Etapy olimpiadyPobieranie 65.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar65.6 Kb.
XIX Olimpiada Teologii Katolickiej

ETAPY OLIMPIADY

- etap szkolny:  przeprowadzony w szkołach - 8 stycznia 2009 r.

- etap diecezjalny: przeprowadzony w diecezjach - 4 marca 2009 r.

- etap ogólnopolski: przeprowadzony w Kaliszu - 17-19 kwietnia 2009 r.


LITERATURA

- Etap szkolny:
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003. Wyd.IV: Rdz 6 – 9;  Mt 1 – 2; Łk 1- 2 (wraz z przypisami)
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nn.: 355-379; 2258-2262; 2292-2296 (http://www.katechizm.opoka.org.pl/)
3. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Jedność, Kielce 2005, nn.: 466-471
4. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn : 1-6; 15-20; 26-28; 39-43 (http://www.opoka.org.pl/)
5. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos [cała]. (http://www.opoka.org.pl/)
6. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, nn.: 90-93 (http://www.opoka.org.pl/)
7. Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości, Homilia podczas Mszy świętej przed Sanktuarium Św. Józefa, Kalisz 4.06.1997 [cała]. (http://www.opoka.org.pl/)
8. A. Gendera, Prawo do życia nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, w: Bądźcie solidarni z życiem, UAM, Poznań 2007, s. 43-56. (http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/Ks.dr-Aleksander.Gendera.Prawo_do_zycia.htm)
9. T.E. Olearczyk, Co to znaczy że rodzina jest „gniazdem życia i jedności”?, w: Kaliskie Studia Teologiczne t.I, Kalisz 2002, s. 69-75.
(http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/TOlearczyk.htm)
10. Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusiecki, KUL, Lublin 1992, s. 283-288; 351-365. Wyd. 2007: s. 322-326

Dział: II. Chrześcijańska koncepcja człowieka i jego działania;

ptk. 3. Teologiczny opis człowieka;

a) Chrześcijańska godność osoby;

b) Spotkanie człowieka z Bogiem;

c) Chrześcijański sens życia;

d) miłość jako norma życia chrześcijańskiego;

e) Chrześcijański sens śmierci człowiekas. 391-403

Dział: VI. Chrześcijaninie w świecie

ptk. 1. Odpowiedzialność za życie i zdrowie;

a) Dar życia i jego wartość;

b) Obrona życia i zdrowia ludzkiego;

c) Działania przeciwne życiu ludzkiemu;

d) Manipulacje biomedyczne.
- Etap diecezjalny:

Obowiązują lektury z etapu szkolnego oraz:


1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003. Wyd.IV:  Ps 103 i Ps 139; Kol 2-3; Łk 5,21-9,8 (wraz z przypisami).
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nn.: 2263-2283 (http://www.katechizm.opoka.org.pl/)
3. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio, nn.: 28-30; 36-38; 41; 46  (http://www.opoka.org.pl/)
4. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, rozdz. 5 (Nauczanie Nauczycielskiego Urzędu Kościoła) część I oraz II  (http://www.opoka.org.pl/)
5. S. Regina M. Kolinko CSSF, Św. Józef wzorem niezastąpionej roli ojca w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Redemptoris Custos, w: Kaliskie Studia Teologiczne, t. I, Kalisz 2002, s. 347-359 (http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/SKolinko1.htm)
6. Ks. A. Wierzbicki, Prawo do życia jest „najbardziej podstawowym prawem człowieka”, w: Kaliskie Studia Teologiczne, t. I, Kalisz 2002, s. 27-36. (http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/KsWierzbicki.htm)
- Etap ogólnopolski (finał):

Obowiązują poprzednie lektury oraz:


1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003. Wyd.IV:  2 Mch 7; 1 J 3,1 – 5,13 (wraz z przypisami)
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nn.: 2284-2291 (http://www.katechizm.opoka.org.pl/)
3. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Jedność, Kielce 2005, nn.: 479-486
4. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, nn.: 95-99; 108-115. (http://www.opoka.org.pl/)
5. Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2008 r. (http://www.opoka.org.pl/)
6. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, rozdz. 5 (Nauczanie Nauczycielskiego Urzędu Kościoła) część III. (http://www.opoka.org.pl/)
7. J. Troska, Prawo człowieka do naturalnej śmierci, w: Bądźcie solidarni z życiem, UAM, Poznań 2007, s. 89-105. (http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/Ks.prof.dr-hab.Jerzy.Troska.htm)
8. Święta Gianna Beretta Molla, Etapy drogi Gianny do świętości, na podstawie strony: http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/zycie.htm
NAGRODY

I miejsce – komputer przenośny (laptop), książki

II miejsce – sprzęt audio, książki

III miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny, książki

 Dziesięciu laureatów – przyjęcie bez egzaminów wstępnych na teologię, filozofię, pedagogikę (szczegółowe informacje o uczelniach podane będą w późniejszym terminie)

 Dla wszystkich uczestników finału ogólnopolskiego – pamiątkowe dyplomy i upominki( www.otk.pl )

Każda ze szkół ponadgimnazjalnych diecezji siedleckiej otrzymała od Wydziału Nauczania Kurii Siedleckiej zaproszenie do wzięcia udziału w XIX edycji Olimpiady Teologii Katolickiej.SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DIECEZJI SIEDLECKIEJ BIORĄCE UDZIAŁ W XIX OTK

Lp.

Miejscowość

Nazwa szkoły

Adres szkoły

1.

Adamów

Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie

21– 412 Adamów

2.

Biała Podlaska

ZSO Nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

ul. Narutowicza 39 21-500 Biała Podlaska

3.

Biała Podlaska

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

ul. Akademicka 8a 21-500 Biała Podlaska

4.

Biała Podlaska

Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Piłsudskiego 36 21-500 Biała Podlaska

5.

Biała Podlaska

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza III Liceum Ogólnokształcące

ul. Leszczynowa 16 21-500 Biała Podlaska

6.

Biała Podlaska

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Żwirki i Wigury

ul. Brzeska 71 21-500 Biała Podlaska

7.

Dęblin

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga

ul. Tysiąclecia 3 08-530 Dęblin

8.

Garwolin

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Długa 35 08-400 Garwolin

9.

Garwolin

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte

ul. Kościuszki 53 08-400 Garwolin

10.

Garwolin

Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki

ul. II Armii Wojska Polskiego 20 08-400 Garwolin

11.

Łosice

Zespół Szkół Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące

ul. Szkolna 5 08-200 Łosice

12.

Łosice

Zespół Szkół Nr 2

ul. Piłsudskiego 9 08-200 Łosice

13.

Łosice

Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

ul. Radzyńska 1 08-200 Łosice

14.

Łuków

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Al. Kościuszki 21 b 21-400 Łuków

15.

Łuków

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

16.

Łuków

Zespół Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego

ul. Warszawska 88 21-400 Łuków

17.

Łuków

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława St. Reymonta

ul. Międzyrzecka 70 21-400 Łuków

18.

Międzyrzec Podlaski

Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego

ul. Lubelska 57/59 21-560 Międzyrzec Podlaski

19.

Międzyrzec Podlaski

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej

ul.3 Maja 40/42 21-560 Międzyrzec Podlaski

20.

Międzyrzec Podlaski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich

ul. Warszawska 30/32 21-560 Międzyrzec Podlaski

21.

Ostrów Lubelski

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

ul. Unicka 5 21-110 Ostrów Lub.

22.

Parczew

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica

ul Wojska Polskiego 1 21-200 Parczew

23.

Radzyń Podlaski

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Partyzantów 8 21-300 Radzyń Podlaski

24.

Radzyń Podlaski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

ul. Sikorskiego 15 21-315 Radzyń Podlaski

25.

Ryki

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego

ul. Leona Wyczółkowskiego 10 08-500 Ryki

26.

Siedlce

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny

ul. Bpa I. Świrskiego 54 08-110 Siedlce

27.

Siedlce

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa

ul. Floriańska 10 08-110 Siedlce

28.

Siedlce

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika

ul. Oskara Lange 8 08-110 Siedlce

29.

Siedlce

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. Ks. Popiełuszki 8 08-110 Siedlce

30.

Sobieszyn

Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

Sobieszyn 08-504 Ułęż

31.

Włodawa

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1 22-200 Włodawa

32.

Włodawa

Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów II Liceum Ogólnokształcące

ul. Modrzewskiego 24 22-200 Włodawa

33.

Żelechów

Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela

ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów

Dziękujemy wyżej wymienionym szkołom za zgłoszenie udziału w XIX edycji OTK.


Ks. Marek dr Skwierczyński
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy