 • wykorzystuje w pracy twórczej wiadomości uzyskane

z przekazów medialnych, zgodnie z wiedzą o prawach autora.
postawy:

 • kształtowanie wyobraźni plastycznej,

 • właściwie organizuje swój warsztat pracy,

 • wyrażanie własnej osobowości w pracy twórczej.Metody pracy:

rozmowa nauczająca (pogadanka), zestaw ilustracji o różnej tematyce służących jako inspiracje twórcze, działania praktyczne (malowanie), aktywizująca (dyskusja)Forma pracy:

indywidualna, zbiorowaŚrodki dydaktyczne,

w tym zasoby multimedialne:zestaw ilustracji o różnej tematyce służących jako inspiracje twórcze. Impresjonizm (Claude Monet); fowizm (Andre Derain); ekspresjonizm abstrakcyjny (Jackson Pollock); abstrakcja geometryczna (Piet Mondrian).Materiały plastyczne:

kartka z bloku technicznego formatu A-3, farby plakatowe, pędzle,Przebieg lekcji

 1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, przygotowanie stanowiska pracy).

 2. Nauczyciel charakteryzuje krótko kierunki w malarstwie które uznaje się z przełomowe.
faza wprowadzająca:

(7 min.)

faza realizacyjna:

(30 min.)


 1. Nauczyciel prezentuje uczniom zasób: zestaw ilustracji o różnej tematyce służących jako inspiracje twórcze. Impresjonizm (Claude Monet); fowizm (Andre Derain); ekspresjonizm abstrakcyjny (Jackson Pollock); abstrakcja geometryczna (Piet Mondrian),

 2. Zachęca uczniów do swobodnych wypowiedzi na temat obejrzanego zestawu dzieł. Pyta o wrażenia jakie zrobiły na uczniach poszczególne reprodukcje obrazów.

 3. Nauczyciel wyjaśnia, że obrazy będą inspiracją do wykonania pracy plastycznej na lekcji.

 4. Uczniowie wybierają jeden z obrazów, w oparciu o który wykonują własną pracę plastyczną.

 5. Nauczyciel udziela wskazówek podczas wykonywania zadania, zwraca uwagę na temat i formę dzieł, które stanowią inspiracje dla uczniów.

 6. Po zakończonej pracy uczniowie porównują swoje obrazy z tymi, które widzieli w zestawie i poszukują cech wspólnych.

 7. Porządkują stanowiska pracy.faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. Nauczyciel ocenia prace, podkreśla, że ich wykonanie było dla uczniów dużym wyzwaniem oraz ciekawym doświadczeniem.

 2. Wszystkie prace zostają wyeksponowane w sali lekcyjnej.Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość